Компютърен хардуер и компютърни софтуерни програми за обединяване на текст, аудио, графики, статични изображения и подвижни картини в интерактивно предаване на мултимедийни приложения; Компютърен хардуер и софтуер, използван, за да контролира информация и комуникационни устройства, контролирани с глас; Оборудване за гласов отговор; Софтуер за гласово разпознаване; Компютърен хардуер и софтуер за дистанционен контрол на електрически осветителни апарати, апаратура и електронни продукти за температурен контрол; Сваляем софтуер за управление на мобилен безжичен интернет (WIFI); Клетъчни телефони; USB модеми; Безжични модеми; Портал под формата на хардуер за телекомуникации и мрежи с данни, А именно, Входни рутъри от рода на компютърен контролен хардуеър; Модеми; Декодери за телевизори; Компютърни терминали, А именно, Настолни многофункционални видео терминали с достъп до интернет, за телефонни обаждания, преглед на видео и функции за игра на игри; Устройства и оборудване за мобилни широколентови терминални устройства за достъп, а именно модеми за мобилен широколентов достъп; Мрежови и рутери за телефонни обаждания; Комуникационни модули, А именно, Модули интегрални схеми; PDA (персонални цифрови асистенти); Батерии; Зарядни устройства; Компютърни мишки; Слушалки наушници и слушалки каски; Софтуер в сферата на комуникациите, а именно компютърен софтуер за управление, експлоатация и поддръжка на видео конференции, компютърен софтуер за обмен на данни, компютърен софтуер за употреба в бази данни и мрежово управление, компютърен софтуер за употреба като електронна таблица и за текстообработка; Компютърно оборудване, А именно, Безжични карти, Безжични адаптори, използвавни за свързване на компютрите към телекомуникационни мрежи; Адаптери за компютърни мрежи; Компютърни програми, записани; Програми (Компютърни -) [софтуер, които може да бъде прехвърлян върху друг носител]; Компютърни софтуерни приложения, за сваляне; Операционни компютърни програми, записани; Безжични слушалки за употреба с мобилни телефони; Безжични слушалки за смарттелефони; Цифрови устройства за гледане на кабелна и сателитна телевизия или предоставяне на достъп до интернет; Смарт очила; Смарт часовници; Защитно фолио за компютърни екрани; Портативни устройства за измерване на спортна активност; Калъфи за смартфони; Калъфи за смартфони; Защитно фолио за екрани за мобилни телефони; Стик за „селфи" [ръчни моноподи]; Части, елементи и принадлежности за всички гореизброени стоки.
Počítačový hardware a počítačové softwarové programy pro integraci textu, zvuku, grafiky, forografií a videa do interaktivního formátu pro multimediální aplikace; Počítačový hardware a software pro ovládání informačních a komunikačních zařízení ovládaných hlasem; Zařízení s hlasovou odezvou; Software pro rozpoznávání hlasu; Počítačový hardware a software pro dálkové ovládání elektrického osvětlení, přístrojů na řízení teploty a elektroniky; Software pro správu mobilního bezdrátového připojení, ke stažení; Mobilní telefony; USB modemy [modemy univerzálních sériových sběrnic]; Bezdrátové modemy; Brány ve formě telekomunikačního a datového síťového hardwaru, Jmenovitě, Směrovače bran ve formě počítačového ovládacího hardwaru; Modemy; Televizní dekodéry; Počítačové terminály, Jmenovitě, Stolní multifunkční video terminály s funkcí internetového připojení, telefonování, přehrávání videí a hraní her; Mobilní širokopásmové přístupové terminály, jmenovitě modemy pro mobilní širokopásmové připojení; Směrovače síťového provozu a telefonních hovorů; Komunikační moduly, Jmenovitě, Moduly integrovaných obvodů; Kapesní počítače (PDA); Baterie; Nabíječky baterií; Počítačové myši; Sluchátka a náhlavní sluchátka; Software v oboru komunikace, jmenovitě počítačový software pro správu, obsluhu a údržbu videokonferencí, počítačový software pro datovou komunikaci, počítačový software k použití ve správě databází a sítí, počítačový software k použití jako tabulkový procesor nebo textový editor; Počítačové vybavení, Jmenovitě, Bezdrátové karty, Bezdrátové adaptéry určené pro spojování počítačů s telekomunikační sítí; Síťové adaptéry k počítačům; Počítačové programy (Nahrané -); Počítačové programy [s možností stažení]; Počítačové softwarové aplikace, ke stažení; Nahrané programy operačních systémů; Bezdrátové náhlavní sady k použití s mobilními telefony; Bezdrátová náhlavní sluchátka pro chytré telefony; Digitální set-top boxy; Chytré brýle; Chytré hodinky; Ochranné fólie přizpůsobené na počítačové obrazovky; Monitorovací náramky, přizpůsobené na tělo; Kryty na chytré telefony; Pouzdra na chytré telefony; Fólie na ochranu displeje upravené pro mobilní telefony; Teleskopické držáky na selfie používané jako příslušenství k chytrým telefonům [ruční stativy]; Části a vybavení veškerého výše uvedeného zboží.
Computerhardware og computersoftwareprogrammer til integrering af tekst, lyd, grafik, stillbilleder og levende billeder til anvendelse i interaktive multimedieapplikationer; Computerhardware og -software til styring af informations- og kommunikationsanordninger med talestyring; Udstyr til teleaktivering; Software til stemmegenkendelse; Computerhardware og -software til fjernstyring af apparater til elektrisk belysning, temperaturkontrol og elektroniske produkter; Software, som kan downloades, til administration af mobilt wifi; Mobiltelefoner; USB-modemmer; Trådløse modemer; Gateway i form af hardware til telekommunikations- og datanetværk, Nemlig, Gatewayroutere i form af hardware til computerstyring; Modemer; Fjernsynsdekoder; Computerterminaler, Nemlig, Multifunktionelle videoterminaler til bordet med adgang til internettet, til telefonopkald, til visning af videoer og spille spil; Adgangsterminalenheder og -udstyr til mobilt bredbånd, nemlig modemmer til mobilt bredbånd; Routere til netværks- og telefonopkald; Kommunikationsmoduler, Nemlig, Integrerede kredsløbsmoduler; PDA (personlig digital assistant); Batterier; Opladere til batterier; Computermus; Øretelefoner og hovedtelefoner; Software til kommunikation, nemlig computersoftware til forvaltning, drift og vedligeholdelse af videokonferencer, computersoftware til datakommunikation, computerprogrammer til anvendelse inden for databasestyring og netværksstyring, computersoftware til anvendelse som regneark og tekstbehandlingsvirksomhed; Computerudstyr, Nemlig, Trådløse kort, Trådløse adaptere til forbindelse af computere med et telekommunikationsnetværk; Adaptere til computernetværk; Optagne computerprogrammer; Computerprogrammer [downloadable software]; Softwareapplikationer til computere, downloadable; Operativprogrammer til computere, optagne; Trådløse headsets til anvendelse med mobiltelefoner; Trådløse hovedtelefoner til smartphones; Digitale anordninger med omformer og dekoder; Intelligente briller; Smartwatches; Beskyttende film tilpasset computerskærme; Bærbare aktivitetstrackere; Covers til smartphones; Etuier til smartphones; Beskyttelsesfolier beregnet til skærme på mobiltelefoner; Selfiestænger [håndholdte etbenede stativer]; Dele og tilbehør til alle ovennævnte varer.
