Фотографски апарати и инструменти; Апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на образ; Панорамни камери; Безжични комуникационни устройства за предаване на изображения, заснети от камера; IP (интернет протокол) камери; Калъфи, пригодени за фотографско оборудване; Цифрови видео камери/фотоапарати; Софтуер за предаване на звук, видео и информация от уеб камери, видеокамери или мобилни телефони; Клетъчни телефони; Смартфони; Флуоресциращи екрани; Видеоекрани; Калъфи за смартфони; Калъфи за смартфони; Защитни тънкослойни покрития, пригодени за смартфони; Зарядни устройства; Батерии, електрически; Батерии, електрически; Външни батерии; Презареждащи се батерии; Лаптопи; Преносими компютри; Лаптоп компютри; Таблетен компютър; Капаци за таблетни компютри; Интерактивни терминали със сензорни екрани; Електронни интерактивни бели дъски; Хуманоидни роботи с изкуствен интелект; Калъфи за персонални дигитални асистенти; Компютърни клавиатури; Компютърни програми, записани; Компютърни програми, записани; Мишка; Компютърен хардуер; Смарт очила; Смарт часовници; Смарт пръстени; Портативни устройства за измерване на спортна активност; Слушалки; Фотоапарати [фотография]; Шлемове за виртуална реалност; Стик за „селфи" [ръчни моноподи]; Дигитални фоторамки; Микрофони; Апаратура за обработка на данни; Компютърни памети; Говорители; Портативни медиа плейъри; Звукопредавателни апарати; Разпределителни барабани; Компютърни софтуерни приложения, за сваляне; Инструменти за анализ на газове; Везни; Части, елементи и принадлежности за всички гореизброени стоки.
Fotografická zařízení a přístroje; Přístroje pro záznam, přenos nebo reprodukci obrazu; Panoramatické kamery; Bezdrátová komunikační zařízení pro přenos obrazů sejmutých kamerou; Kamery na bázi internetového protokolu (IP); Pouzdra přizpůsobená na fotografické vybavení; Digitální videokamery; Software pro přenos zvuku, videa a informací z webových kamer, video kamer nebo mobilních telefonů; Mobilní telefony; Chytré telefony (smartphony); Štíty fluorescenční; Video obrazovky; Kryty na chytré telefony; Pouzdra na chytré telefony; Ochranné fólie uzpůsobené pro chytré telefony; Nabíječky baterií; Galvanické články; Galvanické články; Napájecí bloky; Dobíjecí baterie; Počítače; Notebooky (počítače); Notebooky (počítače); Tablety (počítače); Obaly na tablety; Interaktivní dotykové terminály; Elektronické interaktivní bílé tabule; Humanoidní roboti s umělou inteligencí; Obaly na kapesní počítače (PDA); Počítačové klávesnice; Počítačové programy (Nahrané -); Nahrané počítačové programy; Myši; Počítačový hardware; Chytré brýle; Chytré hodinky; Chytré prsteny; Monitorovací náramky, přizpůsobené na tělo; Sluchátka; Fotoaparáty; Čelenky pro virtuální realitu; Teleskopické držáky na selfie používané jako příslušenství k chytrým telefonům [ruční stativy]; Rámečky na digitální fotografie; Mikrofony; Přístroje na zpracování dat; Počítačové paměti; Reproduktory, amplióny; Přenosné přehrávače médií; Přístroje na přenos zvuku; Videokamery; Počítačové softwarové aplikace, ke stažení; Přístroje na testování plynů; Váhy; Části a vybavení veškerého výše uvedeného zboží.
Fotografiske apparater og instrumenter; Apparater til optagelse, transmission eller gengivelse af billeder; Panoramakameraer; Trådløse kommunikationsapparater til transmission af billeder taget med et kamera; IP-kameraer; Etuier tilpasset til fotografisk udstyr; Digitale videokameraer; Software til transmission af lyd, videoer og information fra webcams, videokameraer eller mobiltelefoner; Mobiltelefoner; Smartphones; Fluorescerende skærme; Videoskærme; Covers til smartphones; Etuier til smartphones; Beskyttelsesfilm tilpasset til smartphones; Ladere til elektriske batterier; Batterier, elektriske; Galvaniske celler; Power banks; Genopladelige batterier; Computere; Notebook computere; Bærbare computere; Tablet-computere; Covers til tablet computere; Terminaler med interaktive berøringsfølsomme skærme; Interaktive elektroniske whiteboards; Humanoide robotter med kunstig intelligens; Hylstre til digitale personlige assistenter; Tastaturer til computere; Optagne computerprogrammer; Computer software, optaget; Mus; Computerhardware; Intelligente briller; Smartwatches; Smartringe; Bærbare aktivitetstrackere; Høretelefoner; Fotografiapparater; Virtual reality-headsets; Selfiestænger [håndholdte etbenede stativer]; Digitale fotorammer; Mikrofoner; Databehandlingsapparater; Computerhukommelsesenheder; Højttalere; Bærbare medieafspillere; Lydtransmitterende apparater; Camcordere; Softwareapplikationer til computere, downloadable; Gasprøveinstrumenter; Vægte; Dele og tilbehør til alle ovennævnte varer.
