Vitajte v Designview

Designview je centralizovaným prístupovým bodom k informáciám o zapísaných dizajnoch, ktorými disponuje ktorýkoľvek zo zapojených vnútroštátnych úradov. Údaje sú v jednotnom formáte nezávisle od toho, z ktorého úradu pochádzajú.

Základom tohto nástroja na vyhľadávanie dizajnov budú údaje obsiahnuté v registroch zapojených vnútroštátnych úradov, organizácie WIPO a úradu EUIPO.

Tip dňa

Externé linky

Informácie o úrade

Úrady pre dizajny