Computerhardware und Computersoftwareprogramme zur Einbindung von Text, Audio, Grafiken, unbewegten Bildern und bewegten Bildern in eine interaktive Übermittlung für Multimediaanwendungen; Computerhardware und -software für die Steuerung von sprachgesteuerten Informations- und Kommunikationsgeräten; Sprachresonanzapparate; Stimmerkennungssoftware; Computerhardware und -software für die Fernbedienung von Lampen [elektrisch], Thermostaten und elektronischen Produkten; Herunterladbare Software für die Verwaltung von mobilem WLAN; Mobiltelefone; Universal Serial Bus [USB]-Modems; Drahtlose Modems; Gateway in Form von Telekommunikations- und Datennetzhardware, Nämlich, Gateway-Router in Form von Hardware für die Computersteuerung; Modems; Fernsehdekoder; Computerterminals, Nämlich, Mehrfunktionale Tisch-Videoterminals mit Funktionen für Internetzugriff, Telefongespräche, Videobetrachtung und Spiele; Endgeräte und Ausrüstungen für den Zugang zu mobilem Breitband, nämlich Modems für mobiles Breitband; Netzwerk- und Telefonie-Router; Kommunikationsmodule, Nämlich, Module für integrierte Schaltkreise; Persönliche digitale Assistenten (PDA); Batterien; Ladegeräte für Akkumulatoren; Computermaus; Ohrhörer und Kopfhörer; Software im Bereich Kommunikation, nämlich Computersoftware für die Verwaltung, den Betrieb und die Aufrechterhaltung von Videokonferenzschaltungen, Computersoftware für Datenkommunikation, Computersoftware für Datenbankverwaltung und Netzwerkverwaltung, Computersoftware für Tabellenkalkulation und Textverarbeitung; Computerausrüstung, Nämlich, Drahtlose Karten, Drahtlose Adapter zum Anschluss von Computern an ein Telekommunikationsnetz; Adapter für Computernetze; Gespeicherte Computerprogramme; Computerprogramme [herunterladbar]; Software-Anwendungen für Computer [herunterladbar]; Computerbetriebsprogramme [gespeichert]; Drahtlose Headsets für die Verwendung mit Mobiltelefonen; Schnurlose Kopfhörergarnituren für Smartphones; Set-Top-Boxen für digitales Fernsehen; Datenbrillen; Smartwatches; Schutzfolien für Computerbildschirme; Tragbare Activity Tracker; Hüllen für Smartphones; Schalen für Smartphones; Display-Schutzfolien für Mobiltelefone; Selfie-Sticks [Handstative]; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren.
Υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγράμματα λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ενσωμάτωση κειμένου, ήχου, γραφικών, σταθερών και κινουμένων εικόνων σε αλληλεπιδραστική διανομή για εφαρμογές πολυμέσων· Υλικό και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση στον έλεγχο φωνητικά ελεγχόμενων πληροφοριών και διατάξεων επικοινωνίας· Εξοπλισμός φωνητικής απόκρισης· Λογισμικό αναγνώρισης φωνής· Υλικό και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τηλεχειρισμό ηλεκτρικού φωτισμού, συσκευών ελέγχου θερμοκρασίας και ηλεκτρονικών προϊόντων· Τηλεφορτώσιμο λογισμικό για διαχείριση ασύρματης σύνδεσης κινητών διατάξεων· Κινητά τηλέφωνα· Διαποδιαμορφωτές καθολικού σειριακού αγωγού [USB]· Ασύρματοι διαποδιαμορφωτές (modem)· Πύλη με τη μορφή υλικού τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης δεδομένων, Συγκεκριμένα, Δρομολογητές πύλης με τη μορφή υλικού ελέγχου ηλεκτρονικών υπολογιστών· Μόντεμ [διαποδιαμορφωτές]· Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης· Τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών, Συγκεκριμένα, Επιτραπέζια πολυλειτουργικά τερματικά βίντεο με πρόσβαση σε Διαδίκτυο, πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, προβολή βίντεο και εκτέλεση λειτουργιών παιχνιδιών· Διατάξεις και εξοπλισμός τερματικά για ευρυζωνική πρόσβαση κινητών διατάξεων, συγκεκριμένα, διαποδιαμορφωτές για ευρυζωνικά δίκτυα κινητών διατάξεων· Δρομολογητές δικτύων και τηλεφωνικών κλήσεων· Δομοστοιχεία επικοινωνίας, Συγκεκριμένα, Δομοστοιχεία ολοκληρωμένου κυκλώματος· Προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί (PDA)· Υγρά στοιχεία· Φορτιστές μπαταριών· Ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών· Ακουστικά και ακουστικά κεφαλής· Λογισμικό στον τομέα της επικοινωνίας, συγκεκριμένα, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση συνεδρίων μέσω βίντεο, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για επικοινωνίες δεδομένων, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση στη διαχείριση βάσεων δεδομένων και διαχείριση δικτύου, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση ως λογιστικά φύλλα και επεξεργασία κειμένου· Εξοπλισμός πληροφορικής, Συγκεκριμένα, Ασύρματες κάρτες, Ασύρματοι προσαρμογείς για ζεύξη ηλεκτρονικών υπολογιστών σε δίκτυο τηλεπικοινωνίας· Προσαρμογείς δικτυών ηλεκτρονικών υπολογιστών· Εγγεγραμμένα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών· Η/Υ (προγράμματα -) [τηλεμεταφερόμενο λογισμικό]· Εφαρμογές λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταφορτώσιμες· Προγράμματα λειτουργικά υπολογιστών εγγεγραμμένα· Ασύρματα ακουστικά για χρήση με κινητά τηλέφωνα· Ασύρματα σετ κεφαλόφωνων για έξυπνα τηλέφωνα· Κουτιά που περιέχουν μαζί ψηφιακό τηλεοπτικό κωδικοποιητή και μετατροπέα· Έξυπνα γυαλιά· Έξυπνα ρολόγια χειρός· Μεμβράνες προστασίας για οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών· Φορετοί ανιχνευτές δραστηριότητας· Καλύμματα για έξυπνα τηλέφωνα· Θήκες για έξυπνα τηλέφωνα· Μεμβράνες προστασίας οθόνης για κινητά τηλέφωνα· Μονόποδα αυτοφωτογράφησης (σέλφι) [υποστηρίγματα χειρός]· Μέρη και εξαρτήματα για όλα τα προαναφερθέντα είδη.
Computer hardware and computer software programs for the integration of text, audio, graphics, still images and moving pictures into an interactive delivery for multimedia applications; computer hardware and software used for the control of voice controlled information and communication devices; voice response equipment; voice recognition software; computer hardware and software for the remote control of electric lighting, temperature controlling apparatus and electronic products; downloadable software for managing mobile WIFI; mobile phones; USB modems; wireless modems; gateway in the nature of telecommunications and data networking hardware, namely, gateway routers in the nature of computer control hardware; modems; set-top boxes; computer terminals, namely, table multi-functional video terminals with accessing internet, making phone calls, viewing videos and playing games functions; mobile broadband accessing terminal devices and equipment, namely, modems for mobile broadband; network and telephone call routers; communication modules, namely, integrated circuit modules; PDA (personal digital assistant); batteries; battery chargers; computer mouse; earphones and headphones; software in the communication field, namely, computer software for managing, operating and maintaining video conferencing, computer software for data communications, computer software for use in database management and network management, computer software for use as a spreadsheet and word processing; computer equipment, namely, wireless cards, wireless adapters used to link computers to a telecommunications network; computer network adapters; computer programs, recorded; computer programs [downloadable software]; computer software applications, downloadable; computer operating programs, recorded; wireless headsets for mobile phone; wireless headsets for smart phone; digital set top boxes; Smartglasses; smartwatches; protective films adapted for computer screens; wearable activity trackers; covers for smartphones; cases for smartphones; protective films adapted for mobile phone screens; selfie sticks, hand-held monopods; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Hardware informático y programas informáticos para la integración de texto, audio, gráficos, imágenes fijas e imágenes móviles en un suministro interactivo para aplicaciones multimedia; Hardware de ordenador y software para controlar dispositivos de comunicación e información controlados por voz; Equipo de respuesta por voz; Software de reconocimiento de voz; Hardware y software de ordenador para el control remoto de iluminación eléctrica, aparatos de control de la temperatura y productos electrónicos; Software descargable para gestionar WIFI móvil; Teléfonos celulares; Módems USB; Módems inalámbricos; Pasarela en forma de telecomunicaciones y hardware de conexión en red de datos, En concreto, Encaminadores de pasarela del tipo de hardware de control informático; Módems; Descodificadores de televisión; Terminales informáticos, En concreto, Terminales de vídeo multifuncionales de mesa con funciones de acceso a Internet, de llamadas telefónicas, de visualización de vídeos y de jugar a juegos; Dispositivos y equipos de terminal de acceso de banda ancha de móvil, en concreto, módems para banda ancha de móvil; Enrutadores de redes y llamadas telefónicas; Módulos de comunicación, En concreto, Módulos de circuitos integrados; Asistentes digitales personales (PDA); Pilas húmedas; Cargadores de baterías; Ratones de ordenador; Auriculares y cascos; Software de comunicación, en concreto, software de ordenador para gestionar, explotar y mantener videoconferencias, software de ordenador para la comunicación de datos, software de ordenador para su uso en la gestión de bases de datos y la gestión de redes, software de ordenador para su uso como hoja de cálculo y procesamiento de textos; equipo de computador, En concreto, Tarjetas inalámbricas, Adaptadores inalámbricos utilizados para conectar ordenadores a una red de telecomunicaciones; Adaptadores de redes informáticas; Programas informáticos grabados; Programas informáticos [software descargable]; Aplicaciones informáticas descargables; Programas de sistemas operativos informáticos grabados; Cascos inalámbricos para teléfonos móviles; Auriculares inalámbricos tipo casco para teléfonos inteligentes; Decodificadores digitales; Gafas inteligentes; Relojes inteligentes; Láminas protectoras especiales para pantallas de ordenador; Rastreadores portátiles de actividad; Fundas para teléfonos inteligentes; Carátulas para teléfonos inteligentes; Películas de protección de pantalla adaptadas a teléfonos móviles; Varillas para selfies [monopiés manuales]; Piezas y accesorios para todos los productos citados.