Fotografische Apparate und Instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bildern; Panoramakameras; Drahtlose Kommunikationsgeräte zum Senden von Kamerabildern; IP-Kameras; Angepasste Etuis für fotografische Apparate; Digitale Videokameras; Software zur Übertragung von Ton, Video und Informationen von Webcams, Videokameras oder Mobiltelefonen; Mobiltelefone; Smartphones; Fluoreszenzschirme; Videobildschirme; Hüllen für Smartphones; Schalen für Smartphones; Angepasste Schutzfolien für Smartphones; Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren; Elektrische Batterien; Galvanische Elemente; Powerbanks; Wiederaufladbare Batterien; Computer; Notebooks [Computer]; Laptops; Tablet-Computer; Hüllen für Tablet-Computer; Interaktive Touch-Screen-Terminals; Elektronische interaktive Whiteboards; Humanoide Roboter mit künstlicher Intelligenz; Hüllen für persönliche digitale Assistenten; Computertastaturen; Gespeicherte Computerprogramme; Gespeicherte Computersoftware; Maus; Computerhardware; Datenbrillen; Smartwatches; Intelligente Ringe; Tragbare Activity Tracker; Kopfhörer; Kameras; Virtual-Reality-Headsets; Selfie-Sticks [Handstative]; Digitale Fotorahmen; Mikrofone; Datenverarbeitungsgeräte; Speichergeräte für Datenverarbeitungsanlagen; Lautsprecher; Tragbare Abspielgeräte; Tonübertragungsgeräte; Videokameras; Software-Anwendungen für Computer [herunterladbar]; Gasanalysegeräte; Waagen; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren.
Φωτογραφικές συσκευές και όργανα· Συσκευές για εγγραφή, μετάδοση, ή αναπαραγωγή εικόνων· Πανοραμικές κάμερες· Διατάξεις ασύρματης επικοινωνίας για μετάδοση εικόνων που έχουν ληφθεί με κάμερα· Κάμερες πρωτοκόλλου Διαδικτύου· Θήκες προσαρμοσμένες για κάμερες· Ψηφιακές μηχανές λήψης μαγνητοσκοπημένης εικόνας (βίντεο)· Λογισμικό για μετάδοση ήχου, βίντεο και πληροφοριών από κάμερες Παγκόσμιου Ιστού, βιντεοκάμερες ή κινητά τηλέφωνα· Κινητά τηλέφωνα· Έξυπνα τηλέφωνα· Οθόνες φθορισμού· Οθόνες βίντεο· Καλύμματα για έξυπνα τηλέφωνα· Θήκες για έξυπνα τηλέφωνα· Προστατευτικές μεμβράνες προσαρμοσμένες για έξυπνα τηλέφωνα· Φορτιστές μπαταριών· Ηλεκτρικές μπαταρίες· Ηλεκτρικές μπαταρίες· Τροφοδοτικά ισχύος· Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες· Ηλεκτρονικοί υπολογιστές· Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές· Φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές· Φορητοί υπολογιστές (Tablet)· Καλύμματα φορητών υπολογιστών-τύπου ταμπλέτας· Αλληλεπιδραστικά τερματικά οθόνης αφής· Ηλεκτρονικοί αλληλεπιδραστικοί λευκοί πίνακες· Ανθρωποειδή ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη· Καλύμματα για προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς· Πληκτρολόγια ηλεκτρονικού υπολογιστή· Εγγεγραμμένα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών· Η/Υ (Προγράμματα -) εγγεγραμμένα· Ποντίκια· Υλισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών· Έξυπνα γυαλιά· Έξυπνα ρολόγια χειρός· Έξυπνα δαχτυλίδια· Φορετοί ανιχνευτές δραστηριότητας· Ακουστικά· Φωτογραφικές μηχανές· Ακουστικά κεφαλής εικονικής πραγματικότητας· Μονόποδα αυτοφωτογράφησης (σέλφι) [υποστηρίγματα χειρός]· Ψηφιακές κορνίζες φωτογραφιών· Μικρόφωνα· Συσκευή επεξεργασίας δεδομένων· Διατάξεις μνήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών· Ηχεία· Φορητές συσκευές αναπαραγωγής μέσων· Ήχου (Συσκευές και μηχανήματα μετάδοσης -)· Κάμερες βίντεο· Εφαρμογές λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταφορτώσιμες· Αέρια (όργανα ανάλυσης -ων)· Ζυγαριές· Μέρη και εξαρτήματα για όλα τα προαναφερθέντα είδη.
Photographic apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission and reproduction of images; panoramic cameras; wireless communication devices for transmitting images taken by a camera; ip (internet protocol) cameras; cases adapted for cameras; digital video cameras; software for transmission of sound, video and information from web cams, video cameras or mobile phones; mobile phones; smartphones; fluorescent screens; video screens; covers for smartphones; cases for smartphones; protective films adapted for smartphones; chargers for electric batteries; batteries, electric; galvanic cells; power banks; rechargeable batteries; computers; notebook computers; laptop computers; tablet computers; covers for tablet computers; interactive touch screen terminals; electronic interactive whiteboards; humanoid robots with artificial intelligence; covers for personal digital assistants; computer keyboards; computer programs, recorded; computer software, recorded; mouse; computer hardware; smartglasses; smartwatches; smartrings; wearable activity trackers; earphones; cameras; virtual reality headsets; selfie sticks, hand-held monopods; digital photo frames; microphones; data processing apparatus; computer memory devices; loudspeakers; portable media players; sound transmitting apparatus; camcorders; computer software applications, downloadable; gas testing instruments; scales; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Aparatos e instrumentos fotográficos; Aparatos para registro, transmisión o reproducción de imágenes; Cámara de panorámicas; Dispositivos de comunicación inalámbricos para transmitir imágenes tomadas por una cámara; Cámaras de IP (protocolo de Internet); Estuches adaptados para aparatos fotográficos; Videocámaras digitales,; Software para la transmisión de sonido, vídeo e información desde cámaras web, cámaras de vídeo o teléfonos móviles; Teléfonos celulares; Teléfonos inteligentes; Pantallas fluorescentes; Pantallas de vídeo; Fundas para teléfonos inteligentes; Carátulas para teléfonos inteligentes; Películas de protección para teléfonos inteligentes [smartphones]; Cargadores para baterías eléctricas; Pilas eléctricas; Celdas galvánicas; Bancos de energía; Baterías recargables; Ordenadores; Ordenadores portátiles; Ordenadores de regazo; Tabletas digitales; Carcasas para tabletas electrónicas; Terminales interactivos con pantalla táctil; Pizarras interactivas electrónicas; Robots humanoides dotados de inteligencia artificial; Fundas para asistentes digitales personales; Teclados de ordenador; Programas informáticos grabados; Software grabado; Ratón; Hardware para ordenadores; Gafas inteligentes; Relojes inteligentes; Anillos inteligentes; Rastreadores portátiles de actividad; Auriculares; Cámaras; Cascos de realidad virtual; Varillas para selfies [monopiés manuales]; Marcos para fotos digitales; Micrófonos; Aparatos de procesamiento de datos; Memorias de ordenador; Altavoces; Reproductores multimedia portátiles; Aparatos de transmisión de sonido; Cámaras de vídeo; Aplicaciones informáticas descargables; Aparatos para analizar gases; Balanzas; Piezas y accesorios para todos los productos citados.
