Апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; Магнитни носители на данни, записващи дискове; Компакт дискове, DVD и други носители на цифрова информация; Оборудване за обработка на данни, компютри; Компютърен софтуер; Компютърен хардуер; Периферни устройства, пригодени за използване с компютри; Софтуер за игри; Компютърен софтуер за видео игри или машини за игри; Компютърни програми за видео- и компютърни игри; Компютърен приложен софтуер; Компютърен софтуер за мобилни телефони, смартфони и таблети; Софтуер за мобилни компютри; Компютърен приложен софтуер за мобилни телефони; Видео дискове, дискове, ленти, видеокасети, касети, компактдискове; Оптични дискове; Дискове [магнитни]; CD-ROM-ове, носители на записи, съдържащи данни, за компютри; USB преносими устройства с флаш памет; Звукозаписи; Видеозаписи; Софтуер за играене на видео, компютърни и онлайн игри; Софтуер, който позволява видео, компютърните и онлайн игрите да бъдат стартирани на многобройни платформи; Софтуер, с възможност за изтегляне, за разработване, проектиране, изменение и поръчково индивидуализиране на видео, компютърни и онлайн игри; Игрален софтуер за мобилни телефони, смартфони и таблети; Образователен софтуер, включващ инструкции за играене на игри; Електронни публикации [с възможност за изтегляне], предоставяни онлайн от бази данни за интернет; Видеоекрани; Аудио и визуални усилващи устройства, предпазначени за подобряване яркостта и яснотата на визуалното изображение от игрални конзоли, качеството на излъчването от DVD и други плейъри, включително аудио и видео миксери, видео/аудио преобразуватели, видео излъчващи/записващи устройства, видеоприемници и видео адаптери; Дискови устройства [за компютри]; Касети за видеоигри; Програми за видеоигри; Софтуерни програми за видеоигри; Софтуер за подобряване и развитие на видеоигри; Слушалки; Периферни апарати, инструменти и оборудване и компютри, особено клавиатури, монитори, мишки, джойстици и поодлоожки, уебкамери и станции за зареждане; Очила [оптични] и очила [оптични]; Верижка за пенснета; Анимационни филми; Каски; Говорители; Магнити и декоративни магнити; Мегафони; Неонови надписи; Крачкомери; Портативни стерео касетофони или СD-плеъри; Портативни радиотелефони [уоки-токи]; Магнитни или кодирани карти за подаръци; Софтуер за размяна на предплатени карти за подаръци и виртуална валута; Подкасти и уебкасти; Аксесоари и калъфи за мобилни телефони, смартфони и таблети; Тренажори за управление и контролиране на превозни средства; Симулатори за участие в битки; Части и принадлежности за всички горепосочени стоки.
Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Nosiče dat magnetické, záznamové disky; Kompaktní disky, DVD a ostatní digitální záznamové nosiče; Zařízení ke zpracování dat, počítače; Počítačový software; Počítačový hardware; Periferní zařízení počítačů; Software pro počítačové hry; Počítačový software pro videohry nebo pro herní stroje; Počítačové programy pro videohry a počítačové hry; Počítačový aplikační software; Počítačový software pro mobilní telefony, chytré telefony a počítačové tablety; Software pro přenosné počítače; Počítačový aplikační software do mobilních telefonů; Videodisky, disky, pásky, videopásky, kazety, kompaktní disky; Optické disky; Magnetické disky; CD-ROMy, záznamové nosiče s daty určenými pro počítače; USB přenosná flash paměťová zařízení; Audio nahrávky; Videozáznamy; Software pro hraní videoher, počítačových her a online her; Software pro hraní videoher, počítačových her a online her na hromadných platformách; Software ke stažení pro vývoj, design, úpravu a přizpůsobení videoher, počítačových her a online her; Herní software pro mobilní telefony, chytré telefony a počítačové tablety; Vzdělávací software zaměřený na návody pro hraní her; Elektronické publikace (s možností stažení) poskytované z on-line databází anebo Internetu; Obrazovky; Zařízení na zlepšení zvuku a obrazu určená na zdokonalení jasu a ostrosti vizuálního obrazu z herních konzolí, kvality vysílání z DVD a jiných přehrávačů včetně audio a video mixérů, video/audio konvertorů, zařízení na streaming/nahrávání videa, videopřijímačů a videoadaptérů; Počítačové diskové mechaniky; Kazety na videohry; Programy videoher; Softwarové programy na video hry; Software na zdokonalování a vývoj videoher; Sluchátka; Periferní zařízení, nástroje a vybavení pro počítače, zejména klávesnice, monitory, myši, joysticky, podložky pod myš, webové kamery a dokovací stanice; Optické brýle a brýle; Řetízky k cvikrům; Animované filmy; Přílby; Reproduktory; Magnety a ozdobné magnety; Megafony; Neonové reklamy; Krokoměry; Přenosné stereopřehrávače; Vysílačky walkie-talkie; Magnetické nebo kódované dárkové karty; Software pro výměnu dárkových karet a virtuální měny; Podcasty a webové vysílání; Příslušenství a pouzdra pro mobilní telefony, chytré telefony a tablety; Simulátory řízení a ovládání vozidel; Simulátory pro rekonstrukce bitev; Součásti a zařízení pro veškeré výše uvedené zboží.
Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; Magnetiske databærere, discs til optagelse; CD'ere, DVD'ere og andre digitale optagelsesmedier; Databehandlingsudstyr og computere; Computer software; Computerhardware; Perifere enheder tilpasset til brug med computere; Software til spil; Computersoftware til videospil eller til spillemaskiner; Computerprogrammer til video- og computerspil; Applikationssoftware til computere; Computersoftware til mobiltelefoner, smartphones og tabletcomputere; Computersoftware til bærbare computere; Computerapplikationssoftware til mobiltelefoner; Videodiske, diske, bånd, videobånd, kassetter, cd'er; Optiske diske; Disketter, magnetiske; Cd-rommer, indspillede databærere til computere; Bærbare USB-flashhukommelsesanordninger; Indspilninger af lyd; Videooptagelser; Computersoftware til brug ved afspilning af videospil, computerspil og onlinespil; Software, der gør det muligt at spille video-, computer- og onlinespil på flere platforme; Software, der kan downloades, til udvikling, design, ændring og individuel tilpasning af video-, computer- og onlinespil; Software til spil til mobiltelefoner, smartphones og tabletcomputere; Undervisningssoftware med instruktioner vedrørende spil; Elektroniske publikationer (der kan downloades) leveret online fra databaser til internettet; Videoskærme; Anordninger til forbedring af lyd og billede med henblik på forbedring af lysstyrke og skarphed af spillekonsollers visuelle display, kvaliteten af udsendelser fra dvd'er og andre afspillere, inklusive lyd- og video-mikser, video-/audioomformer, apparat til videostreaming/-optagelse, videomodtagere og videoadaptere; Diskdrev til computere; Kassetter med videospil; Videospilprogrammer; Softwareprogrammer til videospil; Software til forbedring og udvikling af videospil; Hovedtelefoner; Perifere apparater, instrumenter og udstyr til computere, særlig tastaturer, skærme, mus, joysticks, musemåtter, webkameraer og dockingstationer; Optisk glas og briller; Kæder til briller; Tegnefilm; Hjelme; Højttalere; Magneter og pyntemagneter; Megafoner; Neonskilte; Skridttællere; Små, bærbare stereoanlæg; Walkie-talkies; Magnetiske eller kodede gavekort; Software til udveksling af gavekort og virtuel valuta; Podcasts og webcasts; Tilbehør og etuier til mobiltelefoner, smartphones og tabletcomputere; Simulatorer til styring og kontrol af befordringsmidler; Simulatorer til genopladning af batterier; Dele og tilbehør til alle førnævnte varer.
Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsanlagen, Computer; Computersoftware; Computerhardware; An Computer angepasste Peripheriegeräte; Spielsoftware; Computersoftware für Videospiele oder für Spielautomaten; Computerprogramme für Video- und Computerspiele; Computeranwendungssoftware; Computersoftware für Mobiltelefone, Smartphones und Tablet-Computer; Software für mobile Computer; Computer-Anwendungssoftware für Mobiltelefone; Videoplatten, Platten, Bänder, Videobänder, Kassetten, CDs; Optische Platten [Datenverarbeitung]; Magnetplatten; CD-ROMs, bespielte Datenaufzeichnungsträger für Computer; Drahtlose tragbare USB-Flash-Speichervorrichtungen; Tonaufnahmen; Videoaufzeichnungen; Software zum Spielen von Video-, Computer- und Online-Spielen; Software zur Ermöglichung des Betriebs von Video-, Computer- und Online-Spielen auf mehreren Plattformen; Herunterladbare Software zum Entwickeln, Entwerfen, Modifizieren und kundenspezifischen Anpassen von Video-, Computer- und Online-Spielen; Spielsoftware für Mobiltelefone, Smartphones und Tablet-Computer; Lernsoftware mit Anleitungen für Spiele; Online über Datenbanken oder das Internet bereitgestellte (herunterladbare) elektronische Veröffentlichungen; Videobildschirme; Ton- und Bildverstärker zur Verbesserung der Helligkeit und Klarheit der Bilddarstellung von Spielkonsolen, der Qualität der Übertragung von DVD- und anderen Abspielgeräten, einschließlich Audio- und Videomischern, Video-/Audiowandlern, Videostreaming-/-aufzeichungsgeräten, Videoempfängern und Videoadaptern; Diskettenlaufwerke [für Computer]; Videospielkassetten; Videospielprogramme; Software für Videospiele; Software zur Verbesserung und Entwicklung von Videospielen; Kopfhörer; Peripheriegeräte, -instrumente und -ausrüstungen für Computer, insbesondere Tastaturen, Monitore, Mäuse, Joysticks, Mauspads, Web-Kameras und Dockingstationen; Optische Gläser und Brillen; Kneiferkettchen; Zeichentrickfilme; Helme; Lautsprecher; Magnete und dekorative Magnete; Megafone; Neonröhren für die Werbung; Pedometer; Tragbare Stereogeräte; Tragbare Sprechfunkgeräte; Magnetische oder kodierte Geschenkkarten; Software für den Austausch von Geschenkkarten und virtuellen Zahlungsmitteln; Podcasts und Webcasts; Zubehör und Hüllen für Mobiltelefone, Smartphones und Tablet-Computer; Simulatoren für die Lenkung und die Kontrolle von Fahrzeugen; Simulatoren zum Nachspielen von Schlachten; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren.
Συσκευές για την εγγραφή, τη μετάδοση, την αναπαραγωγή ήχου και εικόνας· Μέσα αποθήκευσης μαγνητικών δεδομένων, δίσκοι εγγραφών· Σύμπυκνοι δίσκοι ήχου, ψηφιακοί βιντεοδίσκοι και άλλα ψηφιακά μέσα εγγραφής· Εξοπλισμός για την επεξεργασία δεδομένων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές· Λογισμικό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Υλισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών· Περιφερειακός εξοπλισμός προσαρμοσμένος για χρήση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Λογισµικό ηλεκτρονικών παιχνιδιών· Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για παιχνίδια βίντεο ή για μηχανές παιχνιδιών· Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για βιντεοπαιχνίδια και παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών· Λογισμικό εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών· Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών για κινητά τηλέφωνα, έξυπνα τηλέφωνα και υπολογιστές-ταμπλέτες· Λογισμικό για φορητούς υπολογιστές· Λογισμικό εφαρμογών Η/Υ για κινητά τηλέφωνα· Βίντεοδίσκοι, δίσκοι, ταινίες, βιντεοταινίες, κασέτες, σύμπυκνοι δίσκοι· Οπτικοί δίσκοι· Δίσκοι μαγνητικοί· Σύμπυκνοι δίσκοι απλής ανάγνωσης, φορείς δεδομένων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Φορητές διατάξεις μνήμης τύπου φλας καθολικού σειριακού αγωγού (USB)· Ηχητικές εγγραφές· Βιντεοεγγραφές· Λογισμικό για τη διεξαγωγή παιχνιδιών βίντεο, ηλεκτρονικών υπολογιστών και επί γραμμής· Λογισμικό που καθιστά δυνατή τη λειτουργία βιντεοπαιχνιδιών, παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε πολλαπλές πλατφόρμες· Τηλεφορτώσιμο λογισμικό για την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό, την τροποποίηση και την εξατομίκευση βιντεοπαιχνιδιών, παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών· Λογισμικό παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα, έξυπνα τηλέφωνα και υπολογιστές-ταμπλέτες· Εκπαιδευτικό λογισμικό με οδηγίες για παίξιμο παιχνιδιών· Ηλεκτρονικές εκδόσεις (με δυνατότητα τηλεφόρτωσης) παρεχόμενες ηλεκτρονικά από βάσεις δεδομένων ή το Διαδίκτυο· Οθόνες βίντεο· Ενισχυτές ήχου και εικόνας προοριζόμενοι για τη βελτίωση της φωτεινότητας και καθαρότητας της οπτικής παρουσίασης από κονσόλες παιχνιδιών, της ποιότητας εκπομπών από συσκευές αναπαραγωγής ψηφιακών βιντεοδίσκων και λοιπές συσκευές αναπαραγωγής, όπου περιλαμβάνονται μείκτες ήχου και βίντεο, μετατροπείς βίντεο/ήχου, διατάξεις συνεχούς ροής/εγγραφής βίντεο, βιντεολήπτες και προσαρμογείς βίντεο· Οδηγοί δίσκου για ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Φυσίγγια παιχνιδιών βίντεο· Προγράμματα για βιντεοπαιχνίδια· Προγράμματα λογισμικού πληροφορικής για παιχνίδια βίντεο· Λογισμικό για βελτίωση και αναβάθμιση βιντεοπαιχνιδιών· Ακουστικά· Περιφερειακές συσκευές, όργανα και εξοπλισμός για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ειδικότερα, πληκτρολόγια, οθόνες, ποντίκια, χειριστήρια τύπου μοχλού, βάσεις για ποντίκια, κάμερες Ιστού και σταθμοί υποδοχής· Γυαλιά οπτικής και γυαλιά οράσεως· Γυαλιών αλυσιδίτσες· Κινούμενα σχέδια· Κράνη· Ηχεία· Μαγνήτες και διακοσμητικοί μαγνήτες· Τηλεβόες· Φωσφορίζουσες (λυχνίες -) διαφημιστικές [νέον]· Βηματόμετρα [ποδόμετρα]· Γουόκμαν· Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας [γουόκι-τώκι]· Μαγνητικές ή κωδικοποιημένες δωροκάρτες· Λογισμικό για την ανταλλαγή καρτών δώρου και εικονικών νομισμάτων· Διαδικτυακά αρχεία ήχου διαθέσιμα προς τηλεφόρτωση και διαδικτυακές εκπομπές· Εξαρτήματα και θήκες για κινητά τηλέφωνα, έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλέτες-ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Προσομοιωτές για οδήγηση και χειρισμό οχημάτων· Προσομοιωτές για αναπαράσταση μαχών· Μέρη και εξαρτήματα για όλα τα προαναφερθέντα είδη.
Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; data processing equipment, computers; computer software; computer hardware; computer peripherals; computer games software; computer software for video games or for games machines; computer programs for video and computer games; computer application software; computer software for mobile phones, smartphones and computer tablets; software for mobile computers; software applications for use with mobile devices; video discs, discs, tapes, video tapes, cassettes, compact discs; optical discs; magnetic discs; CD-ROMs, data bearing record carriers for computers; USB portable flash memory devices; sound recordings; video recordings; software for playing video, computer and on-line games; software for enabling video, computer and on-line games to be run on multiple platforms; downloadable software for developing, designing, modifying and customizing video, computer and on-line games; games software for mobile phones, smartphones and computer tablets; educational software featuring instructions for playing games; electronic publications (downloadable) provided on-line from databases for the Internet; video screens; audio and visual enhancers intended to improve the brightness and clarity of the visual display from game consoles, the quality of broadcast from DVD and other players, including audio and video-mixer, video/audio converter, video streaming/recording device, video-receivers and video adapters; disk drives for computers; video game cartridges; video game programs; video game software; software for enhancing and developing video games; headphones; peripheral apparatus, instruments and equipment for computers, especially keyboards, monitors, mice, joysticks, mouse pads, web cameras and docking stations; optical glasses and spectacles; eyeglass chains; animated cartoons; helmets; loudspeakers; magnets and decorative magnets; megaphones; neon signs; pedometers; personal stereos; walkie-talkies; magnetic or encoded gift cards; software for the exchange of gift cards and virtual currency; podcasts and webcasts; accessories and cases for mobile phones, smartphones and tablets; simulators for the steering and control of vehicles; simulators for re-enacting battles; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; Soportes de registro magnéticos, discos acústicos; Discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; Equipos para el procesamiento de datos ordenadores; Software; Hardware para ordenadores; Dispositivos periféricos utilizados con ordenadores; Software de juegos; Software de ordenador para videojuegos o para máquinas de juegos; Programas de ordenadores para videojuegos y juegos de ordenador; Programas de aplicaciones para ordenadores; Software de ordenador para teléfonos móviles, teléfonos inteligentes y tabletas digitales; Software informático para teléfonos móviles; Software de aplicaciones de ordenador para teléfonos móviles; Discos de vídeo, discos, cintas, videocintas, casetes, discos compactos; Discos ópticos; Discos magnéticos; CD-ROM, soportes de registro con datos para ordenadores; Dispositivos de memoria flash portátiles con conexión de USB; Grabaciones de audio; Grabaciones de vídeo; Software para jugar con videojuegos, juegos de ordenador y juegos en línea; Software para poder activar videojuegos, juegos de ordenador y juegos en línea en plataformas múltiples; Software descargable para desarrollar, diseñar, modificar y personalizar videojuegos, juegos de ordenador y juegos en línea; Software de juegos para teléfonos móviles, teléfonos inteligentes y tabletas digitales; Software educativo con instrucciones para jugar con juegos; Publicaciones electrónicas (descargables) facilitadas en línea desde bases de batos o desde Internet; Pantallas de vídeo; Aumentadores de audio y visuales destinados a mejorar el brillo y la claridad de la pantalla visual de consolas de juegos, la calidad de la difusión de DVD y otros reproductores, incluyendo mezclador de audio y vídeo, conversor de vídeo/audio, dispositivos de emisión continua/grabación de vídeo, receptores de vídeo y adaptadores de vídeo; Unidades de disco [hardware]; Cartuchos de videojuegos; Programas de videojuegos; Programas de software para videojuegos; Software para mejorar y desarrollar videojuegos; Auriculares; Aparatos, instrumentos y equipos periféricos para ordenadores, especialmente teclados, monitores, ratones, palancas universales, alfombrillas de ratón, cámaras web y estaciones de acoplamiento; Cristales ópticos y gafas; Cadenas para gafas; Dibujos animados; Cascos; Altavoces; Imanes e imanes decorativos; Megáfonos; Letreros de neón; Cuentapasos; Reproductores de sonido portátiles; Radioteléfonos portátiles [walkie-talkies]; Tarjetas de regalo magnéticas o codificadas; Software para el intercambio de tarjetas de regalo y moneda virtual; Podcasts y webcasts; Accesorios y estuches para teléfonos móviles, teléfonos inteligentes y tabletas; Simuladores de conducción y control de vehículos; Simuladores para recrear batallas; Partes y piezas para todos los productos mencionados.
Heli või kujutise salvestamise, edastamise ja taasesitamise aparatuur; Magnetandmekandjad, heliplaadid; CD-d, DVD-d ja muud digisalvestusvahendid; Andmetöötlusseadmed ja arvutid; Arvutitarkvara; Arvutiriistvara; Arvutite välisseadmed; Mängude tarkvara; Videomängude või mänguautomaatide arvutitarkvara; Arvutiprogrammid video- ja arvutimängude jaoks; Arvutirakendustarkvara; Mobiiltelefonide, nutitelefonide ja tahvelarvutite arvutitarkvara; Sülearvutite tarkvara; Arvutirakendustarkvara mobiiltelefonidele; Videokettad, kettad, lindid, videolindid, kassetid, CD-d; Optilised kettad; Magnetkettad; CD-ROMid, arvutitele mõeldud andmeid sisaldavad salvestuskandjad; Kantavad USB-välkmäluseadmed; Helisalvestised; Videosalvestised; Tarkvara video-, arvuti- ja sidusmängude mängimiseks; Tarkvara, mis võimaldab jooksutada video-, arvuti- ja sidusmänge mitmel platvormil; Allalaaditav tarkvara video-, arvuti- ja onlainmängude arendamiseks, kujundamiseks, modifitseerimiseks ja kohandamiseks; Mobiiltelefonide, nutitelefonide ja tahvelarvutite mängutarkvara; Õppetarkvara juhenditega mängude mängimiseks; Elektroonilised teosed, mida saab online-kataloogidest ja internetist alla laadida; Videoekraanid; Heli- ja pilditäiustid mängukonsooli, DVD-mängija või mõne muu pleieri videosignaali ekraanipildi heleduse ja selguse parendamiseks, sh kasutamiseks koos heli- ja videomikseri, video-/helimuunduri, video-/salvestusseadme, videovastuvõtja ja -adapteriga; Arvutite kettaajamid; Videomängude kassetid; Videomängude programmid; Videomängude tarkvaraprogrammid; Videomängude täiustamise ja arendamise tarkvara; Kõrvaklapid; Arvutite välisseadmed, -vahendid ja -seadmestikud, eelkõige klaviatuurid, kuvarid, hiired, juhtkangid, hiirepadjad, veebikaamerad ja dokkimisalused; Optilised prillid ja prillid; Prilliketid; Multifilmid, joonisfilmid, animafilmid; Kiivrid; Kõlarid, valjuhääldid; Magnetid ja dekoratiivmagnetid; Megafonid, ruuporid; Neoonmärgid, neoontähised; Sammumõõturid; Kaasaskantavad pleierid; Raadiotelefonid; Magnetilised või kodeeritud kinkekaardid; Tarkvara kinkekaartide ja virtuaalvaluuta vahetamiseks; Netisaated ja veebisaated; Mobiiltelefonide, nutitelefonide ja tahvelarvutite lisaseadised ja karbid; Sõidukite juhtimise simulaatorid; Lahingute uuesti läbimängimise simulaatorid; Kõigi eelnimetatud kaupade osad ja tarvikud.
Äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; Magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; CD-levyt, DVD-levyt ja muut digitaaliset tallennusvälineet; Tietojenkäsittelylaitteet, tietokoneet; Tietokoneohjelmistot; Laitteistot (Tietokone -); Tietokoneiden oheislaitteet; Peliohjelmistot; Tietokoneohjelmistot videopeleihin tai pelilaitteisiin; Tietokoneohjelmat video- ja tietokonepeleihin; Tietokonesovellusohjelmistot; Tietokoneohjelmistot matkapuhelimiin, älypuhelimiin ja taulutietokoneisiin; Ohjelmistot langattomiin tietokoneisiin; Tietokoneohjelmisto mobiilipuhelimille; Videolevyt, levyt, nauhat, videonauhat, kasetit, CD-levyt; Optiset levyt; Magneettilevyt; CD-ROM-levyt, tietoja sisältävät tallennusvälineet tietokoneille; Kannettavat USB-flash-muistilaitteet; Audiotallenteet; Videotallenteet; Ohjelmistot video-, tietokone- ja online-pelien pelaamiseen; Ohjelmistot sen mahdollistamiseksi, että video-tietokone- ja online-pelejä voi pelata monissa ympäristöissä; Ladattavat ohjelmistot video-, tietokone- ja online-pelien kehittämiseen, suunnitteluun, muuntamiseen ja asiakaskohtaiseen soveltamiseen; Peliohjelmistot matkapuhelimiin, älypuhelimiin ja taulutietokoneisiin; Opetusohjelmistot, jotka sisältävät ohjeita korttipelien pelaamiseen; Tietokannoista tai Internetistä online-periaatteella tarjottavat (ladattavat) elektroniset julkaisut; Videokuvaruudut; Äänen ja kuvan parannuslaitteet, joiden tarkoituksena on parantaa pelikonsoleista saatavan kuvallisen esityksen kirkkautta ja selkeyttä, DVD- ja muista soittimista saatavan lähetyksen laatua, mukaan lukien ääni- ja videomikserit, video-/äänimuuntimet, videokuvan suoratoisto-/tallennuslaitteet, videovastaanottimet ja videosovittimet; Levyasemat [tietokoneita varten]; Videopelikasetit; Videopeliohjelmat; Ohjelmistot videopeleihin; Ohjelmistot videopelien parantamiseen ja kehittämiseen; Kuulokkeet; Tietokoneiden oheislaitteet, -kojeet ja -välineet, erityisesti näppäimistöt, näytöt, hiiret, ohjaussauvat, hiirimatot, verkkokamerat ja telakointiasemat; Optiset lasit ja silmälasit; Nenälasiketjut; Animaatioelokuvat; Kypärät; Kaiuttimet; Magneetit ja koristemagneetit; Megafonit; Neon-kyltit; Askelmittarit; Stereolaitteet, kannettavat; Kannettavat radiopuhelimet; Magneettiset tai koodatut lahjakortit; Ohjelmisto lahjakorttien ja virtuaalisen valuutan vaihtoon; Podcast- ja webcast-lähetykset; Matkapuhelimien, älypuhelimien ja taulutietokoneiden varusteet ja kotelot; Simulaattorit ajoneuvojen ohjaamiseen ja hallintaan; Simulaattorit taistelujen uudelleen esittämiseen; Osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille.
Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; Équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs; Logiciels; Matériel informatique; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Logiciels de jeux; Logiciels de jeux vidéo ou de machines de jeux; Programmes informatiques pour jeux vidéo et jeux informatiques; Logiciels d'applications informatiques; Logiciels informatiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes informatiques; Logiciels pour ordinateurs mobiles; Logiciels d'applications informatiques pour téléphones portables; Disques vidéo, disques, bandes, bandes vidéo, cassettes, disques compacts; Disques optiques; Disques magnétiques; Cédéroms, supports d'enregistrement contenant des données destinés aux ordinateurs; Dispositifs à mémoire flash portables et USB; Enregistrements audio; Enregistrements vidéo; Logiciels pour jouer à des jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne; Logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne sur des plates-formes multiples; Logiciels téléchargeables pour développement, conception, modification et personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; Logiciels de jeux pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes informatiques; Logiciels éducatifs contenant des instructions pour jouer à des jeux; Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données pour Internet; Écrans vidéo; Amplificateurs audio et visuels conçus pour améliorer la luminosité et la netteté de l'affichage visuel de consoles de jeux, la qualité d'émission de lecteurs de DVD et d'autres lecteurs, y compris de mixeurs audio/vidéo, de convertisseurs audio/vidéo, de dispositifs de lecture en transit/enregistrement vidéo, de récepteurs vidéo et d'adaptateurs vidéo; Mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; Cartouches de jeux vidéo; Programmes de jeux vidéo; Logiciels pour jeux vidéo; Logiciels pour améliorer et développer des jeux vidéo; Casques d'écoute; Appareils, instruments et équipements périphériques pour ordinateurs, en particulier claviers, écrans, souris, manettes, tapis de souris, webcaméras et stations d'accueil; Verres et lunettes optiques; Chaînettes de pince-nez; Dessins animés; Casques; Enceintes; Aimants et aimants décoratifs; Mégaphones; Néons d'enseignes publicitaires; Podomètres [compte-pas]; Baladeurs; Talkies-walkies; Chèques-cadeaux magnétiques ou codés; Logiciels pour l'échange de cartes-cadeaux et de devises virtuelles; Diffusions pour baladeur et émissions sur l’internet; Accessoires et étuis pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et tablettes électroniques; Simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules; Simulateurs pour rejouer des combats; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Aparati za snimanje, prijenos ili reprodukciju zvuka ili slike; Magnetski nosači podataka, diskovi za snimanje; CD-ovi, DVD-ovi i drugi digitalni mediji za snimanje; Oprema za obradu podataka, računala; Računalni programi [softver]; Računalni hardver; Periferni uređaji prilagođeni za uporabu s računalima; Softver za igrice; Računalni softver za videoigre ili strojevi za igre; Računalni programi za video i računalne igrice; Softver za računalne aplikacije; Računalni softver za mobilne telefone, pametne telefone i tablet računala; Softver za prijenosna računala; Računali softver za aplikacije za mobilne telefone; Videodiskovi, diskovi, vrpce, videokasete, kasete, kompaktni diskovi; Optički diskovi; Magnetni diskovi; CD-ROM-ovi, nosači snimljenih podataka za računala; Prijenosni USB memorijski uređaji; Audio snimke; Video snimke; Softver za igranje video, računalnih i mrežnih igrica; Softver za omogućavanje igranja video, računalnih te online igara na više platformi; Softver koji se može preuzimati za razvoj, dizajn, preinačavanje i prilagodbu video, računalnih i mrežnih igara; Softver za igre za mobilne telefone, pametne telefone i tablet računala; Obrazovni softver koji sadrži upute za igranje igara; Online putem podatkovnih baza za internet osigurana elektronička izdanja (mogu se preuzeti); Video ekrani; Audio i vizualni pojačivači s ciljem poboljšanja svjetloće i jasnoće vizualnog prikaza na igraćim konzolama, kvalitete emitiranja s DVD-a i drugih uređaja za reprodukciju, uključujući uređaje za uređivanje audiozapisa i videozapisa, pretvornika za video/audio, uređaje za prijenos videozapisa internetom/uređaja za snimanje, videoprijamnike i videoadaptere; Diskovni pogoni za računala; Kazete za videoigre; Programi za video igre; Računalni programi za video igre; Softver za poboljšanje i razvoj videoigara; Slušalice; Periferni uređaji, instrumenti i oprema za računala, posebno tipkovnice, monitori, miševi, palice za igru, podloge za miš, web kamere i priključne stanice; Optička stakla i naočale; Lančići za cvikere; Crtani filmovi; Zaštitne kacige; Zvučnici; Magneti i dekorativni magneti; Megafoni; Svjetleće cijevi za reklame; Podometri [instrumenti za brojenje koraka]; Vokmeni; Toki-voki; Magnetske ili kodirane darovne kartice; Softver za razmjenu poklon kartica i virtualne valute; Podcastovi i webcastovi; Oprema i futrole za mobilne telefone, pametne telefone i tablet računala; Simulatori za upravljanje i kontrolu vozila; Simulatori za vođenje bitki; Dijelovi i oprema za sve prethodno navedene proizvode.
Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; Mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; Adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; Számítógépes szoftverek; Számítógép hardverek; Számítógéphez kialakított perifériák; Játékszoftverek; Számítógépes szoftverek videojátékokhoz vagy játékgépekhez; Számítógépes programok video- és számítógépes játékokhoz; Számítógépes alkalmazásszoftverek; Számítógépes szoftverek mobiltelefonokhoz, okostelefonokhoz és táblagépekhez; Informatikai szoftverek hordozható számítógépekre; Számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; Video lemezek, lemezek, szalagok, videokazetták, kazetták, CD-k; Optikai lemezek; Mágneslemezek; CD-ROM-ok, műsoros adathordozók számítógépekhez; Hordozható USB flash memóriaeszközök; Audio felvételek; Videofelvételek; Szoftverek video-, számítógépes és online játékok játszásához; Szoftverek video-, számítógépes és online játékok többféle platformon való futásának lehetővé tételére; Letölthető szoftverek video-, számítógépes és online játékok fejlesztéséhez, tervezéséhez, módosításához és testreszabásához; Játékszoftverek mobiltelefonokhoz, okostelefonokhoz és táblagépekhez; Játékok játszására vonatkozó útmutatásokat tartalmazó oktató szoftverek; Adatbázisokról vagy Internetről on-line megszerezhető (levehető) elektronikus publikációk; Videoképernyők; Hang- és képjavítók játékkonzolok vizuális megjelenítése fényerősségének és tisztaságának, DVD-lejátszók és egyéb lejátszók, többek között hang- és képkeverők, video/hang átalakítók, video streamelő/felvevő eszközök, video vevők és video adapterek közvetítése minőségének javítása céljából; Lemezmeghajtók számítógépekhez; Videojáték patronok, kazetták; Videojáték programok; Szoftverek videojátékokhoz; Videojátékok bővítésére és fejlesztése szolgáló szoftverek; Fejhallgatók; Számítógépekhez való perifériás berendezések, eszközök és felszerelések, főként billentyűzetek, monitorok, egerek, botkormányok, egérpadok, webkamerák és dokkoló állomások; Optikai lencsék és szemüvegek; Láncok cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; Rajzfilmek; Sisakok; Hangszórók, hangosbemondók, megafonok; Mágnesek és díszmágnesek; Megafonok; Neon világítások; Lépésmérők, lépésszámlálók; Sétálómagnók; Kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; Mágneses vagy kódolt ajándékkártyák; Szoftverek ajándékkártyák és virtuális valuta váltásához; Podcast-ek és webcast-ek; Tartozékok és tokok mobiltelefonokhoz, okostelefonokhoz és táblagépekhez; Szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; Szimulátorok csaták eljátszásához; A fent említett összes áru alkatrészei és szerelvényei.
Apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; Supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; Compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; Apparecchiature di elaborazione dati, computer; Software; Hardware per computer; Periferiche concepite per essere utilizzate con i computer; Software per giochi; software per videogiochi o per giochi elettronici; Programmi informatici per videogiochi e per giochi per computer; Software applicativo; Software per telefoni cellulari, smartphone e tablet; Software per computer portatili; Software applicativi per telefoni cellulari; Videodischi, dischi, nastri, videonastri, cassette, compact-disc; Dischi ottici; Dischi magnetici; Cd-rom, supporti di registrazione dati per computer; Dispositivi di memoria flash portatili USB; Registrazioni audio; Registrazioni video; Software per la riproduzione video, videogiochi di computer e giochi online; Software per consentire d'eseguire videogiochi, giochi per computer e giochi on-line su piattaforme multiple; Software scaricabili per elaborare, progettare, modificare e personalizzare videogiochi, giochi per computer e giochi online; Software per giochi per telefoni cellulari, smartphone e tablet; Software didattici riguardanti istruzione per giochi; Pubblicazioni elettroniche (scaricabili) disponibili on-line da banche dati su Internet; Videoschermi; Potenziatori audio e video per aumentare la luminosità e la chiarezza di schermi video di consolle per giochi, la qualità di trasmissioni da DVD e altri lettori, compresi mixer audio e video, convertitori video/audio, dispositivi di trasmissione in continuo/registrazione di video, videoricevitori ed adattatori video; Lettori di dischi [per computers]; Cartucce per videogiochi; Programmi per videogiochi; Software per videogiochi; Software per potenziare e sviluppare videogiochi; Cuffie per la musica; Apparecchi, strumenti e apparecchiature periferici per computer, in particolare tastiere, monitor, mouse, joystick, tappetini per mouse, telecamere web e stazioni d'espansione; Occhiali da vista e occhiali; Catenelle per occhiali a molla; Disegni animati; Caschi; Altoparlanti; Magneti e magneti decorativi; Megafoni; Tubi luminosi per la pubblicità; Contapassi [podometri]; Riproduttori stereofinici portatili; Ricetrasmittenti; Carte da regalo magnetiche o codificate; Software per lo scambio di biglietti da regalo e valuta virtuale; Podcast e webcast; Accessori e astucci per giochi per telefoni cellulari, smartphone e tablet; Simulatori per la guida o il controllo di veicoli; Simulatori per battaglie; Parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati.
Garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; Magnetinės duomenų laikmenos, įrašų diskai; Kompaktiniai diskai, universalieji skaitmeniniai (DVD) diskai ir kitos skaitmeninės įrašų laikmenos; Duomenų apdorojimo įrenginiai ir kompiuteriai; Kompiuterių programinė įranga; Kompiuterinė aparatinė įranga; Kompiuterių išoriniai įrenginiai; Kompiuterinių žaidimų programinė įranga; Kompiuterių programinė įranga, skirta vaizdo žaidimams arba žaidimų automatams; Vaizdo ir kompiuterinių žaidimų kompiuterinės programos; Kompiuterių programinė įranga; Kompiuterių programinė įranga, skirta mobiliems telefonams, išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams; Mobiliųjų kompiuterių programinė įranga; Kompiuterių programinė įranga mobiliesiems telefonams; Vaizdo diskai, diskai, juostelės, vaizdo juostos, kasetės, kompaktiniai diskai; Optiniai diskai; Diskai [magnetiniai]; Pastoviosios atminties kompaktiniai diskai, įrašymo laikmenos su kompiuterių duomenimis; USB nešiojamosios atminties laikmenos; Garso įrašai; Vaizdo įrašai; Vaizdo, kompiuterinių ir internetinių žaidimų programinė įranga; Programinė įranga, sudaranti sąlygas naudojant daugialypes platformas žaisti kompiuterinius vaizdo ir internetinius žaidimus; Vaizdo, kompiuterinių ir internetinių žaidimų plėtojimo, kūrimo, modifikavimo ir pritaikymo atsisiunčiamoji programinė įranga; Mobiliųjų telefonų, išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių žaidimų programinė įranga; Mokomoji programinė įranga su žaidimų žaidimo instrukcijomis; Elektroniniai leidiniai (atsisiunčiami) tiekiami tiesiogiai iš duomenų bazių ar interneto; Vaizdo [video-] ekranai; Garso ir vaizdo stiprintuvai, skirti pagerinti šviesumui ir aiškumui, būtent vaizdiniam demonstravimui žaidimuose, transliacijos kokybei skaitmeniniuose vaizdo diskuose, įskaitant garso ir vaizdo sumaišymą, vaizdo arba garso keitimą, vaizdo siuntimą arba įrašymą, vaizdo imtuvuose ir vaizdo adapteriuose; Diskasukiai [kompiuteriams]; Vaizdinių [video-] žaidimų kasetės; Vaizdo žaidimų programos; Vaizdo žaidimų programinė įranga; Programinė įranga, skirta pagerinti ir patobulinti vaizdo žaidimams; Radijo ausinės; Išoriniai įrenginiai, instrumentai ir prietaisai, skirti kompiuteriams, ypač klaviatūroms, vaizduokliams, pelėms, vairalazdėms ir pelės kilimėliams, interneto kameros ir kompiuterių stotys; Optiniai akiniai ir akiniai; Akinių grandinėlės; Animaciniai filmai; Šalmai; Garsiakalbiai; Magnetai ir dekoratyviniai magnetai; Megafonai; Neoniniai ženklai; Žingsnių skaitikliai [žingsniamačiai]; Asmeniniai stereofoniniai įrašų leistuvai; Nešiojamieji radijo aparatai; Magnetinės ar koduotosios dovanų kortelės; Programinė įranga, skirta keitimosi dovanų kortelėmis ir virtualia valiuta reikmėms; Tinklalaidės ir transliacijos saitynu; Aksesuarai ir dėklai, skirti mobiliesiems telefonams, išmaniesiems telefonams ir planšetėms; Transporto priemonių vairavimo ir tikrinimo treniruokliai; Rekonstruotų mūšių imitatoriai; Visų anksčiau nurodytų prekių dalys ir priedai.