Arvutiriistvara ja -tarkvaraprogrammid teksti, audio, graafika, piltide ja filmi integreerimiseks interaktiivse edastussüsteemiga multimeediumrakenduste jaoks; Arvutiriistvara ja -tarkvara kasutuseks hääljuhitavate teabe- ja sideseadmete juhtimisel; Häälvastuse seadmed; Hääletuvastustarkvara; Arvutiriist- ja -tarkvara elektrivalgustuse, temperatuurireguleerimisseadmete ja elektroonikatoodete kaugjuhtimiseks; Allalaaditav tarkvara mobiilse WiFi haldamiseks; Mobiiltelefonid; USB-modemid; Juhtmeta modemid; Lüüs side ja andmete võrgustamise riistvara kujul, Teisisõnu, Lüüsimarsruuterid arvutite juhtimise riistvara kujul; Modemid; Teleridekoodrid; Arvutiterminalid, Teisisõnu, Multifunktsionaalsed videolauaterminalid juurdepääsuks internetile, telefonikõnede tegemiseks, videote vaatamiseks ja mängude mängimiseks; Mobiilsed lairiba juurdepääsuterminalseadmed ja -vahendid, nimelt mobiilse lairiba modemid; Võrgu- ja telefonikutsungite ruuterid; Sidemoodulid, Teisisõnu, Integraallülituste moodulid; Käeshoitavad arvutid; Patareid, akud; Akulaadurid, patareilaadurid; Arvutihiired; Kõrvaklapid; Tarkvara side valdkonnas, nimelt arvutitarkvara videokonverentside juhtimiseks, käitamiseks ja hooldamiseks, arvutitarkvara andmesideks, arvutitarkvara kasutuseks andmebaasi haldamisel ja võrguhaldamisel, arvutitarkvara kasutuseks tabelarvutuses ja tekstitöötluses; Arvutiseadmed, Teisisõnu, Juhtmeta kaardid, Juhtmeta side adapterid, mida kasutatakse arvutite ühendamiseks sidevõrku; Arvutite võrguadapterid; Salvestatud arvutiprogrammid; Arvutiprogrammid [allalaaditav tarkvara]; Allalaaditavad arvutitarkvararakendused; Arvutite salvestatud operatsioonisüsteemid; Mobiiltelefonidega kasutatavad juhtmeta peakomplektid; Nutitelefonide juhtmeta peakomplektid; Telerite digiboksid; Nutiprillid; Nutikellad; Arvutikuvarite kaitsekiled; Kantavad aktiivsusmonitorid; Nutitelefonide katted; Nutitelefonide ümbrised; Mobiiltelefonide ekraanikaitsekiled; Selfie-pulgad [käsistatiivid]; Kõigi eelpoolmainitud toodete osad ja manused.
Tietokonelaitteistot ja tietokoneohjelmistot tekstin, äänen, grafiikan, pysäytyskuvien ja liikkuvien kuvien integroimiseen vuorovaikutteiseen toimitusmuotoon multimediasovelluksia varten; Tietokonelaitteistot ja -ohjelmistot äänellä hallittavien tieto- ja viestintälaitteiden ohjaamiseen; Äänivastauslaitteet; Puheentunnistusohjelmisto; Tietokonelaitteistot ja -ohjelmistot sähkövalaistuslaitteiden, lämmönsäätölaitteiden ja sähkölaitteiden kauko-ohjaukseen; Ladattavat ohjelmistot langattoman wifi-yhteyden hallintaan; Matkapuhelimet; USB-modeemit; Langattomat modeemit; Yhdyskäytävä tietoliikenne- ja tietoverkkolaitteistojen muodossa, Nimittäin, Tietokoneiden hallintalaitteistot yhdyskäytävien reitittimien muodossa; Modeemit; Televisioiden koodinpurkulaitteet; Tietokonepäätteet, Nimittäin, Pöydällä pidettävät monitoimiset videopäätteet, joissa on Internetin käyttö-, puheluiden soitto-, videoiden katselu- ja pelien pelaamistoimintoja; Langattomat laajakaistayhteyspäätelaitteet ja -välineet, nimittäin langattomat laajakaistamodeemit; Verkko- ja puhelureitittimet; Viestintämoduulit, Nimittäin, Integroidut piirimoduulit; Henkilökohtaiset digitaaliset apulaitteet (PDA); Akut ja paristot; Latauslaitteet sähköparistoille; Tietokonehiiret; Korvakuulokkeet ja kuulokkeet; Viestintäalan ohjelmistot, nimittäin tietokoneohjelmistot videoneuvottelujen hallintaan, käyttöön ja ylläpitoon, tietokoneohjelmistot dataviestintään, tietokoneohjelmistot tietokantojen ja verkonhallintaan, taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelyohjelmistot; Tietokonelaitteet, Nimittäin, Langattomat kortit, Langattomat sovittimet tietokoneiden yhdistämiseen tietokoneverkkoon; Tietokoneverkkosovittimet; Tietokoneohjelmat [tallennetut]; Ohjelmistot (tietokone -) [järjestelmästä toiseen poimittavat]; Ladattavat tietokoneohjelmistosovellukset; Käyttöohjelmistot tietokoneille [tallennetut]; Matkapuhelinten kanssa käytettävät langattomat kuulokkeet; Älypuhelinten langattomat kuulokkeet; Digitaaliset lisälaitteet; Älylasit; Älykellot; Tietokoneen näytöille tarkoitetut suojakalvot; Puettavat aktiivisuusmittarit; Älypuhelinten suojukset; Älypuhelinten kuoret; Matkapuhelimille tarkoitetut näyttöä suojaavat kalvot; Selfietikut [kädessäpidettävät yksijalkaiset tuet]; Kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet.