Fotoaparaadid ja -instrumendid; Aparatuur kujundite salvestuseks, edastamiseks või reproduktsiooniks; Panoraamfunktsiooniga kaamerad; Juhtmeta sideseadmed kaameraga pildistatud kujutiste edastamiseks; IP-kaamerad; Kaamerate vutlarid; Digitaalsed videokaamerad; Tarkvara heli, videote ja teabe edastamine veebikaamerast, videokaamerast või mobiiltelefonidest; Mobiiltelefonid; Nutitelefonid; Fluorestseerivad ekraanid; Videoekraanid; Nutitelefonide katted; Nutitelefonide ümbrised; Nutitelefonide kaitsekiled; Akulaadurid; Elektripatareid; Galvaanielemendid; Energiapangad; Akupatareid; Arvutid, raalid; Märkmikarvutid; Sülearvutid; Tahvelarvutid; Tahvelarvutite ümbrised; Puuteekraaniga interaktiivsed terminalid; Elektroonilised interaktiivsed tahvlid; Tehisintellektiga humanoidrobotid; Käeshoitavate arvutite kaaned; Arvutite klaviatuurid, klahvistikud; Salvestatud arvutiprogrammid; Salvestatud arvutitarkvara; Arvutihiired; Arvutiriistvara; Nutiprillid; Nutikellad; Nutisõrmused; Kantavad aktiivsusmonitorid; Kõrvaklapid; Fotokaamerad, fotoaparaadid; Virtuaalreaalsuse peakomplektid; Selfie-pulgad [käsistatiivid]; Digitaalsed pildiraamid; Mikrofonid; Andmetöötlusseadmed; Arvutite mäluseadmed; Kõlarid, valjuhääldid; Kaasaskantavad meediapleierid; Heliedastusseadmed; Taasestavad videokaamerad; Allalaaditavad arvutitarkvararakendused; Gaasianalüsaatorid; Kaalud; Kõigi eelpoolmainitud toodete osad ja manused.
Valokuvauslaitteet ja -välineet; Kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; Panoraamakamerat; Langattomat viestintälaitteet kameralla otettujen kuvien lähettämiseen; IP-kamerat; Kameroille sovitetut kotelot; Digitaaliset videokamerat; Ohjelmistot äänen, videokuvan ja tietojen siirtoon verkkokameroista, videokameroista tai matkapuhelimista; Matkapuhelimet; Älypuhelimet; Fluoresoivat projisointikankaat; Videokuvaruudut; Älypuhelinten suojukset; Älypuhelinten kuoret; Älypuhelimille tarkoitetut suojakalvot; Latauslaitteet sähköparistoille; Sähköparistot; Sähköparistot; Virtapankit; Ladattavat akut; Sylimikrot; Kannettavat tietokoneet; Läppärit [kannettavat tietokoneet]; Tablettitietokoneet; Tablettitietokoneiden suojakotelot; Interaktiiviset kosketusnäyttöpäätteet; Vuorovaikutteiset elektroniset valkotaulut; Tekoälyllä varustetut humanoidirobotit; Suojukset kämmenmikroja; Tietokoneen näppäimistöt; Tietokoneohjelmat [tallennetut]; Tietokoneohjelmat [tallennetut]; Hiiret; Laitteistot (Tietokone -); Älylasit; Älykellot; Älysormukset; Puettavat aktiivisuusmittarit; Kuulokkeet; Kamerat; Kuulokemikrofoniyhdistelmät virtuaalitodellisuutta varten; Selfietikut [kädessäpidettävät yksijalkaiset tuet]; Digitaaliset valokuvakehykset; Mikrofonit; Tietojenkäsittelylaitteet; Tietokonemuistivälineet; Kaiuttimet; Kannettavat mediasoittimet; Äänensiirtolaitteet; Videokamerat; Ladattavat tietokoneohjelmistosovellukset; Kaasuntestauslaitteet; Nollauslaitteet; Kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet.
