Кабели за предаване на данни; Адаптори за енергия; Зарядни устройства за мобилни телефони; Електрически адаптери; Батерии, електрически; Зарядни устройства; Безжични зареждащи устройства.
Kabely na přenos dat; Adaptéry elektrického proudu; Nabíječky baterií do mobilních telefonů; Elektrické adaptéry; Elektrické baterie; Nabíječky elektrických baterií; Bezdrátové nabíječky.
Kabler til datatransmission; Elektrisk strømadaptere; Batteriopladere til mobiltelefoner; Elektriske adaptere; Batterier, elektriske; Opladere til elektriske batterier; Trådløse opladere.
Kabel für die Datenübertragung; Stromadapter; Akkuladegeräte für Mobiltelefone; Elektrische Adapter; Elektrische Batterien; Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren; Kabellose Ladegeräte.
Καλώδια μετάδοσης δεδομένων· Μετασχηματιστές ηλεκτρικής ισχύος· Φορτιστές μπαταριών για κυψελοειδή τηλέφωνα· Ηλεκτρικοί προσαρμογείς· Ηλεκτρικές μπαταρίες· Φορτιστές μπαταριών· Ασύρματοι φορτιστές.
Data cables; power adapters; cell phone battery chargers; electrical adapters; batteries, electric; chargers for electric batteries; wireless chargers.
Cables para la transmisión de datos; Adaptadores de corriente; Cargadores de baterías de teléfonos móviles; Adaptadores eléctricos; Pilas eléctricas; Cargadores para acumuladores eléctricos; Cargadores inalámbricos.
Andmeedastuskaablid; Elektritoiteadapterid; Mobiiltelefonide akulaadurid; Elektriadapterid; Elektripatareid; Akulaadurid; Juhtmeta laadurid.
Tiedonsiirtokaapelit; Verkkomuuntajat; Matkapuhelinten akkujen laturit; Sähkösovittimet; Sähköparistot; Latauslaitteet sähköparistoille; Langattomat laturit.
Câbles de transmission de données; Adaptateurs de courant; Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; Adaptateurs électriques; Piles électriques; Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; Chargeurs sans fil.
Kablovi za prijenos podataka; Strujni adapteri; Punjači baterija mobitela; Električni adapteri; Električne baterije; Akumulatori (punjači električnih akumulatora); Bežični punjači.
Adatátviteli kábelek; Elektromos hálózati adapterek; Akkumulátortöltők mobiltelefonokhoz; Elektromos átalakítók; Elektromos elemek, akkumulátorok; Akkumulátor- és elemtöltők; Vezeték nélküli töltők.
Cavi per trasmissione di dati; Adattatori per alimentazioni elettriche; Caricabatteria per telefoni cellulari; Adattatori elettrici; Batterie elettriche; Apparecchi per ricaricare gli accumulatori elettrici; Caricatori senza filo.
Duomenų perdavimo kabeliai; Elektros galios adapteriai; Mobiliojo ryšio telefonų baterijų įkrovikliai; Elektriniai adapteriai; Elektrinės baterijos; Elektros baterijų įkrovimo įtaisai; Belaidžiai įkrovikliai.
Datu pārraides kabeļi; Strāvas adapteri; Mobilo tālruņu akumulatoru uzlādes ierīces; Elektriskie adapteri; Elektriskie akumulatori; Elektrisko bateriju lādētāji; Bezvadu uzlādes ierīces.
Linji għat-trasmissjoni ta' data; Adapters tal-enerġija; Ċarġers tal-batteriji għat-telefowns ċellulari; Adapters elettriċi; Batteriji tal-elettriku; Karikaturi għal batteriji elettriċi; Ċarġers mingħajr fili.
Datatransmissiekabels; Stroom adapters; Batterijladers voor mobiele telefoons; Elektrische adapters; Elektrische batterijen; Acculaders; Draadloze opladers.
Kable do transmisji danych; Zasilacze sieciowe; Ładowarki do telefonów komórkowych; Adaptory elektryczne; Baterie elektryczne; Ładowarki do baterii; Ładowarki bezprzewodowe.
Cabos para a transmissão de dados; Adaptadores de corrente; Carregadores de baterias de telemóveis; Adaptadores elétricos; Baterias elétricas; Aparelhos para recarga de acumuladores elétricos; Carregadores sem fios.
Cabluri pentru transmisia de date; Adaptoare de curent; Încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile; Adaptoare electrice; Baterii galvanice; Alimentatoare pentru acumulatoare; Încărcătoare fără fir.