Matériel informatique et logiciels pour l'intégration de textes, de contenu audio, d'illustrations graphiques, d'images fixes et d'images animées dans une livraison interactive pour applications multimédias; Matériel informatique et logiciels pour le contrôle de dispositifs d'information et de communication à commande vocale; Appareils de réponse vocale; Logiciels de reconnaissance vocale; Matériel informatique et logiciels pour la commande à distance d'appareils d'éclairage électrique, appareils de contrôle de la température et produits électroniques; Logiciels téléchargeables pour la gestion du wi-fi mobile; Téléphones portables; Modems USB; Modems sans fil; Passerelle sous forme de matériel de télécommunications et de réseautage de données, À savoir, Routeurs de passerelle sous forme de matériel informatique de commande; Modems; Décodeurs pour téléviseurs; Terminaux informatiques, À savoir, Terminaux vidéo multifonctions (tables) équipés de fonctions permettant d'accéder à l'internet, de passer des appels téléphoniques, de visualiser des vidéos et de jouer à des jeux; Dispositifs et équipements pour terminaux d'accès mobiles à large bande, à savoir, modems pour services mobiles à large bande; Routeurs d'appels de réseaux et d'appels téléphoniques; Modules de communication, À savoir, Modules à circuits intégrés; Assistants numériques personnels (PDA); Batteries; Chargeurs de batteries; Souris d'ordinateur; Écouteurs et casques; Logiciels dans le domaine des communications, à savoir, logiciels pour la gestion, l'exploitation et la conduite de vidéoconférences, logiciels pour communications de données, logiciels destinés à la gestion de bases de données et à la gestion de réseaux, logiciels utilisés comme tableurs et pour le traitement de texte; Équipements informatiques, À savoir, Cartes sans fil, Adaptateurs sans fil utilisés pour relier des ordinateurs à un réseau de télécommunications; Adaptateurs pour réseaux informatiques; Programmes d'ordinateurs enregistrés; Programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; Casques d'écoute sans fil pour téléphones portables; Ecouteurs sans fil pour téléphones intelligents; Décodeurs numériques; Lunettes intelligentes; Montres intelligentes; Films de protection pour écrans d'ordinateur; Capteurs d'activité à porter sur soi; Coques pour smartphones; Étuis pour smartphones; Films de protection d'écran pour téléphones mobiles; Perches pour autophotos [monopodes à main]; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Računalni hardver i računalni softverski programi za integraciju teksta, audiozapisa, grafike, fotografija i videozapisa za interaktivnu primjenu kod multimedijskih aplikacija; Računalni hardver i softver koji se koristi za kontrolu glasovno kontroliranih informacijskih i komunikacijskih uređaja; Oprema za glasovno odgovaranje; Softver za raspoznavanje glasa; Računalni hardver i softver za daljinsko upravljanje električnom rasvjetom, uređajima za kontrolu temperature i elektroničkim proizvodima; Softver koji se može preuzimati za upravljanje mobilnim Wi-Fi-jem; Mobiteli; Modemi s univerzalnim serijskim sabirnicama [USB modemi]; Bežični modemi; Pristupnik u obliku hardvera za telekomunikacije i podatkovno umrežavanje, Odnosno, Pristupnik usmjerivača u obliku računalnog upravljačkog hardvera; Modemi; Televizijski dekoder; Računalni terminali, Odnosno, Stolni višenamjenski videoterminali s funkcijama za pristup internetu, obavljanje telefonskih poziva, gledanje videozapisa i igranje igara; Uređaji i oprema za terminale s mobilnim širokopojasnim pristupom, i to modemi za mobilni širokopojasni pristup; Mrežni usmjerivači i usmjerivači telefonskih poziva; Komunikacijski moduli, Odnosno, Moduli integriranih krugova; Osobni digitalni pomoćnici; Baterije; Akumulatori (punjači električnih akumulatora); Računalni miševi; Slušalice koje se umeću u uši i slušalice koje se stavljaju na glavu; Softver u području komunikacija, i to računalni softver za upravljanje, rad i održavanje videokonferencija, računalni softver za podatkovnu komunikaciju, računalni softver za uporabu u upravljanju bazama podataka i upravljanju mrežom, računalni softver za uporabu kao proračunska tablica i za obradu teksta; Računalna oprema, Odnosno, Bežične kartice, Bežični adapteri za upotrebu kod povezivanja računala s telekomunikacijskom mrežom; Adapteri za računalne mreže; Snimljeni računalni programi; Programi (računalni -) [koji se mogu preuzeti]; Aplikacije za računalne programe koje se mogu preuzeti s Interneta; Snimljeni operativni programi za računala; Bežične slušalice za mobilne telefone; Bežične slušalice s mikrofonom za pametne telefone; Digitalne upravljačke kutije; Pametne naočale; Pametni ručni satovi; Zaštitne folije prilagođene za zaslone računala; Uređaji za praćenje aktivnosti koji se nose; Navlake za pametne telefone; Etuiji za pametne telefone; Zaštitne folija prilagođene za mobilne telefone; Štapovi za samofotografiranje [ručni monopodi]; Dijelovi i oprema za sve gore navedene proizvode.
Számítógépes hardver és számítógépes szoftverprogramok szövegek, hangok, grafikák, állóképek és mozgóképek integrálására interaktív célba juttatással multimédiás alkalmazásokhoz; Számítógépes hardverek és szoftverek beszéd által irányított információs és kommunikációs eszközök irányítására; Hangválasz-berendezések; Hangfelismerő szoftverek; Számítógépes hardverek és szoftverek az elektromos világítás, hőmérsékletszabályozó készülékek és elektronikus termékek távirányításához; Mobileszközökön lévő WIFI kezelésére szolgáló letölthető szoftver; Mobiltelefonok; Univerzális soros buszos [USB] modemek; Vezeték nélküli modemek; Átjáró eszközök (gateway eszközök) távközlési és adathálózati hardverek formájában, Nevezetesen, Gateway-routerek számítógépes vezérlőhardver formájában; Modemek; Dekóderek televíziókészülékekhez; Számítógépes terminálok, Nevezetesen, Asztali multifunkciós videóterminálok internet-hozzáféréssel, telefonhívások kezdeményezésével, videók megtekintéséhez és játékok játszásához; Mobil szélessávú hozzáférési termináleszközök és berendezések, nevezetesen, modemek mobil szélessávhoz; Hálózati és telefonhívó routerek; Kommunikációs modulok, Nevezetesen, Integrált áramköri modulok; Személyes digitális asszisztensek (PDA); Elemek; Akkumulátor- és elemtöltők; Számítógépes egerek; Fülhallgatók és fejhallgatók; Szoftverek a kommunikáció területén, nevezetesen, számítógépes szoftverek videokonferencia kezeléséhez, működtetéséhez és karbantartásához, számítógépes szoftver adatkommunikációhoz, adatbázis- és hálózatkezelésre alkalmas számítógépes szoftver, táblázatkezelőként és szövegszerkesztőként használt számítógépes szoftverek; Számítógépes berendezések, Nevezetesen, Vezeték nélküli kártyák, Számítógépek távközlési hálózathoz történő csatlakoztatására használt vezeték nélküli adapterek; Számítógépes hálózati adapterek; Számítógépes programok, rögzített; Számítógépes programok [letölthető szoftverek]; Számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; Operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; Mobiltelefonokkal használt vezeték nélküli headsetek; Vezeték nélküli fejhallgatók okostelefonokhoz; Digitális szet top dobozok; Okosszemüvegek; Okoskarórák; Számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; Viselhető aktivitásészlelők; Tokok okostelefonokhoz; Tokok okostelefonhoz; Kijelzővédő fóliák mobiltelefonokhoz; Szelfibotok [kézi egykaros állványok]; Az összes fent említett áru alkatrészei és szerelvényei.
Hardware e programmi software per integrazione di testi, audio, grafica, immagini fisse e immagini in movimento per la trasmissione interattiva per applicazioni multimediali; Hardware e software utilizzati per il controllo di informazioni vocali e dispositivi di comunicazione; Apparecchiature a risposta vocale; Software per il riconoscimento della voce; Hardware e software per telecomando di illuminazione elettrica, apparecchi per il controllo della temperatura e prodotti elettronici; Software scaricabili per gestione di WIFI cellulare; Telefoni portatili; Modem USB; Modem senza filo; Accessi in forma di hardware per telecomunicazioni e per il collegamento in rete di dati, Ovvero, Instradatori per accessi, ovvero hardware per il comando di computer; Modems; Decodificatori per televisori; Terminali di computer, Ovvero, Terminali video multifunzionali da tavolo con funzioni di accesso a Internet, effettuazione di telefonate, visione di video e utilizzo di giochi; Dispositivi e apparecchiature per terminali d'accesso a banda larga cellulari, ovvero modem per banda larga cellulare; Router di rete e per telefonate; Moduli di comunicazione, Ovvero, Moduli di circuiti integrati; Dispositivi d'assistenza personali digitali (PDA); Pile umide; Caricabatterie; Mouse per computer; Auricolari e cuffie; Software per il settore della comunicazione, ovvero software per la gestione, azionamento e manutenzione di videoconferenze, software per comunicazione di dati, software per la gestione di banche dati e gestione di reti, software da utilizzare come fogli di lavoro e trattamento di testi; Apparecchiature per computer, Ovvero, Schede senza filo, Adattatori senza filo utilizzati per collegare computer ad una rete di telecomunicazione; Adattatori per reti informatiche; Programmi registrati per computer; Programmi per computer [scaricabili]; Applicazioni per computer software, scaricabili; Programmi registrati del sistema di gestione per computers; Cuffie senza fili per telefoni cellulari; Cuffie senza fili per smartphone; Scatole contenenti il convertitore ed il modem digitali; Occhiali intelligenti; Orologi intelligenti; Pellicole protettive per schermi di computer; Dispositivi per registrare l'attività indossabili; Coperchi per smartphone; Custodie per smartphone; Pellicole protettive per schermi per telefoni cellulari; Prolunghe per selfie [cavalletti portatili]; Parti ed accessori per tutti i prodotti summenzionati.