Appareils et instruments photographiques; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction des images; Caméra panoramique; Dispositifs de communications sans fil pour la transmission d'images prises par une caméra; Caméras IP (protocole internet); Housses spéciales pour matériel photographique; Caméras vidéo numériques; Logiciels pour la transmission du son, de contenu vidéo et d'informations à partir de webcams, de caméras vidéo ou de téléphones mobiles; Téléphones portables; Ordiphones [smartphones]; Écrans fluorescents; Écrans vidéo; Coques pour smartphones; Étuis pour smartphones; Films de protection conçus pour ordiphones [smartphones]; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Piles électriques; Éléments galvaniques; Batteries externes; Batteries rechargeables; Ordinateurs; Ordinateurs blocs-notes; Ordinateurs portables; Tablettes électroniques; Coques pour tablettes électroniques; Bornes d'affichage interactives à écran tactile; Tableaux blancs électroniques interactifs; Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; Étuis pour assistants numériques personnels; Claviers d'ordinateur; Programmes d'ordinateurs enregistrés; Logiciels enregistrés; Souris; Matériel informatique; Lunettes intelligentes; Montres intelligentes; Bagues intelligentes; Capteurs d'activité à porter sur soi; Casques d'écoute; Appareils photo; Casques de réalité virtuelle; Perches pour autophotos [monopodes à main]; Cadres photo numériques; Microphones; Appareils de traitement de données; Dispositifs de mémoire pour ordinateurs; Enceintes; Baladeurs multimédias; Appareils pour la transmission du son; Caméscopes; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Appareils pour l'analyse des gaz; Balances; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Fotografski aparati i uređaji; Uređaji za snimanje, prijenos i reprodukciju slike; Panoramska kamera; Bežični komunikacijski uređaji za prijenos slika zabilježenih kamerom; IP (internetski protokol) kamere; Torbe prilagođene za fotografsku opremu; Digitalne video kamere; Softver za prijenos zvuka, videozapisa i informacija s web-kamera, videokamera ili mobilnih telefona; Mobiteli; Pametni telefoni; Fluorescentni zasloni; Video ekrani; Navlake za pametne telefone; Etuiji za pametne telefone; Zaštitne folije prilagođene za pametne telefone; Punjači za električne baterije; Električne baterije; Električne baterije; Vanjski punjači baterija; Punjive baterije; Računala; Računala, prijenosna; Prijenosna računala; Tablet računalo; Futrole za tablet računala; Terminali s interaktivnim dodirnim zaslonima; Elektroničke interaktivne bijele ploče; Humanoidni roboti s umjetnom inteligencijom; Maske za dlanovnike; Tipkovnice računala; Snimljeni računalni programi; Računalni programi [snimljeni]; Mousse pijenice; Računalni hardver; Pametne naočale; Pametni ručni satovi; Pametni prsteni; Uređaji za praćenje aktivnosti koji se nose; Slušalice; Fotoaparati; Slušalice za generiranje virtualne stvarnosti; Štapovi za samofotografiranje [ručni monopodi]; Digitalni foto okviri; Mikrofoni; Uređaji za obradu podataka; Memorije za računala; Zvučnici; Prijenosni multimedijski čitači; Uređaji za prijenos zvuka; Videokamere; Aplikacije za računalne programe koje se mogu preuzeti s Interneta; Instrumenti za analiziranje plina; Vage; Dijelovi i oprema za sve gore navedene proizvode.
Fényképészeti készülékek és eszközök; Képek rögzítésére, átvitelére vagy reprodukciójára szolgáló készülékek; Nagy látószögű (panoráma-) kamera; Kamera által rögzített képek továbbítására szolgáló, vezeték nélküli kommunikációs eszközök; Internet protokoll (IP)-kamerák; Fényképészeti felszerelésekhez kialakított tokok; Digitális videokamerák; Szoftverek hang, videó és információk webkamerákról, videokamerákról vagy mobiltelefonokról történő átviteléhez; Mobiltelefonok; Okostelefonok; Fluoreszcens ernyők; Videoképernyők; Tokok okostelefonokhoz; Tokok okostelefonhoz; Védőfóliák okostelefonokhoz; Akkumulátor- és elemtöltők; Elektromos elemek, akkumulátorok; Elektromos elemek, akkumulátorok; Tápbankok; Újratölthető elemek; Számítógépek; Laptop számítógépek; Laptop számítógépek; Táblagépek; Táblagép tokok; Interaktív érintőképernyős terminálok; Elektronikus interaktív táblák; Humanoid robotok mesterséges intelligenciával; Borítók személyi digitális asszisztensekhez; Számítógép billentyűzetek; Számítógépes programok, rögzített; Számítógépes programok, rögzített; Egér; Számítógép hardverek; Okosszemüvegek; Okoskarórák; Okosgyűrűk; Viselhető aktivitásészlelők; Fejhallgatók; Fényképezőgépek, kamerák; Virtuális valóság headsetek; Szelfibotok [kézi egykaros állványok]; Digitális fényképkeretek; Mikrofonok; Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; Számítógép memória eszközök; Hangszórók, hangosbemondók, megafonok; Hordozható médialejátszók; Hangátvitelre szolgáló készülékek; Videokamerák; Számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; Gázvizsgáló eszközök; Kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek; Az összes fent említett áru alkatrészei és szerelvényei.
Apparecchi e strumenti fotografici; Apparecchi per la registrazione, la trasmissione o la riproduzione di immagini; Telecamere panoramiche; Dispositivi di comunicazione senza fili per trasmissione di immagini prese da un apparecchio fotografico; Apparecchi fotografici a protocollo Internet (IP); Custodie adattate per apparecchiature fotografiche; Telecamere digitali; Software per la trasmissione di suoni, video e informazioni da webcam, videocamere o telefoni cellulari; Telefoni portatili; Smartphone; Schermi fluorescenti; Videoschermi; Coperchi per smartphone; Custodie per smartphone; Pellicola protettiva adattata per smartphone; Apparecchi per ricaricare gli accumulatori elettrici; Batterie elettriche; Celle galvaniche; Batterie esterne; Batterie ricaricabili; Elaboratori elettronici; Computer notebook; Computer portatili; Tablet; Covers per tablet; Terminali interattivi touch screen; Lavagne bianche elettroniche interattive; Robots umanoidi dotati di intelligenza artificiale; Astucci per dispositivi d'assistenza personali digitali; Tastiere del computer; Programmi registrati per computer; Software [programmi registrati]; Mouse; Hardware per computer; Occhiali intelligenti; Orologi intelligenti; Anelli intelligenti; Dispositivi per registrare l'attività indossabili; Auricolari; Macchine fotografiche; Caschi per realtà virtuale; Prolunghe per selfie [cavalletti portatili]; Cornici per foto digitali; Microfoni; Apparecchi per l'elaborazione di dati; Memorie per computer; Altoparlanti; Lettori multimediali portatili; Apparecchi per la trasmissione del suono; Videocamere; Applicazioni per computer software, scaricabili; Apparecchi per l'analisi dei gas; Bilance; Parti ed accessori per tutti i prodotti summenzionati.