Káble na prenos údajov; Elektrické adaptéry; Nabíjačky batérií pre mobilné telefóny; Elektrické adaptéry; Elektrické batérie (články); Nabíjacie agregáty elektrických batérií; Bezdrôtové nabíjačky.
Kabli za prenos podatkov; Adapterji za električno omrežje; Polnilniki za baterije, za mobilne telefone; Električni adapterji; Električne baterije; Električni polnilniki za baterije; Brezžični polnilniki.
Kablar för dataöverföring; Nätadaptrar; Batteriladdare till mobiltelefoner; Elektriska adaptrar; Batterier, elektriska; Batteriladdare; Trådlösa laddare.
Рекламиране и рекламни услуги; Онлайн реклама в компютърна мрежа; Представяне на стоки с цел продажаба на дребно чрез всички средства за комуникация; Изложения с търговска или рекламна цел; Маркетингови услуги; Насърчаване на продажбите [за трети лица].
Propagace; Online inzerce v počítačové síti; Prezentace výrobků v komunikačních médiích pro účely maloobchodu; Pořádání výstav pro obchodní či reklamní účely; Marketing; Podpora prodeje jiných osob.
Reklamevirksomhed; Online-annoncering på et computernetværk; Præsentation af varer på kommunikationsmedier til detailhandelsmæssige formål; Organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; Marketing; Salgsfremmende foranstaltninger for andre.
Werbung; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel; Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Marketing; Verkaufsförderung [Sales promotion] für Dritte.
Διαφήμιση· Διαφήμιση on line σε δίκτυο πληροφορικής· Παρουσίαση αγαθών σε μέσα επικοινωνίας με σκοπό τη λιανική πώληση· Εκθέσεις για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς· Υπηρεσίες μάρκετινγκ· Προώθηση πωλήσεων [για τρίτους].
Publicity; on-line advertising on a computer network; presentation of goods on communication media, for retail purposes; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; marketing; sales promotion for others.
Publicidad; Publicidad en línea por una red informática; Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; Organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; Marketing; Promoción de ventas para terceros.
Reklaam; Arvutivõrgureklaam; Kaupade jaemüügi reklaam meediakanalites; Kaubandus- ja reklaamnäituste korraldamine; Turundus; Müügikampaaniad, -reklaam teenusena.
Mainonta; Online-mainonta tietoverkoissa; Tavaraesittely tiedotusvälineissä vähittäismyyntiä varten; Näyttelyt kaupallisiin tai mainontatarkoituksiin; Markkinointipalvelut; Myynninedistäminen [muille].
Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; Marketing; Promotion des ventes pour des tiers.
Oglašavanje; Online oglašavanje na računalnim mrežama; Prezentacija robe putem komunikacijskih medija, u maloprodajne svrhe; Izložbe u komercijalne i reklamne svrhe; Marketing; Promicanje prodaje za treće osobe.
Hirdetési- és reklámszolgáltatások; On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; Marketing szolgáltatások; Értékesítési promóciós szolgáltatások.
Pubblicità; Pubblicità on-line su rete informatica; Presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al dettaglio; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Marketing; Promozione delle vendite per i terzi.
Reklama; Viešasis elektroninis reklamavimas kompiuterių tinkle; Prekių pateikimas žiniasklaidoje pardavimo reikmėms; Parodų rengimas (komercijos ar reklamos reikmėms); Rinkodara; Prekių pardavimo skatinimas [kitiems].
Reklāma; Reklāma tiešsaistes režīmā, izmantojot datortīklus; Preču demonstrēšana komunikācijas līdzekļos mazumtirdzniecības vajadzībām; Izstādes komerciālos vai reklāmas nolūkos; Tirgvedības pakalpojumi; Preču noieta veicināšana trešajām personām.
Reklamar; Reklamar onlajn fuq netwerk tal-kompjuters; Il-preżentazzjoni ta' oġġetti fuq mezzi tal-komunikazzjoni, għal skopijiet ta' bejgħ bl-imnut; Esibizzjonijiet għal skopijiet kummerċjali jew ta' reklamar; Servizzi ta' kummerċjalizzazzjoni; Il-promozzjoni tal-bejgħ għal oħrajn.
Publiciteit; Reclame [on-line] op een computernetwerk; Presentatie van goederen op communicatiemedia, voor verkoopdoeleinden; Organisatie van tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; Marketing; Verkooppromotie [voor derden].