Kompiuterių aparatinė įranga ir kompiuterių programinės įrangos programos, skirtos tekstams, garsams, grafikai, nejudantiems paveikslėliams ir judantiems paveikslėliams integruoti į interaktyvią aplinką, perduodančią juos į daugiaformačius įrenginius; Kompiuterių aparatinė ir programinė įranga, skirta balsu valdomai informacijai valdyti ir ryšių aparatai; Balsinio atsako įranga; Balso atpažinimo programinė įranga; Kompiuterių aparatinė įranga ir programinė įranga, skirta nuotoliniam elektrinio apšvietimo, temperatūros valdymo aparatūros ir elektroninių produktų valdymui; Atsisiunčiama programinė įranga, skirta mobiliam WIFI valdyti; Mobilieji telefonai; Universaliosios jungties [USB] modemai; Belaidžiai modemai; Šliuzas telekomunikacinės ir duomenų aparatinės įrangos forma, Būtent,, Kompiuterių valdymo aparatinės įrangos pobūdžio tinklų sietuvo maršruto parinktuvai; Modemai; Televizorių dekoderiai; Kompiuterių terminalai, Būtent,, Stalo daugiafunkciniai vaizdo įrašų galiniai įtaisai, skirti internetui prieiti, skambinti telefonu, vaizdo įrašams žiūrėti ir žaidimams žaisti funkcijos; Mobili plačiajuosčiai prieigos galiniai įtaisai ir įranga, būtent modemai mobiliam plačiajuosčiam dažniui; Tinklo ir telefoninių skambučių maršrutizatoriai; Ryšių moduliai, Būtent,, Integrinių grandynų moduliai; Personaliniai skaitmeniniai pagalbiniai kompiuteriai; Baterijos; Baterijų įkrovimo įtaisai; Kompiuterių pelės; Radijo ausinės; Ryšių srities programinė įranga, būtent kompiuterių programinė įranga valdyti ir palaikyti vaizdo konferencijas, kompiuterinė programinė duomenų perdavimo įranga, kompiuterių programinė įranga, skirta duomenų bazės valdymui ir tinklų valdymas, kompiuterių programinė įranga, skirta naudoti kaip lentelinė skaičiuoklė ir tekstų dorojimas; Kompiuterių įranga, Būtent,, Belaidės kortelės, Belaidžiai adapteriai, naudojami kompiuteriams su telekomunikacijų tinklu sieti; Kompiuterių tinklų adapteriai; Kompiuterių programos (Įrašytos -); Kompiuterių programos [parsisiunčiamoji programinė įranga]; Parsisiunčiamoji kompiuterių programinė įranga; Įrašytos kompiuterių valdymo programos; Belaidės ausinės, skirtos naudoti su mobiliaisiais telefonais; Belaidės išmaniųjų telefonų ausinės; Skaitmeninės televizijos priedėliai; Išmanieji akiniai; Išmanieji laikrodžiai; Kompiuterių ekranų apsauginės plėvelės; Dėvimieji fizinio aktyvumo įrašymo įrenginiai; Išmaniųjų telefonų dangteliai; Išmaniųjų telefonų dėklai; Ekrano apsaugos plėvelės, pritaikytos mobiliesiems telefonams; Asmenukių lazdos [rankinės]; Detalės ir priedai visų aukščiau nurodytų prekių.
Datoru aparatūra un datoru programmatūras programmas, kas ir paredzētas teksta, audio, grafikas, nekustīgu attēlu un kustīgu attēlu integrēšanai interaktīvā piegādē multimediju lietotnēm; Datortehnika un programmatūra, ko izmanto balss kontrolētas informācijas un sakaru ierīču vadībā; Runas atbildes aprīkojums; Balss atpazīšanas programmatūra; Datoru aparatūra un programmatūra elektrisko apgaismes, temperatūras kontroles aparātu un elektronisko ierīču tālvadībai; Lejupielādējama mobilās bezvadu piekļuves pārvaldīšanas programmatūra; Mobilie tālruņi; Universālās seriālās kopnes [USB] modemi; Bezvadu modemi; Vārteja kā telekomunikācijas un datu tīklošanas aparatūra, Proti, Vārteju maršrutētāji datoru kontroles aparatūrai; Modemi; Televizoru dekoderi; Datoru termināļi, Proti, Daudzfunkcionālas galda video galiekārtas ar funkcijām piekļuvei internetam, tālruņa zvanu veikšanai, video skatīšanai un spēļu spēlēšanai; Mobilās gala ierīces un aprīkojums ar platjoslas piekļuvi, proti, modemi mobilām platjoslas sistēmām; Tīkla un tālruņu zvanu maršrutētāji; Komunikāciju moduļi, Proti, Integrālshēmu moduļi; Personīgās digitālās palīgierīces; Akumulatoru baterijas; Elektrisko bateriju lādētāji; Datorpele; Austiņas un ausī liekamas austiņas; Programmatūra komunikācijas jomā, proti, datoru programmatūra, lai pārvaldītu, darbinātu un uzturētu videokonferences, datoru programmatūra datu komunikācijām, datoru programmatūra izmantošanai datubāzu vadīšanā un tīklu vadīšanā, datoru programmatūra izmantošanai izklājlapu un tekstu apstrādē; Datoru aprīkojums, Proti, Bezvadu kartes, Bezvadu adapteri izmantošanai datoru savienošanai ar telekomunikāciju tīklu; Datortīklu adapteri; Ierakstītas datorprogrammas; Lejupielādējamas datorprogrammas; Datoru lietojumprogrammatūras, lejupielādējamas; Ierakstītas datoru operētājprogrammas; Bezvadu galvas tālruņi izmantošanai ar mobilajiem tālruņiem; Bezvadu austiņas viedtālruņiem; Digitālas televizoru pierīces; Gudrās brilles; Viedie rokaspulksteņi; Datoru ekrāniem pielāgotas aizsargplēves; Kustības izsekošanas ierīces, kas nēsājamas uz sevis; Maciņi viedtālruņiem; Ietvari viedtālruņiem; Mobiliem tālruņiem pielāgotas ekrāna aizsargplēves; Selfiju statīvi [ar roku turami vienkāji]; Detaļas un piederumi visām iepriekšminētajām precēm.
