Mirëseerdhët në Designview

Designview është një platformë e përqëndruar, në të cilin mund të shihet informacion për disenjot industriale të regjistruara, të administruara nga secila zyrë Kombëtare is a centralized access point to vieë the registered design information held by any of the participating National Offices, in a unique presentation format, independently of ëhich office the data is coming from.

Platforma e kërkimit të disenjove do të bazohet në të dhënat e regjistrave të zyrave pjesmarrëse, OBPI dhe ZPIBE.

Këshilla e ditës

Lidhje të jashtme

Informata mbi zyrën

Zyra e dizajnit