Fotografijos aparatai ir instrumentai; Vaizdo įrašymo, perdavimo arba atkūrimo aparatai; Panoraminės kameros; Belaidžiai ryšių prietaisai, skirti kameros vaizdams perduoti; Interneto protokolų (IP) kameros; Fotografijos įrangai pritaikyti dėklai; Skaitmeninės vaizdo kameros; Programinė įranga, skirta garso, vaizdo ir informacijos perdavimui iš saityno kamerų, vaizdo kamerų ir mobiliųjų telefonų; Mobilieji telefonai; Išmanieji telefonai; Fluorescenciniai ekranai; Vaizdo [video-] ekranai; Išmaniųjų telefonų dangteliai; Išmaniųjų telefonų dėklai; Išmaniųjų telefonų ekranų apsauginės plėvelės; Baterijų įkrovimo įtaisai; Elektrinės baterijos; Galvaniniai elementai; Išorinės baterijos; Įkraunamos baterijos; Kompiuteriai; Knyginiai kompiuteriai; Skreitiniai kompiuteriai; Planšetiniai kompiuteriai; Planšetinių kompiuterių dangteliai; Interaktyvieji terminalai su jutikliniais ekranais; Elektroninės interaktyviosios lentos; Dirbtinio intelekto humanoidiniai robotai; Asmeninių skaitmeninių pagalbinių kompiuterių dėklai; Kompiuterių klaviatūros; Kompiuterių programos (Įrašytos -); Kompiuterių programos (Įrašytos -); Pelė; Kompiuterinė aparatinė įranga; Išmanieji akiniai; Išmanieji laikrodžiai; Išmanieji žiedai; Dėvimieji fizinio aktyvumo įrašymo įrenginiai; Ausinės; Fotoaparatai; Virtualiosios realybės ausinės; Asmenukių lazdos [rankinės]; Skaitmeninių nuotraukų rėmeliai; Mikrofonai; Duomenų apdorojimo įranga; Kompiuterių atminties įrenginiai; Garsiakalbiai; Nešiojamieji laikmenų leistuvai; Garso perdavimo aparatai; Videokameros; Parsisiunčiamoji kompiuterių programinė įranga; Dujų analizatoriai; Balansavimo įrenginiai; Detalės ir priedai visų aukščiau nurodytų prekių.
Fotografēšanā izmantojamas ierīces un instrumenti; Aparāti attēlu ierakstīšanai, pārraidīšanai vai reproducēšanai; Panorāmas skata kamera; Bezvadu komunikāciju ierīces attēlu pārsūtīšanai, kas uzņemti ar fotokameru; Interneta protokola kameras; Futrāļi, kas pielāgoti fotografēšanas aprīkojumam; Digitālas video kameras; Programmatūra skaņas, video un informācijas pārraidīšanai no tīmekļa kamerām, videokamerām vai mobilajiem telefoniem; Mobilie tālruņi; Viedtālruņi; Fluorescējoši ekrāni; Videoekrāni; Maciņi viedtālruņiem; Ietvari viedtālruņiem; Aizsargplēves, pielāgotas viedtālruņiem; Elektrisko bateriju lādētāji; Elektriskie akumulatori; Elektriskie akumulatori; Ārējās baterijas; Uzlādējamas baterijas; Datori; Klēpjdatori; Klēpjdatori; Planšetdatori; Planšetdatoru ietvari; Interaktīvie skārienekrāna termināļi; Elektroniskas interaktīvās baltās tāfeles; Cilvēkveidīgie roboti ar mākslīgo intelektu; Personīgo ciparasistentu vāciņi; Datoru klaviatūras; Ierakstītas datorprogrammas; Ierakstītas datorprogrammas; Datorpele; Datoru aparatūra; Gudrās brilles; Viedie rokaspulksteņi; Viedie gredzeni; Kustības izsekošanas ierīces, kas nēsājamas uz sevis; Ieaušu austiņas; Kameras; Virtuālās realitātes austiņas; Selfiju statīvi [ar roku turami vienkāji]; Digitālo fotogrāfiju rāmji; Mikrofoni; Datu apstrādes ierīces; Datoru atmiņas ierīces; Skaļruņi; Portatīvie atskaņotāji; Skaņas pārraides aparāti; Portatīvās videokameras; Datoru lietojumprogrammatūras, lejupielādējamas; Gāzes pārbaudes instrumenti; Svari; Detaļas un piederumi visām iepriekšminētajām precēm.