Programmi għall-ħardwer tal-kompjuter u softwer tal-kompjuter għall-integrazzjoni ta' test, awdjo, grafika, immaġni fissi u filmati fit-tqassim interattiv għall-applikazzjonijiet multimedjali; Ħardwer u softwer tal-kompjuter użat għall-kontroll ta' informazzjoni kkontrollata bil-vuċi u tagħmir tal-komunikazzjoni; Tagħmir għal tweġib bil-vuċi; Softwer li jagħraf il-vuċi; Ħardwer u softwer tal-kompjuter għall-kontroll mill-bogħod ta' dawl tal-elettriku, apparat għall-kontroll tat-temperatura u prodotti elettroniċi; Softwer li jista' jitniżżel għall-ġestjoni tal-WIFI mobbli; Mowbajls; Mowdems bil-universal serial bus [USB]; Mowdems mingħajr fili; Portal fl-għamla ta' ħardwer tat-telekomunikazzjoni u tan-netwerking ta' dejta, Jiġifieri, Rawters tal-portal f'għamla ta' ħardwer għall-kontroll tal-kompjuter; Modems; Dekowders tat-televixin; Terminali tal-kompjuter, Jiġifieri, Terminals bil-vidjow multifunzjonali ta' fuq l-imwejjed li għandhom funzjonijiet ta' aċċess għall-Internet, biex isiru telefonati, wiri ta' vidjows u logħob; Apparat u tagħmir tat-terminali li għandhom l-aċċess għall-broadband mobbli; Rawters tan-netwerks u tat-telefonati; Moduli tal-komunikazzjoni, Jiġifieri, Moduli ta' ċirkuwiti integrati; Assistenti personali diġitali; Batteriji; Karikaturi għal batteriji elettriċi; Maws tal-kompjuter; Earphones u headphones; Softwer fil-qasam tal-komunikazzjoni, jiġifieri, softwer tal-kompjuter għal ġestjoni, tħaddim u żamma ta' konferenzi bil-vidjow, softwer tal-kompjuter għall-komunikazzjoni ta' dejta, softwer tal-kompjuter għall-użu fil-ġestjoni ta' dejtabejżis u fil-ġestjoni ta' netwerks, softwer tal-kompjuter għall-użu bħala spreadsheet u pproċessar ta' kliem; Tagħmir tal-kompjuter, Jiġifieri, Kards mingħajr fili, Adapters mingħajr fili użati għall-konnessjoni ta' kompjuters ma' netwerk tat-telekomunikazzjonijiet; Adapters tan-netwerk tal-kompjuter; Programmi tal-kompjuter irrekordjati; Programmi tal-kompjuter [softwer li jista' jitniżżel]; Applikazzjonijiet ta' softwer tal-kompjuter, li jitniżżlu; Programmi li jħaddmu l-kompjuters, rekordjati; Ħedsets mingħajr fili għall-użu ma' mowbajls; Ħedsets mingħajr fili għall-ismartfowns; Kaxxi tat-tip set top diġitali; Nuċċalijiet intelliġenti (smartglasses); Arloġġi tal-idejn tat-tip smart; Films protettivi adattati għall-iskrins tal-kompjuter; Apparat li jirreġistra l-attività li jista' jinġarr; Kavers għal smartfowns; Kaxxi għall-ismartphones; Films protettivi tal-iskrins adattati għal mowbajls; Stikek għal stessu (teħid ta' ritratti tal-persuna proprja) [monopods tal-idejn]; Partijiet u fittings għall-oġġetti kollha msemmija qabel.
Hardware en software voor het integreren van tekst, geluid, grafische afbeeldingen, stilstaande beelden en bewegende beelden in een interactief audiovisueel pakket voor multimediatoepassingen; Hardware en software voor de besturing van spraakgestuurde informatie- en communicatieapparaten; Voice response apparatuur; Spraakherkenningssoftware; Hardware en software voor de bediening op afstand van elektrische verlichting, temperatuurbewakingstoestellen en elektronische producten; Downloadbare software voor het beheren van mobiele wifi; Mobiele telefoons; Usb-modems; Draadloze modems; Gateway in de vorm van hardware voor telecommunicatie en gegevensnetwerken, Te weten, Gatewayrouters in de vorm van computerbesturingshardware; Modems; Televisiedecoders; Computerterminals, Te weten, Multifunctionele videoterminals voor op het bureau met toegang tot internet, met belfunctie, voor het bekijken van video's en het spelen van spellen; Terminals en uitrusting met toegang tot mobiel breedband, te weten modems voor mobiel breedband; Netwerk- en telefoonrouters; Communicatiemodules, Te weten, IC-modules; Persoonlijke digitale hulptoestellen; Accu's/batterijen; Batterij-opladers; Computermuis; Oor- en hoofdtelefoons; Software voor gebruik op het gebied van communicatie, te weten software voor het beheer, de besturing en het onderhoud van videoconferenties, software voor datacommunicatie, software voor databasebeheer en netwerkbeheer, software voor gebruik als spreadsheet en tekstverwerking; Computerapparatuur, Te weten, Draadloze kaarten, Draadloze adapters voor het verbinden van computers met een telecommunicatienetwerk; Adapters voor computernetwerken; Geregistreerde computerprogramma's; Computerprogramma's [te downloaden software]; Downloadbare computersoftware-applicaties; Stuurprogramma's, opgenomen; Draadloze headsets voor gebruik met mobiele telefoons; Draadloze koptelefoons voor slimme telefoons; Digitale kastjes met convertor en decoder; Slimme brillen; Smartwatches; Beschermende folie aangepast voor computerschermen; Draagbare activiteitsmeters; Hoezen voor smartphones; Etuis voor smartphones; Folie voor het beschermen van beeldschermen van mobiele telefoons; Selfie sticks; Delen en onderdelen voor alle voornoemde goederen.
Sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe do integracji tekstu, materiałów audio, grafiki, obrazów nieruchomych i ruchomych w interaktywną prezentację w celach multimedialnych; Sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kontrolowania urządzeń informacyjnych i komunikacyjnych sterowanych głosowo; Sprzęt wykorzystujący odpowiedzi głosowe; Oprogramowanie do rozpoznania mowy; Sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zdalnego sterowania elektrycznymi urządzeniami do oświetlania, kontroli temperatury i produktami elektronicznymi; Oprogramowanie do pobrania do zarządzania mobilnymi sieciami Wi-Fi; Telefony komórkowe; Modemy z uniwersalną magistralą szeregową [USB]; Modemy bezprzewodowe; Bramka w postaci sprzętu telekomunikacyjnego oraz sprzętu do tworzenia sieci danych, Zn, Routery sieciowe w postaci komputerowego sprzętu sterującego; Modemy; Dekodery telewizyjne; Terminale komputerowe, Zn, Stołowe wielofunkcyjne terminale wideo z możliwością uzyskania dostępu do internetu, wykonywania połączeń telefonicznych, oglądania filmów wideo i grania w gry; Urządzenia i sprzęt końcowy do uzyskiwania dostępu do mobilnych sieci szerokopasmowych, mianowicie modemy do mobilnych sieci szerokopasmowych; Routery rozmów sieciowych i telefonicznych; Moduły komunikacyjne, Zn, Moduły z obwodami scalonymi; Urządzenia PDA; Baterie; Ładowarki do baterii; Myszki komputerowe; Słuchawki do uszu i na uszy; Oprogramowanie w zakresie komunikacji, mianowicie oprogramowanie komputerowe do zarządzania wideokonferencjami, obsługi i prowadzenia wideokonferencji, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie do zarządzania bazami danych i zarządzania sieciami, oprogramowanie komputerowe do użytku jako arkusz kalkulacyjny i do przetwarzania tekstu; Sprzęt komputerowy, Zn, Karty bezprzewodowe, Bezprzewodowe złącza używane do łączenia komputerów z siecią telekomunikacyjną; Komputerowe karty sieciowe; Programy komputerowe nagrane; Programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania]; Aplikacje komputerowe do pobrania; Programy sterujące komputerowe, nagrane; Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do zastosowania z telefonami komórkowymi; Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do smartfonów; Dekodery cyfrowe; Okulary inteligentne; Zegarki inteligentne; Folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych; Przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia na sobie; Pokrowce na smartfony; Etui na smartfony; Folie ochronne na ekran przystosowane do telefonów komórkowych; Kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne); Części i armatura do wszystkich wyżej wymienionych towarów.
Hardware e programas de software para integração de texto, áudio, gráficos, imagens fixas e imagens animadas num suporte interactivo para aplicações multimédia; Hardware e software utilizados no controlo de dispositivos de informações e de comunicações controlados por voz; Equipamento de resposta de voz; Software de reconhecimento de voz; Hardware e software para controlo remoto de aparelhos de iluminação elétrica e de controlo de temperatura e de produtos eletrónicos; Software descarregável para gestão de Wi-Fi de dispositivos móveis; Telefones celulares; Modems de barramento série universal [USB]; Modems sem fios; Portas de conversão sob a forma de hardware de telecomunicações e de rede de dados, Especificamente, Encaminhadores de portas de conversão sob a forma de hardware de controlo informático; Modems; Descodificador de televisão; Terminais de computador, Especificamente, Terminais de vídeo multifunções de mesa com funções de acesso à Internet, realização de chamadas telefónicas, visualização de vídeos e jogos; Dispositivos e equipamentos de terminais de acesso a banda larga móvel, especificamente modems para banda larga móvel; Encaminhadores de chamadas através de redes e telefónicas; Módulos de comunicação, Especificamente, Módulos de circuitos integrados; Assistentes pessoais digitais (PDA); Baterias; Carregadores de baterias; Ratos para computador; Auriculares e auscultadores; Software no domínio das comunicações, especificamente software para gestão, operação e manutenção de videoconferências, software para comunicação de dados, software para utilização na gestão de bases de dados e na gestão de redes, software para utilização como folha de cálculo e tratamento de texto; Equipamento de computador, Especificamente, Cartões (placas) sem fios, Adaptadores sem fios para uso na ligação de computadores a uma rede de telecomunicações; Adaptadores para redes informáticas; Programas de computador gravados; Programas de computador [software descarregável]; Aplicações de software informático descarregáveis; Programas de sistemas operativos, gravados; Auscultadores sem fios para usar com telemóveis; Auriculares sem fios com microfone integrado para smartphones; Set-top boxes" digitais; Óculos inteligentes; Relógios de pulso inteligentes; Películas de proteção para ecrãs de computador; Detetores de atividade de usar no corpo; Capas para smartphones; Capas para smartphones; Películas de proteção de ecrãs para telemóveis; Bastões de selfies [monopés manuais]; Peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos.