Reklama; Reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej; Prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej; Wystawy w celach handlowych lub reklamowych; Usługi marketingowe; Promocja sprzedaży dla osób trzecich.
Publicidade; Publicidade on-line numa rede informática; Apresentação de produtos nos meios de comunicação, para fins de venda a retalho; Organização de exposições com fins comerciais ou de publicidade; Marketing; Promoção de vendas [para terceiros].
Publicitate; Publicitate on-line într-o rețea informatizată; Prezentarea produselor prin toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul; Organizare de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare; Servicii de marketing; Promovarea vânzărilor pentru terți.
Reklama; Online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; Prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; Organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; Marketing; Podpora predaja (pre tretie osoby).
Oglaševanje in oglaševalske storitve; Spletno oglaševanje preko računalniškega omrežja; Predstavitev blaga v komunikacijskih medijih (prodaja na drobno); Razstave v komercialne ali oglaševalske namene; Storitve trženja; Pospeševanje prodaje (za druge).
Reklam; Annonsering online via datanätverk; Presentation av varor på kommersiella media, för försäljningsändamål; Utställningar för kommersiella eller reklamrelaterade ändamål; Marknadsföringstjänster; Sales promotiontjänster.
Trade mark
WARP CHARGE
(210)/(260)Application number017930480
(270)Application languageen
(220)Application date2018-07-13
Second languageit
Application referenceT37124EMM/DXM
Trade mark officeEUIPO - EUIPO
(190)Registration officeEM
Receiving office numberE63568562
(151)Registration date2018-11-06
Receiving office date2018-07-13
(141)Expiry date2028-07-13
(550)Trade mark typeFigurative
(551)Kind of markIndividual
(511)Nice classification9,35
(531)/(532)Vienna classification27.05.25
Current trade mark statusRegistered
Status date2018-11-07
Opposition period start date2018-07-30
Opposition period end date2018-10-30
(521)Acquired distinctivenessfalse
(510)List of goods and services
Classification version
Mark standard character
TMclass translation service is not enabled
The translation was found in a different class
Several translations were found in different classes
Service provided by TMclass and
Note
(730)/(731)/(732)/(733)Owner
Applicant identifier602384
Organization nameOnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Legal formLTD.
(842)Applicant legal entityLegal Entity
(811)Applicant nationality codeCN
Applicant incorporation country codeCN
Address countryCN
Street18C02, 18C03, 18C04, and 18C05 Shum Yip Terra Building Binhe Avenue North Futian District
CityShenzhen, Guangdong
(740)Representative
Representative identifier60635
NameADVOKATFIRMAN NORDIA
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeSE
Representative incorporation country codeSE
Address countrySE
StreetKungsportsavenyen 1
CityGöteborg
Postcode411 36
Phone00 46-317783500
Fax00 46-317783501
Emailtrademark.gbg@nordialaw.com
URLhttp://www.nordialaw.com
(750)Correspondence address
(350)Seniority
No entry for application number EM500000017930480
Exhibition priority
No entry for application number EM500000017930480
Priority
No entry for application number EM500000017930480
International registration transformation
No entry for application number EM500000017930480
Publication
Publication numberPublication sectionPublication datePublication page
2018/142A.12018-07-300
2018/211B.12018-11-070
2021/003C.2.42021-01-070
2021/026C.2.22021-02-090
Opposition
No entry for application number EM500000017930480
Recordals
019135048
Kind of recordRepresentative - Deletion of the representative
Record identifier019135048
Record referenceC.2.4
Publication date2021-01-07
Record statusPublished
Record status date2021-01-07
Representative details
Representative identifier10748
NameAPPLEYARD LEES IP LLP
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeGB
Representative incorporation country codeGB
Incorporation regionWest Yorkshire
Address countryGB
Street15 Clare Road
CityHalifax,
StateWest Yorkshire
PostcodeHX1 2HY
019321747
Kind of recordRepresentative - Replacement of representative
Record identifier019321747
Record referenceC.2.2
Publication date2021-02-09
Record statusPublished
Record status date2021-02-09
Representative details
Representative identifier60635
NameADVOKATFIRMAN NORDIA
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeSE
Representative incorporation country codeSE
Address countrySE
StreetKungsportsavenyen 1
CityGöteborg
Postcode411 36
Phone00 46-317783500
Fax00 46-317783501
Emailtrademark.gbg@nordialaw.com
URLhttp://www.nordialaw.com
Cancellation
No entry for application number EM500000017930480
Appeals
No entry for application number EM500000017930480
Renewals
No entry for application number EM500000017930480