Apparat u strumenti fotografiċi; Apparat għar-reġistrazzjoni, trasmissjoni u riproduzzjoni ta' l-istampi; Kamera panoramika; Tagħmir ta' komunikazzjoni mingħajr fil għat-trażmissjoni ta' immaġni meħuda b'kamera; Kameras IP (protokoll tal-Internet); Kaxxetti adattati għal tagħmir fotografiku; Vidjokameras diġitali; Softwer għat-trażmissjoni ta' ħsejjes, vidjo u informazzjoni minn webkams, vidjokameras jew mowbajls; Mowbajls; Smartfowns; Skrins fluworexxenti; Skrins tal-vidjo; Kavers għal smartfowns; Kaxxi għall-ismartphones; Films protettivi adattati għal smartfowns; Karikaturi għal batteriji elettriċi; Batteriji tal-elettriku; Batteriji tal-elettriku; Stazzjonijiet tal-enerġija; Batteriji li jistgħu jerġgħu jiġu ċċarġjati; Kompjuters; Notebook (kompjuters mobbli); Laptops (kompjuters mobbli); Kompjuter f'forma ta' tablets; Għata għall-kompjuters tablets; Terminals interattivi b'skrin tal-mess [touch screen]; Wajtbords interattivi elettroniċi; Robots umanojdi b'intelliġenza artifiċjali; Għata għal assistenti diġitali personali; Tastieri tal-kompjuters; Programmi tal-kompjuter irrekordjati; Programmi tal-kompjuter irrekordjati; Mawsijiet; Ħardwer tal-kompjuter; Nuċċalijiet intelliġenti (smartglasses); Arloġġi tal-idejn tat-tip smart; Ċrieket intelliġenti; Apparat li jirreġistra l-attività li jista' jinġarr; Kuffji; Kameras; Ħedsets tar-realtà virtwali; Stikek għal stessu (teħid ta' ritratti tal-persuna proprja) [monopods tal-idejn]; Gwarniċi diġitali għar-ritratti; Mikrofoni; Apparat għall-ipproċessar tad-data; Apparat ta' memorja tal-kompjuters; Lawdspikers; Plejers li jinġarru tal-midja; Apparat li jittrasmetti l-ħsejjes; Kamera tal-vidjos; Applikazzjonijiet ta' softwer tal-kompjuter, li jitniżżlu; Strumenti li jittestjaw il-gass; Apparat għall-użin; Partijiet u fittings għall-oġġetti kollha msemmija qabel.
Fotografische apparaten en instrumenten; Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van beeld; Panoramacamera's; Draadloze communicatietoestellen voor het verzenden van beelden genomen door een camera; Internetprotocol- (ip-) camera's; Etuis voor camera's; Digitale videocamera's; Software voor de overdracht van geluid, video en informatie vanuit webcams, videocamera's of mobiele telefoons; Mobiele telefoons; Smartphones; Fluorescerende schermen; Videoschermen; Hoezen voor smartphones; Etuis voor smartphones; Beschermende folie aangepast aan smartphones; Acculaders; Elektrische batterijen; Galvanische elementen; Voedingsbanken (stroom); Oplaadbare batterijen; Computers; Notebook computers; Laptops; Elektronische tablets; Hoesjes voor tabletcomputers; Interactieve terminals met aanraakschermen/terminals met interactieve aanraakschermen; Elektronische interactieve whiteboards; Hominoïde robots met kunstmatige intelligentie; Etuis voor persoonlijke digitale hulptoestellen; Toetsenborden voor computers; Geregistreerde computerprogramma's; Software [geregistreerde programma's]; Muizen (voor computers); Computerhardware; Slimme brillen; Smartwatches; Slimme ringen; Draagbare activiteitsmeters; Oortelefoons; Camera's; Virtual reality headsets; Selfie sticks; Digitale fotolijsten; Microfoons; Gegevensverwerkende apparatuur; Computergeheugens; Speakers; Draagbare mediaspelers; Apparaten voor het overbrengen van geluid; Videocamera's; Downloadbare computersoftware-applicaties; Gasanalyse-apparaten; Weegschalen; Delen en onderdelen voor alle voornoemde goederen.
Urządzenia i przyrządy fotograficzne; Urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania obrazów; Kamera panoramiczna; Bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne do przesyłania zdjęć wykonanych tym aparatem fotograficznym; Kamery IP (działające w oparciu o protokół internetowy); Futerały przystosowane na sprzęt fotograficzny; Cyfrowe kamery wideo; Oprogramowanie do transmisji dźwięku, wideo i informacji z kamer internetowych, kamer wideo lub telefonów komórkowych; Telefony komórkowe; Smartfony; Ekrany fluoryzujące; Ekrany wideo; Pokrowce na smartfony; Etui na smartfony; Folie ochronne dostosowane do smartfonów; Ładowarki do baterii; Baterie elektryczne; Baterie elektryczne; Banki energii; Baterie do ponownego ładowania; Komputery; Komputery przenośne [notebooki]; Komputery przenośne [laptopy]; Tablety; Pokrowce do tabletów; Interaktywne terminale z ekranami dotykowymi; Interaktywne tablice elektroniczne; Roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję; Futerały na urządzenia PDA; Klawiatury komputerowe; Programy komputerowe nagrane; Programy komputerowe nagrane; Mysz; Sprzęt komputerowy [hardware]; Okulary inteligentne; Zegarki inteligentne; Inteligentne pierścienie; Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie; Słuchawki [douszne]; Aparaty fotograficzne; Zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej; Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne); Ramki cyfrowe do zdjęć; Mikrofony; Urządzenia do przetwarzania danych; Pamięci komputerowe; Głośniki; Przenośne odtwarzacze multimedialne; Urządzenia do transmisji dźwięku; Kamery wideo; Aplikacje komputerowe do pobrania; Urządzenia do analizy gazu; Urządzenia do wyważania; Części i armatura do wszystkich wyżej wymienionych towarów.