Hardware si software de calculator pentru integrare de text, materiale audio, grafica, imagini stationare si imagini in miscare intr-un program de furnizare interactiva de aplicatii multimedia; Software si hardware de calculator utilizat pentru controlarea informatiilor controlate vocal si dispozitive de comunicatii; Sisteme cu răspuns vocal; Software pentru recunoasterea vocala; Hardware software de calculator pentru comanda de la distanţă a iluminatului electric, a aparatelor de control al temperaturii şi a produselor electronice; Software descărcabil pentru administrarea WiFi mobil; Telefoane mobile; Modemuri conectabile prin magistrală serială universală [USB]; Modemuri fără fir; Gateway sub formă de hardware pentru telecomunicaţii şi reţele de date, Şi anume, Rutere gateway forma de hardware de calculator de control; Modemuri; Decodoare pentru televizoare; Terminale informatice, Şi anume, Terminale video de masă, multifuncţionale, cu funcţii de accesare a internetului, efectuare de apeluri telefonice, vizualizare de videoclipuri şi accesare de jocuri; Dispozitive şi echipamente terminale pentru accesarea în bandă largă mobilă, şi anume modeme pentru bandă largă mobilă; Routere de reţea şi pentru apeluri telefonice; Module de comunicare, Şi anume, Module de circuite integrate; PDA (asistent personal digital); Baterii; Alimentatoare pentru acumulatoare; Mouse-uri pentru computer; Căşti cu fixare în urechi şi fixare pe cap; Software în domeniul comunicaţiilor, şi anume software de calculator pentru administrarea, operarea şi întreţinerea de conferinţe video, software de calculator pentru comunicaţii de date, software de calculator destinat utilizării la administrarea bazelor de date şi administrarea reţelelor, software de calculator destinat utilizării ca o foaie de lucru şi la prelucrarea de text; Echipament de calculator, Şi anume, Cartele fără fir, Adaptoare fără fir folosite pentru conectarea calculatoarelor la o reţea de telecomunicaţii; Adaptoare de reţele informatice; Programe de calculator înregistrate; Programe de calculatoare [software descărcabil]; Aplicaţii software de calculator, descărcabile; Programe înregistrate de operare pe calculator; Căşti fără fir folosite cu telefoane mobile; Căşti fără fir pentru telefoane inteligente; Decodoare digitale; Ochelari inteligenţi; Ceasuri inteligente; Folii de protecţie adaptate pentru ecrane de calculatoare; Dispozitive portabile de urmărire a activităţii; Huse pentru telefoane inteligente; Carcase pentru telefoane inteligente; Folii de protecţie pentru ecran adaptate pentru telefoane mobile; Suporturi pentru selfie [monopoduri manuale]; Piese, racorduri şi accesorii pentru toate bunurile menţionate anterior.
Počítačový hardvér a počítačový softvér na integrovanie textu, zvuku, grafiky, statických obrazov a pohyblivých obrazov pre multimediálne aplikácie; Počítačový hardvér a softvér na riadenie hlasom ovládaných informačných a komunikačných zariadení; Zariadenia pre hlasovú odozvu; Softvér pre rozpoznávanie hlasu; Počítačový hardvér a softvér na diaľkové ovládanie elektrického osvetlenia, zariadení na kontrolu teploty a elektronických produktov; Softvér s možnosťou stiahnutia na správu mobilného bezdrôtového pripojenia; Mobilné telefóny; USB modemy; Bezdrôtové modemy; Brány v podobe telekomunikačného a sieťového hardvéru, Tz, Bránové smerovače v podobe počítačového ovládacieho hardvéru; Modemy; Televízne dekodéry; Počítačové terminály, Tz, Stolové viacúčelové videoterminály s funkciami prístupu k internetu, telefonovania, prezeranie videozáznamov a hrania hier; Terminálové zariadenia a prístroje pre prístup k mobilnej širokopásmovej sieti, menovite modemy pre mobilnú širokopásmovú sieť; Smerovače sieťových a telefónnych hovorov; Komunikačné moduly, Tz, Moduly s integrovanými obvodmi; Osobné digitálne organizéry; Batérie; Nabíjačky batérií; Počítačové myši; Slúchadlá; Softvér pre komunikačnú oblasť, menovite počítačový softvér na správu, prevádzku a údržbu videokonferencií, počítačový softvér pre dátovú komunikáciu, počítačový softvér na správu databáz a správu sietí, počítačový softvér na tvorbu tabuliek a spracovanie textov; Počítačové zariadenie, Tz, Bezdrôtové karty, Bezdrôtové adaptéry na spájanie počítačov s telekomunikačnými sieťami; Počítačové sieťové adaptéry; Počítačové programy (Nahrané -); Programy (počítačové -) [stiahnuteľné softvéry]; Počítačové softvérové aplikácie s možnosťou stiahnutia; Zaznamenané počítačové operačné programy; Bezdrôtové slúchadlá pre mobilné telefóny; Bezdrôtové slúchadlá ku smartfónom; Prijímače digitálnej televízie (set-top box); Inteligentné okuliare; Inteligentné hodinky; Fólie prispôsobené na ochranu počítačových obrazoviek; Zariadenia na sledovanie činnosti nosené na tele; Kryty na smartfóny; Puzdrá na smartfóny; Prispôsobené fólie na ochranu obrazovky pre mobilné telefóny; Tyče na fotografie selfie [ručné statívy]; Súčiastky a armatúry pre všetky vyššie uvedené tovary.
Računalniška strojna oprema ter programi računalniške programske opreme za povezovanje besedila, avdia, grafike, negibljivih slik in filmov v interaktivni učinek za večpredstavnostne aplikacije; Računalniška strojna in programska oprema za kontrolo govorno vodenih informacijskih in komunikacijskih naprav; Oprema za glasovne odgovore; Programska oprema za prepoznavanje govora; Računalniška strojna in programska oprema za daljinsko upravljanje električne osvetljave, aparatov za nadzor temperature in elektronskih izdelkov; Prenosljiva programska oprema za upravljanje mobilnega omrežja Wi-Fi; Mobilni telefoni; USB modemi; Brezžični modemi; Prehod v obliki telekomunikacijske strojne opreme in strojne opreme za podatkovna omrežja, Sicer, Prehodni usmerjevalniki v obliki strojne opreme za nadzor računalnika; Modemi; Dekoderji za televizijske sprejemnike; Računalniški terminali, Sicer, Namizni multifunkcijski video terminali s funkcijami dostopanja do interneta, opravljanja telefonskih klicev, ogleda video posnetkov in igranja iger; Terminalske naprave in oprema za dostop do mobilne širokopasovne povezave, in sicer modemi za mobilne širokopasovne povezave; Omrežni usmerjevalniki in usmerjevalniki telefonskih klicev; Komunikacijski moduli, Sicer, Moduli z integriranimi vezji; Dlančniki; Baterije; Polnilci za baterije; Računalniške miške; Slušalke; Programska oprema na področju komunikacije, in sicer programska oprema za upravljanje, vodenje in vzdrževanje videokonferenc, računalniška programska oprema za podatkovne komunikacije, računalniška programska oprema za uporabo pri upravljanju podatkovnih baz in upravljanju omrežij, računalniška programska oprema za uporabo pri oblikovanju preglednic in besedil; Računalniška oprema, Sicer, Brezžične kartice, Brezžični adapterji za priključevanje računalnikov na telekomunikacijsko omrežje; Adapterji za računalniška omrežja; Računalniški programi, posneti; Računalniški programi [naložljiva programska oprema]; Računalniška programska oprema, naložljiva preko računalniške mreže; Posneti računalniški operacijski sistemi; Brezžične slušalke z mikrofonom, ki se uporabljajo z mobilnimi telefoni; Brezžične naglavne slušalke za pametne telefone; Digitalni dekoderji za televizijske sprejemnike; Pametna očala; Pametne zapestne ure; Zaščitne folije, prilagojene za računalniške zaslone; Nosljive naprave za spremljanje aktivnosti; Ohišja za pametne telefone; Etuiji za pametne telefone; Zaščitne folije za zaslone, prilagojene za mobilne telefone; Podaljški za slikanje sebkov [ročni nastavki]; Deli in oprema za vse omenjeno blago.