Aparelhos e instrumentos fotográficos; Aparelhos para o registo, a transmissão ou a reprodução de imagens; Câmaras panorâmicas; Dispositivos de comunicações sem fios para transmissão de imagens obtidas por uma câmara; Câmaras IP (protocolo de Internet); Estojos adaptados para equipamento fotográfico; Câmaras de vídeo digitais; Software para transmissão de sons, vídeos e informações a partir de câmaras Web, câmaras de vídeo ou telemóveis; Telefones celulares; Smartphones; Telas fluorescentes; Ecrãs de vídeo; Capas para smartphones; Capas para smartphones; Películas protetoras adaptadas para smartphones; Aparelhos para recarga de acumuladores elétricos; Baterias elétricas; Células galvânicos; Baterias externas; Baterias recarregáveis; Computadores; Computadores portáteis [notebooks]; Computadores portáteis [laptops]; Computadores em forma de tablet; Capas para computadores tablet; Terminais interativos de ecrã tátil; Quadros interativos eletrónicos; Robôs humanóides com inteligência artificial; Capas para assistentes pessoais digitais; Teclados de computador; Programas de computador gravados; Software [programas de computador gravados]; Ratos; Hardware para computadores; Óculos inteligentes; Relógios de pulso inteligentes; Anéis inteligentes; Detetores de atividade de usar no corpo; Auriculares; Câmaras; Headsets de realidade virtual; Bastões de selfies [monopés manuais]; Molduras digitais; Microfones; Aparelhos de processamento de dados; Dispositivos de memória de computador; Altifalantes; Leitores multimédia portáteis; Aparelhos para a transmissão de som; Câmaras de vídeo; Aplicações de software informático descarregáveis; Aparelhos para análise de gases; Balanças; Peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos.
Aparate şi instrumente fotografice; Aparate pentru înregistrarea, transmisia sau reproducerea de imagini; Camere panoramice; Dispozitive de comunicare fără fir pentru trimiterea pozelor făcute cu aparatul foto; Camere IP (protocol internet); Huse adaptate pentru aparate de fotografiat; Camere video digitale; Software pentru transmisie de sunet, video şi informaţii de pe camere web, camere video sau telefoane mobile; Telefoane mobile; Telefoane inteligente; Ecrane fluorescente; Ecrane video; Huse pentru telefoane inteligente; Carcase pentru telefoane inteligente; Folii de protecţie adaptate pentru telefoane inteligente; Alimentatoare pentru acumulatoare; Baterii galvanice; Baterii galvanice; Baterii externe; Baterii reîncărcabile; Computere; Laptopuri; Laptopuri; Tablete; Huse pentru tablete; Terminale interactive cu ecran tactil; Table electronice interactive whiteboard; Roboţi umanoizi cu inteligenţă artificială; Huse pentru asistenţi personali digitali; Tastaturi de calculator; Programe de calculator înregistrate; Programe de calculator înregistrate; Mouse-uri; Componente hardware pentru calculatoare; Ochelari inteligenţi; Ceasuri inteligente; Inele inteligente; Dispozitive portabile de urmărire a activităţii; Căşti auriculare; Aparate de fotografiat; Căşti pentru realitate virtuală; Suporturi pentru selfie [monopoduri manuale]; Rame foto digitale; Microfoane; Echipamente de procesare a datelor; Dispozitive de memorie pentru computere; Difuzoare; Player portabil multimedia; Aparate pentru transmiterea sunetului; Camere video portabile; Aplicaţii software de calculator, descărcabile; Aparate pentru analiza gazelor; Balanţe; Piese, racorduri şi accesorii pentru toate bunurile menţionate anterior.
Fotografické prístroje a zariadenia; Zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie obrazov; Panoramatické kamery; Bezdrôtové komunikačné prístroje na prenos obrazov nasnímaných kamerou; Webové (IP) kamery; Puzdrá na fotografické zariadenia; Digitálne videokamery; Softvér na prenos zvuku, videa a informácií z webových kamier, videokamier alebo mobilných telefónov; Mobilné telefóny; Smartfóny; Fluorescenčné steny; Video obrazovky; Kryty na smartfóny; Puzdrá na smartfóny; Ochranné fólie na smartfóny; Nabíjačky batérií; Elektrické batérie; Elektrické batérie; Externé akumulátory; Dobíjateľné batérie; Počítače; Prenosný počítač [notebook]; Prenosný počítač [laptop]; Tabletový počítač; Obaly na tabletové počítače; Interaktívne terminály s dotykovými obrazovkami; Elektronické interaktívne tabule; Humanoidné roboty s umelou inteligenciou; Obaly pre osobné digitálne diáre; Počítačové klávesnice; Počítačové programy (Nahrané -); Zaznamenaný počítačový program; Myš; Počítačový hardvér; Inteligentné okuliare; Inteligentné hodinky; Inteligentné prstene; Zariadenia na sledovanie činnosti nosené na tele; Slúchadlá; Fotoaparáty; Slúchadlá na virtuálnu realitu; Tyče na fotografie selfie [ručné statívy]; Digitálne fotorámiky; Mikrofóny; Zariadenia na spracovanie dát; Zariadenia pre počítačové pamäte; Reproduktory; Prenosné multimediálne prehrávače; Zvuk (Zariadenia na prenášanie -); Videokamery; Počítačové softvérové aplikácie s možnosťou stiahnutia; Prístroje na testovanie plynu; Vyvažovacie zariadenie; Súčiastky a armatúry pre všetky vyššie uvedené tovary.
Fotografski aparati in instrumenti; Aparati za snemanje, prenos ali reprodukcijo slik; Fotoaparat s funkcijo panoramske slike; Brezžične komunikacijske naprave za prenos slik iz fotoaparata; Kamere za internetni protokol (IP); Etuiji, prirejeni za fotografsko opremo; Digitalne video kamere; Programska oprema za prenos zvoka, videa in informacij iz spletnih kamer, video kamer ali mobilnih telefonov; Mobilni telefoni; Pametni telefoni; Fluorescentni zasloni; Video zasloni; Ohišja za pametne telefone; Etuiji za pametne telefone; Zaščitne folije, prilagojene za pametne telefone; Električni polnilniki za baterije; Električne baterije; Električne baterije; Hranilnice električne energije; Baterije za ponovno polnjenje; Računalniki; Notesniki (osebni računalniki); Notesniki (osebni računalniki); Tablični računalnik; Ovitki za tablične računalnike; Terminali z interaktivnim zaslonom na dotik; Elektronske interaktivne table; Humanoidni roboti z umetno inteligenco; Prevleke za dlančnike; Računalniške tipkovnice; Računalniški programi, posneti; Računalniški programi, posneti; Miška; Računalniška strojna oprema; Pametna očala; Pametne zapestne ure; Pametni prstani; Nosljive naprave za spremljanje aktivnosti; Slušalke; Fotoaparati; Slušalke z mikrofonom za navidezno resničnost; Podaljški za slikanje sebkov [ročni nastavki]; Okvirji za digitalne fotografije; Mikrofoni; Aparati za obdelavo podatkov; Računalniške pomnilniške naprave; Zvočniki; Prenosni multimedijski predvajalniki; Aparati za prenos zvoka; Video kamere (kamkorderji); Računalniška programska oprema, naložljiva preko računalniške mreže; Instrumenti za testiranje plina; Tehtnice; Deli in oprema za vse omenjeno blago.
Fotografiska apparater och instrument; Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av bilder; Panoramakameror; Trådlösa kommunikationsanordningar för sändning av bilder tagna av en kamera; IP-kameror (internet protocol); Fodral anpassade för fotoutrustning; Digitala videokameror; Programvara för överföring av ljud, video och information från webbkameror, videokameror eller mobiltelefoner; Mobiltelefoner; Smarta telefoner; Fluorescerande skärmar; Videoskärmar; Fodral för smarttelefoner; Skal för smarttelefoner; Skyddsfilm för smarttelefoner; Batteriladdare; Galvaniska batterier; Galvaniska batterier; Laddningsstationer (power banks); Återuppladdningsbara batterier; Datorer; Notebooks (bärbara batteridrivna datorer); Notebooks (bärbara batteridrivna datorer); Portföljdator; Fodral till surfplattor; Interaktiva pekskärmsterminaler; Elektroniska interaktiva whiteboardtavlor; Människoliknande robotar med artificiell intelligens; Fodral till personliga digitala assistenter; Tangentbord för datorer; Registrerade datormjukvaror; Registrerade datormjukvaror; Mus; Datorhårdvaror; Smarta glasögon; Smarta klockor; Smarta ringar; Bärbara aktivitetsband; Öronsnäckor; Kameror; Hörlurar med mikrofon för virtual reality bruk; Selfiepinnar [handhållna stativ]; Digitala fotoramar; Mikrofoner; Databehandlingsapparater; Datorminnesanordningar; Högtalare; Bärbara mediaspelare; Apparater för ljudöverföring; Camcorders; Nedladdningsbara programvaruapplikationer; Gasprovningsinstrument; Vågar; Delar och komponenter till alla nämnda varor.
Trade mark
Huawei EnVizion
(210)/(260)Application number017164104
(270)Application languageen
(220)Application date2017-08-31
Second languageit
Application referenceT35368EM-SJW/LMO/cxc
Trade mark officeEUIPO - EUIPO
(190)Registration officeEM
Receiving office numberE63425240
(151)Registration date2017-12-26
Receiving office date2017-08-31
(141)Expiry date2027-08-31
(550)Trade mark typeWord
(551)Kind of markIndividual
(511)Nice classification9
Current trade mark statusRegistered
Status date2018-01-04
Opposition period start date2017-09-18
Opposition period end date2017-12-18
(521)Acquired distinctivenessfalse
(510)List of goods and services
Classification version
Mark standard character
TMclass translation service is not enabled
The translation was found in a different class
Several translations were found in different classes
Service provided by TMclass and
Note
(730)/(731)/(732)/(733)Owner
Applicant identifier162603
Organization nameHuawei Technologies Co., Ltd.
(842)Applicant legal entityLegal Entity
(811)Applicant nationality codeCN
Applicant incorporation country codeCN
Address countryCN
StreetAdministration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District
CityShenzhen, Guangdong
Postcode518129
(740)Representative
Representative identifier78005
NameFORRESTERS
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeDE
Representative incorporation country codeDE
Address countryDE
StreetSkygarden Erika-Mann-Str. 11
CityMunich
Postcode80636
Phone00 49-8924412990
Fax00 49-89244129910
EmailEUIPOCOMMS@FORRESTERS.EU
(750)Correspondence address
(350)Seniority
No entry for application number EM500000017164104
Exhibition priority
No entry for application number EM500000017164104
Priority
No entry for application number EM500000017164104
International registration transformation
No entry for application number EM500000017164104
Publication
Publication numberPublication sectionPublication datePublication page
2017/177A.12017-09-180
2018/002B.12018-01-040
2018/184C.2.12018-09-270
2019/112C.2.22019-06-170
Opposition
No entry for application number EM500000017164104
Recordals
014147931
Kind of recordRepresentative - Change of name and professional address
Record identifier014147931
Record referenceC.2.1
Publication date2018-09-27
Record statusPublished
Record status date2018-09-28
Representative details
Representative identifier10036
NameFORRESTERS IP LLP
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeGB
Representative incorporation country codeGB
Incorporation regionLondon, City of
Address countryGB
StreetSherborne House 119-121 Cannon Street
CityLondon
StateLondon, City of
PostcodeEC4N 5AT
016103387
Kind of recordRepresentative - Replacement of representative
Record identifier016103387
Record referenceC.2.2
Publication date2019-06-17
Record statusPublished
Record status date2019-06-18
Representative details
Representative identifier78005
NameFORRESTERS
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeDE
Representative incorporation country codeDE
Address countryDE
StreetSkygarden Erika-Mann-Str. 11
CityMunich
Postcode80636
Phone00 49-8924412990
Fax00 49-89244129910
EmailEUIPOCOMMS@FORRESTERS.EU
Cancellation
No entry for application number EM500000017164104
Appeals
No entry for application number EM500000017164104
Renewals
No entry for application number EM500000017164104