Maskinvara och programvaruprogram för integrering av text, ljud, grafik, stillbilder och rörliga bilder till en interaktiv leverans för multimedietillämpningar; Maskinvara och programvara använd för kontroll av röststyrda informations- och kommunikationsanordningar; Röstsvarsanordningar; Programvara för röstigenkänning; Maskinvara och programvara för fjärrkontroll av elektrisk belysning, temperaturstyrd utrustning och elektroniska produkter; Nerladdningsbar programvara för hantering av mobilt wifi; Mobiltelefoner; USB-modem; Trådlösa modem; Nätportar i form av maskinvara för telekommunikation och datornät, Nämligen, Nätbryggeroutrar i form av maskinvara för datorkontroll; Modem; Dekoderboxar; Datorterminaler, Nämligen, Multifunktionella videoterminaler för bordsanvändning och internetåtkomst, med telefon-, video- och spelfunktioner; Mobilt bredband för åtkomst till terminalanordningar och -utrustning, nämligen modem för mobilt bredband; Routrar för telefonsamtal och nätanslutning; CF minneskort, Nämligen, IC-moduler; PDA-utrustning (personlig digital assistent); Batterier; Batteriladdare; Datormusar; Öronsnäckor och hörlurar; Programvara inom kommunikationsområdet, nämligen programvara för hantering, drift och underhåll av videokonferenser, programvara för datakommunikation, programvara för användning inom databashantering och näthantering, programvara för användning som ett kalkylprogram och ordbehandling; Datorutrustning, Nämligen, Trådlösa kort, Trådlösa adaptrar för anslutning av datorer till telekommunikationsnät; Adaptrar för datornät; Registrerade datormjukvaror; Datorprogram [nedladdningsbara mjukvaror]; Nedladdningsbara programvaruapplikationer; Registrerade operativprogram; Trådlösa headset för användning med mobiltelefoner; Trådlösa headsets för smarttelefoner; Digitala dekoderboxar; Smarta glasögon; Smarta klockor; Skyddsfilmer anpassade för datorskärmar; Bärbara aktivitetsband; Fodral för smarttelefoner; Skal för smarttelefoner; Bildskärmsskyddsfilm för mobiltelefoner; Selfiepinnar [handhållna stativ]; Delar och komponenter till alla nämnda varor.
Trade mark
(210)/(260)Application number017248642
(270)Application languageen
(220)Application date2017-09-26
Second languageit
Application referenceT35409EM-SJW/LMO/jn
Trade mark officeEUIPO - EUIPO
(190)Registration officeEM
Receiving office numberE63434999
Receiving office date2017-09-26
(550)Trade mark typeFigurative
(551)Kind of markIndividual
(511)Nice classification9
(531)/(532)Vienna classification26.01.03, 26.01.18, 27.05.21, 27.99.08
Current trade mark statusApplication opposed
Status date2017-12-28
Opposition period start date2017-10-11
Opposition period end date2018-01-11
(521)Acquired distinctivenessfalse
(510)List of goods and services
Classification version
Mark standard character
TMclass translation service is not enabled
The translation was found in a different class
Several translations were found in different classes
Service provided by TMclass and
Note
(730)/(731)/(732)/(733)Owner
Applicant identifier162603
Organization nameHuawei Technologies Co., Ltd.
(842)Applicant legal entityLegal Entity
(811)Applicant nationality codeCN
Applicant incorporation country codeCN
Address countryCN
StreetAdministration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District
CityShenzhen, Guangdong
Postcode518129
(740)Representative
Representative identifier78005
NameFORRESTERS
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeDE
Representative incorporation country codeDE
Address countryDE
StreetSkygarden Erika-Mann-Str. 11
CityMunich
Postcode80636
Phone00 49-8924412990
Fax00 49-89244129910
EmailEUIPOCOMMS@FORRESTERS.EU
(750)Correspondence address
(350)Seniority
No entry for application number EM500000017248642
Exhibition priority
No entry for application number EM500000017248642
Priority
No entry for application number EM500000017248642
International registration transformation
No entry for application number EM500000017248642
Publication
Publication numberPublication sectionPublication datePublication page
2017/193A.12017-10-110
Opposition
003016071
Opposition number003016071
Opposition date2017-12-28
Opposition referenceHUAWEI/SL
Proceeding languageen
Opposition referenceHUAWEI/SL
Ground of opposition Likelihood of confusion Unfair advantage /detriment to distinctiveness or repute
Opposition statusAppealed
Status date2019-05-15
Earlier marks
CountryFR
Application number1334490
Application date1985-12-11
Trade mark nameCC
Trade mark typeFigurative
Ground of oppositionArt. 8(5)
CountryFR
Application number3977077
Application date2013-01-24
Registration number3977077
Registration date2013-05-17
Trade mark nameCC
Trade mark typeFigurative
Ground of oppositionArt. 8(1)(b)
Opponent details
Applicant identifier72948
Organization nameCHANEL
Legal formSociété par Actions Simplifiée
(842)Applicant legal entityLegal Entity
(811)Applicant nationality codeFR
Applicant incorporation country codeFR
Address countryFR
Street135, avenue Charles de Gaulle
CityNeuilly sur Seine Cédex
Postcode92200
Representative details
Representative identifier57807
NameCécile Cailac
Organization nameCHANEL
Legal entityNatural Person
Representative kindEmployee
Representative nationality codeFR
Representative incorporation country codeFR
Address countryFR
Street135, avenue Charles de Gaulle
CityNeuilly sur Seine
Postcode92200
Opposition events
Opposition event dateOpposition event
Recordals
014147931
Kind of recordRepresentative - Change of name and professional address
Record identifier014147931
Record referenceC.2.1
Record statusNot to be published
Record status date2018-09-28
Representative details
Representative identifier10036
NameFORRESTERS IP LLP
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeGB
Representative incorporation country codeGB
Incorporation regionLondon, City of
Address countryGB
StreetSherborne House 119-121 Cannon Street
CityLondon
StateLondon, City of
PostcodeEC4N 5AT
016103387
Kind of recordRepresentative - Replacement of representative
Record identifier016103387
Record referenceC.2.2
Record statusNot to be published
Record status date2019-06-18
Representative details
Representative identifier78005
NameFORRESTERS
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeDE
Representative incorporation country codeDE
Address countryDE
StreetSkygarden Erika-Mann-Str. 11
CityMunich
Postcode80636
Phone00 49-8924412990
Fax00 49-89244129910
EmailEUIPOCOMMS@FORRESTERS.EU
Cancellation
No entry for application number EM500000017248642
Appeals
R1041/2019-4
Appeal numberR1041/2019-4
Appeal date2019-05-14
Appeal proceeding languageen
Case referenceOpposition/003016071
Appeal nicknameDEVICE OF TWO INTERLOCKING ELEMENTS (fig.) / DEVICE OF TWO BOLD BLACK CIRCLES OVERLAPPING (fig.)
Apellant details
Representative details
Respondent details
Respondent representative details
Appeal event
Appeal event dateAppeal event
2019-05-15Appeal filed
2019-07-29Written procedure open
2019-10-10Case pending before the Board
2019-11-29Decision notified to Parties
2020-01-30Case pending before European Courts
Renewals
No entry for application number EM500000017248642