Aparāti skaņas vai attēlu ierakstam, pārraidei vai reproducēšanai; Magnētiskās informācijas vides, ieraksta diski; Kompaktdiski, DVD diski un citi digitālie datu nesēji; Datu apstrādes iekārtas un datori; Datoru programmatūra; Datoru aparatūra; Datoru perifērijas ierīces; Spēļu programmatūra; Datoru programmatūras videospēlēm vai spēļu automātiem; Datorprogrammas video un datorspēlēm; Datoru lietojumprogrammatūra; Mobilo tālruņu, viedtālruņu un planšetdatoru programmatūra; Portatīvo datoru programmatūra; Mobilajiem telefoniem paredzēta datoru lietojumprogrammatūra; Videodiski, diski, lentes, videolentes, kasetes, kompaktdiski; Optiskie diski; Magnētiskie diski; CD ROM diski, datu nesēji, kas satur datus, kuri paredzēti datoriem; Pārnēsājamas USB zibatmiņas ierīces; Skaņas ieraksti; Videoieraksti; Video, datoru un tiešsaistes spēļu spēlēšanas programmatūra; Programmatūra, kas ļauj darbināt video, datoru un tiešsaistes spēles daudzās platformās; Lejupielādējama programmatūra video, datoru un tiešsaistes spēļu attīstīšanai, projektēšanai, modificēšanai un pielāgošanai; Mobilo tālruņu, viedtālruņu un planšetdatoru spēļu programmatūra; Izglītojoša programmatūra ar instrukcijām kāršu spēlēšanai; Elektroniskas publikācijas (iespējams ielādēt), ko nodrošina datu bāzes vai Internets nepārtrauktā režīmā; Videoekrāni; Audio un vizuālā satura pastiprinātāji, lai uzlabotu spēļu konsoļu vizuālā ekrāna spilgtumu un skaidrumu, apraides kvalitāti no DVD un cita veida atskaņotājiem, tostarp audio un video miksēšanas ierīcēm, video/audio pārveidotāja, video straumēšanas/ierakstīšanas ierīces, video saņēmēja un video adapteriem; Datoru diskdziņi; Videospēļu kasetnes; Videospēļu programmas; Videospēļu programmas (datoru programmatūra); Programmatūra videospēļu uzlabošanai un attīstībai; Austiņas; Perifērās ierīces, instrumenti un aprīkojums datoriem, jo īpaši tastatūras, monitori, datorpeles, kursorsviras, datorpeļu paliktņi, tīkla kameras un dokstacijas; Optiskās brilles un brilles; Pensneju ķēdītes; Animācijas filmas; Ķiveres; Skaļruņi; Magnēti un dekoratīvie magnēti; Megafoni; Neona izkārtnes; Pedometri; Personālie stereoatskaņotāji; Portatīvi radioraidītāji un uztvērēji; Magnētiskas vai kodētas dāvanu kartes; Programmatūra dāvanu karšu un virtuālās valūtas apmainīšanai; Aplādes un tīmekļapraides; Mobilo tālruņu, viedtālruņu un planšetdatoru piederumi un ietvari; Simulatori transportlīdzekļu stūrēšanai un kontrolēšanai; Simulatori cīņu atkārtotai attēlošanai; Visu iepriekš minēto preču daļas un piederumi.
Apparat biex tirrekordja, għat-trasmissjoni u riproduzzjoni ta' ħsejjes u stampi; Tagħmir li jġorr id-data b'mod manjetiku, diski li tirrekordja fuqhom; Disketti kumpatti (compact discs), DVDs u midja ta' reġistrazzjoni diġitali oħra; Tagħmir u kompjuters li jipproċessaw id-data; Softwer tal-kompjuter; Ħardwer tal-kompjuter; Periferali addattati għall-użu mal-kompjuters; Softwer tal-logħbiet; Softwer tal-kompjuter għall-logħbiet tal-vidjo u għall-magni tal-logħob; Programmi tal-kompjuter għall-logħob tal-vidjo u tal-kompjuter; Softwer tal-kompjuter għall-applikazzjoni; Softwer tal-kompjuter għal mowbajls, smartfowns u teblits; Softwer għall-kompjuters mobbli; Softwer bħala applikazzjoni tal-kompjuter għall-mowbajls; Diski tal-vidjow, diski, tejps, vidjowtejps, każetts, compact discs; Diski ottiċi; Diski manjetiċi; CD-ROMs,tagħmir għar-reġistrazzjoni li fih dejta maħsuba għall-kompjuters; Tagħmir tal-USB tal-memorja flexx li jista' jinġarr; Reġistrazzjonijiet tal-awdjo; Reġistrazzjonijiet tal-vidjo; Softwer biex jintlagħbu l-logħob tal-vidjo, tal-kompjuter u onlajn; Softwer li jippermetti logħob tal-kompjuter bil-vidjo u onlajn li jaħdmu fuq diversi pjattaformi; Softwer li jista' jitniżżel għall-iżvilupp, id-disinn, il-modifika, u l-personalizzazzjoni ta' logħob tal-vidjo, tal-kompjuter u dak onlajn; Softwer tal-logħob għal mowbajls, smartfowns u teblits; Softwer edukattiv li fih struzzjonijiet biex jintlagħbu l-logħob; Pubblikazzjonijiet elettroniċi (li jistgħu jitniżżlu) provduti online minn databases jew l-Internet; Skrins tal-vidjo; Tagħmir għat-titjib tal-awdjo u l-viżiv intiż għat-titjib tal-luminożità u ċ-ċarezza tal-wiri viżiv minn konsowls tal-logħob, il-kwalità tax-xandir minn DVD u plejers oħra, inkluż mikser tal-awdjo u tal-vidjow, konverter tal-vidjow/awdjo, tagħmir tal-istrimjar/tar-reġistrazzjoni tal-vidjow, riċevituri tal-vidjow u adapters tal-vidjow; Drajvs tad-diski għall-kompjuters; Kontenituri tad-data għal logħob tal-vidjo; Programmi tal-logħob tal-vidjo; Softwer tal-logħob tal-vidjo; Softwer għat-titjib u l-iżvilupp ta' softwer tal-vidjowgejms; Kuffji; Tagħmir periferali, strumenti u apparat għal kompjuters, speċjalment tastieri, moniters, maws, ġojstiks, u mawspeds, kamera tal-internet u stazzjonijiet għad-dokkjar; Nuċċalijiet ottiċi u nuċċalijiet; Ktajjen għal nuċċalijiet bil-molla; Kartûns animati; Elmi; Lawdspikers; Kalamiti u kalamiti dekorattivi; Megafoni; Sinjali tan-neon; Pedometri; Sterjos għal użu personali; Radju żgħir li jinġarr u li jittrasmetti u jirċievi (walkie-talkies); Kards tar-rigali manjetiċi jew kodifikati; Softwer għall-iskambju ta' kards bħala rigal u muniti virtwali; Podkasts u webkasts; Aċċessorji u kaxxetti għat-telefowns ċellulari, smartfowns u tablets; Simulaturi għall-istêring u l-kontroll tal-vetturi; Simulaturi għall-promulgazzjoni mill-ġdid ta' battalji; Partijiet u fittings għall-oġġetti kollha msemmija qabel.
Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; Magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; Compact discs, DVD's en andere digitale dragers; Gegevensverwerkende apparatuur, computers; Software; Computerhardware; Randapparatuur te gebruiken met computers; Spelsoftware; Software voor videospellen of voor spelautomaten; Computerprogramma's voor video- en computerspellen; Computerapplicatiesoftware; Software voor mobiele telefoons, slimme telefoons en tabletcomputers; Software voor mobiele computers; Applicatiesoftware voor mobiele telefoons; Videoschijven, schijven, banden, videobanden, cassettes, cd's; Optische schijven; Magneetschijven; Cd-roms, gegevensdragers voor computers; Draagbare USB-flashgeheugentoestellen; Audio-opnamen; Video-opnamen; Software voor het spelen van videospellen, computerspellen en online spellen; Software om video-, computer- en on-linespellen te kunnen laten spelen op meerdere platforms; Downloadbare software voor het ontwikkelen, ontwerpen, wijzigen en aanpassen van video-, computer- en on-linespellen; Spellen voor mobiele telefoons, slimme telefoons en tabletcomputers; Educatieve software met instructies voor het spelen van spellen; Elektronische uitgaven (downloadbaar), on line geleverd vanuit databases of vanaf internet; Videoschermen; Geluids- en beeldverbeteraars voor het verbeteren van de helderheid en scherpte van beeldschermen van spelconsoles, de zendkwaliteit van dvd- en andere spelers, waaronder geluids- en video-mixers, beeld-/geluidsomzetters, apparaten voor streaming video en video-opnameapparaten, video-ontvangers en videoadapters; Disk drives [informatica]; Videospelcassettes; Programma's voor videospellen; Softwareprogramma's voor videospellen; Software voor het verbeteren en ontwikkelen van videospellen; Hoofdtelefoons; Computerrandapparatuur, -instrumenten en -accessoires, met name toetsenborden, beeldschermen, muizen, joysticks, muismatjes, webcamera's en stalstations; Brillen met geslepen glazen en brillen; Kettinkjes voor knijpbrillen; Tekenfilms; Helmen; Speakers; Magneten en decoratieve magneten; Megafoons; Neonlicht borden; Stappentellers; Draagbare geluidsapparatuur; Walkie-talkies; Magnetische of gecodeerde geschenkkaarten; Software voor de uitwisseling van cadeaubonnen en virtuele valuta; Podcasts en webcasts; Accessoires en hoesjes voor mobiele telefoons, slimme telefoons en tabletcomputers; Simulatoren voor de besturing van voertuigen; Simulators voor het opvoeren van gevechten; Onderdelen en accessories voor alle voornoemde goederen.
Urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; Magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski); Płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania danych; Urządzenia do przetwarzania danych, komputery; Oprogramowanie komputerowe; Sprzęt komputerowy [hardware]; Sprzęt peryferyjny do komputerów; Oprogramowanie gier; Oprogramowanie komputerowe do gier wideo lub do urządzeń do gier wideo; Programy komputerowe do gier wideo i gier komputerowych; Komputerowe oprogramowanie użytkowe; Oprogramowanie komputerowe do telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów; Oprogramowanie do przenośnych komputerów; Komputerowe oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych; Dyski wideo, dyski, taśmy, taśmy wideo, kasety, płyty kompaktowe; Dyski optyczne; Dyski magnetyczne; Płyty CD-ROM, nośniki zapisu zawierające dane do komputerów; Przenośne urządzenia USB z pamięcią flash; Nagrania audio; Nagrania wideo; Oprogramowanie do gier wideo, gier komputerowych i gier on-line; Oprogramowanie umożliwiające granie w gry wideo, komputerowe i online na wielu platformach; Oprogramowanie do pobrania do opracowywania, projektowania, modyfikowania i dostosowywania gier wideo, gier komputerowych i gier on-line; Oprogramowanie do gier na telefony komórkowe, smartfony i tablety; Oprogramowanie edukacyjne prezentujące instrukcje do gier; Publikacje elektroniczne (do pobrania) dostarczane online z internetowych baz danych; Ekrany wideo; Urządzenia wzmacniające sygnał audio i wideo w celu poprawy jasności i przejrzystości wyświetlaczy wideo w konsolach do gier, jakości nadawania z odtwarzaczy DVD i innych, w tym mikser audio i wideo, konwerter wideo/audio, urządzenie do transmisji strumieniowej/nagrywania wideo, odbiorniki wideo i złącza wideo; Napędy dysków do komputera; Kartridże z grami wideo; Programy do gier wideo; Oprogramowanie do gier wideo; Oprogramowanie do ulepszania i rozwijania gier wideo; Słuchawki [zakładane na głowę]; Urządzenia, przyrządy i sprzęt peryferyjny do komputerów, w szczególności klawiatury, monitory, myszy, joysticki, podkładki pod myszy, kamery internetowe i stacje dokujące; Szkła optyczne i okulary; Łańcuszki do binokli; Filmy rysunkowe animowane; Kaski; Głośniki; Magnesy i magnesy dekoracyjne; Megafony; Neony reklamowe; Krokomierze [pedometry]; Osobiste urządzenia stereofoniczne; Walkie-talkie; Magnetycznie lub kodowane karty podarunkowe; Oprogramowanie do wymieniania się kartami podarunkowymi i walutami wirtualnymi; Podcasty i webcasty; Akcesoria i etui na telefony komórkowe, smartfony i tablety; Symulatory do sterowania i kontroli pojazdów; Symulatory do odtwarzania bitew; Części i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych towarów.
Aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; Suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros meios de registo digital; Equipamentos para o tratamento da informação, computadores; Programas de computador; Hardware para computadores; Periféricos adaptados para uso com computadores; Software de jogos; Software para jogos de vídeo ou para máquinas de jogos; Programas de computador para jogos de vídeo e de computador; Software de aplicação para computadores; Software para telemóveis, telefones inteligentes e computadores "tablet"; Software para computadores portáteis; Software de aplicação para computadores para telemóveis; Discos de vídeo, discos, fitas, fitas de vídeo, cassetes, discos compactos; Discos óticos; Discos magnéticos; CD-ROMs, suportes de registo contendo dados para computadores; Dispositivos de memória Flash USB portáteis; Gravações de áudio; Gravações de vídeo; Software para jogar jogos de vídeo, de computador e em linha; Software para a execução de jogos de vídeo, de computador e em linha em diversas plataformas; Software carregável para desenvolvimento, conceção, modificação e personalização de jogos de vídeo, de computador e em linha; Software de jogos para telemóveis, telefones inteligentes e computadores "tablet"; Software educativo contendo instruções para jogar jogos; Publicações eletrónicas (descarregáveis) fornecidas em linha a partir de bases de dados para a Internet; Ecrãs de vídeo; Otimizadores audiovisuais destinados a melhorar o brilho e a nitidez dos monitores de consolas de jogos, a qualidade da difusão a partir de leitores de DVD e outros, incluindo aparelhos de mistura de áudio e vídeo, conversores de vídeo/áudio, dispositivos para transmissão contínua/gravação de vídeo, recetores de vídeo e adaptadores de vídeo; Unidades de discos para computadores; Cartuchos de jogos de vídeo; Programas de jogos de vídeo; Programas de software para jogos de vídeo; Software para otimização e desenvolvimento de jogos de vídeo; Auriculares; Aparelhos, instrumentos e equipamentos periféricos para computadores, em especial teclados, monitores, ratos, joysticks, tapetes para ratos, câmaras Web e estações de acoplamento; Lentes óticas e óculos; Cadeias ou correntes para óculos; Desenhos animados; Capacetes; Altifalantes; Ímans e ímans decorativos; Megafones; Tubos luminosos para a publicidade [neons]; Conta-passos [pedómetros]; Reprodutores de som portáteis; Walkie-talkies; Cartões magnéticos ou codificados equivalentes a certificados de oferta; Software para câmbio de cartões para oferta (pré-pagos) e de moeda virtual; Podcasts" e "webcasts"; Acessórios e estojos para telemóveis, telefones inteligentes e computadores tablet; Simuladores de condução e controlo de veículos; Simuladores para recriação de batalhas; Peças e acessórios para todos os produtos atrás citados.
Aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; Suporturi de înregistrare magnetică, discuri acustice; Discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi digitale de înregistrare; Echipament pentru procesarea de date, calculatoare; Software de calculator; Componente hardware pentru calculatoare; Periferice adaptate pentru a fi folosite la calculatoare; Software pentru jocuri; Software de calculator pentru jocuri video sau pentru jocuri electronice; Programe informatice pentru jocuri video şi de calculator; Software de aplicaţii de calculator; Software de calculator pentru telefoane mobile, telefoane inteligente şi tablete; Software informatic pentru calculatoare mobile; Software pentru telefoane mobile; Discuri video, discuri, benzi, benzi video, casete, compact-discuri; Discuri optice; Discuri magnetice; CD-ROM-uri, suporturi de înregistrare conţinând date destinate calculatoarelor; Dispozitive de memorie flash portabile USB; Înregistrări audio; Înregistrări video; Software pentru redarea jocurilor video, pe calculator şi on-line; Software care permite utilizarea pe platforme multiple de jocuri video pe calculator şi online; Software care poate fi descărcat pentru dezvoltarea, crearea, modificarea şi personalizarea de jocuri video, pe calculator şi online; Software de jocuri pentru telefoane mobile, telefoane inteligente şi tablete; Software educaţional care conţine instrucţiuni pentru jucarea jocurilor; Publicaţii electronice (descărcabile) furnizate on-line din baze de date pentru Internet; Ecrane video; Produse de mărire audio şi video pentru îmbunătăţirea luminozităţii şi clarităţii ecranului consolelor video, calităţii difuzării de pe DVD playere sau de alt tip, inclusiv mixer audio şi video, convertor video/audio, dispozitive de difuzare/înregistrare video, receptoare video şi adaptoare video; Unităţi de disc pentru computere [informatică]; Casete pentru jocuri video; Programe de jocuri video; Programe pentru jocuri de calculator [software de calculator]; Software pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea de jocuri video; Căşti audio; Aparate, instrumente şi echipamente periferice pentru calculatoare, în special tastaturi, monitoare, mouse-uri, joystick-uri, suporturi de mouse, camere web şi staţii de bază; Ochelari optici şi ochelari de vedere; Lănţişoare pentru ochelari fără braţe; Desene animate; Căşti; Difuzoare; Magneţi şi magneţi decorativi; Megafoane; Firme de neon; Pedometre; Echipamente de audio portabile; Staţii de radio portative; Carduri cadou sau magnetice; Software pentru schimb de carduri-cadou şi monedă virtuală; Podcasturi şi webcasturi; Accesorii şi cutii pentru telefoane mobile, telefoane inteligente şi tablete; Simulatoare pentru conducerea sau controlul vehiculelor; Simulatoare pentru recrearea bătăliilor; Piese şi accesorii pentru toate produsele menţionate anterior.
Prístroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; Magnetické nosiče údajov, záznamové disky; Kompaktné disky, DVD a ostatné nosiče digitálnych nahrávok; Zariadenia na spracovanie údajov a počítace; Počítačové programy; Počítačový hardvér; Periférne zariadenia počítačov; Počítačové hry (softvér); Počítačový softvér pre video hry alebo pre hracie automaty; Počítačové programy pre video a počítačové hry; Počítačový aplikačný softvér; Počítačový softvér pre mobilné telefóny, smartfóny a tabletové počítače; Softvér pre mobilné počítače; Softvér počítačových aplikácií pre mobilné telefóny; Videodisky, disky, pásky, videopásky, kazety, kompaktné disky; Optické disky; Disky (Magnetické -); CD-ROMy, záznamové nosiče obsahujúce dáta určené pre počítače; Prenosné USB pamäťové zariadenia typu flash; Audionahrávky; Video nahrávky; Softvér pre hranie videohier, počítačových hier a on-line hier; Softvér pre umožnenie spustenia videohier, počítačových hier a on-line hier na rôznych platformách; Softvér s možnosťou prevzatia pre vývoj, navrhovanie, modifikovanie a personalizovanie videohier, počítačových hier a on-line hier; Herný softvér pre mobilné telefóny, smartfóny a tabletové počítače; Vzdelávací softvér s pokynmi na hranie hier; Elektronické publikácie (s možnosťou prevzatia) poskytované on-line z databáz alebo z internetu; Video obrazovky; Zariadenia na zlepšovanie zvuku a obrazu, určené na zlepšovanie jasu a jasnosti obrazu z herných konzol, kvality vysielania z herných konzol, kvality vysielania z DVD a iných hráčov, vrátane zvukových a video mixérov, meničov videa/zvuku, zariadení na prenos/nahrávanie videa, videoprijímačov a video adaptérov; Diskové mechaniky počítačov; Kazety na videohry; Programy pre videohry; Softvérové programy pre video hry; Softvér na zlepšovanie a vývoj videohier; Slúchadlá; Periférne prístroje, nástroje a zariadenia pre počítače, predovšetkým klávesnice, monitory, myši, pákové ovládače a podložky pod myši, webové kamery a dokovacie stanice; Optické okuliare a okuliare; Retiazky na okuliare; Kreslené filmy; Prilby; Reproduktory, amplióny; Magnety a ozdobné magnety; Megafóny; Neónové reklamy; Krokomery; Prenosné osobné stereoprehrávače; Prenosné krátkovlnné vysielačky; Magnetické alebo kódované darčekové karty; Softvér pre výmenu darčekových kariet a virtuálnej meny; Podcasty a webcasty; Príslušenstvo a puzdrá pre mobilné telefóny, mobilné telefóny s otvoreným operačným systémom a tabletové počítače; Simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; Simulátory pre rekonštrukciu bitiek; Časti a súčasti pre všetky vyššie uvedené výrobky.
Aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike; Magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče; CD-ji, DVD-ji in ostali zvočni mediji; Oprema za obdelavo podatkov, računalniki; Računalniški software; Računalniška strojna oprema; Zunanje enote, prilagojene za uporabo z računalniki; Programska oprema za igrice; Računalniška programska oprema za video igre ali za igralne avtomate; Računalniški programi za video in računalniške igrice; Računalniška aplikacijska programska oprema; Računalniška programska oprema za mobilne telefone, pametne telefone in tablične računalnike; Programska oprema za prenosne računalnike; Računalniška programska oprema za aplikacije, za mobilne telefone; Video diski, diski, trakovi, video trakovi, kasete, zgoščenke; Optični diski; Magnetni diski; CD-ROM-i, nosilci zapisov, ki vsebujejo podatke za računalnike; USB prenosne bliskovne pomnilniške naprave; Avdio posnetki; Video posnetki; Programska oprema za igranje video, računalniških in spletnih iger; Programska oprema, ki omogoča izvajanje video računalniških in spletnih iger na številnih platformah; Naložljiva programska oprema za razvoj, oblikovanje, spreminjanje in prilagajanje video iger ter računalniških in spletnih iger; Programska oprema za igre za mobilne telefone, pametne telefone in tablične računalnike; Izobraževalna programska oprema z navodili za igranje iger; Prenosljive elektronske publikacije, ki so na voljo on-line v podatkovnih bazah ali na internetu; Video zasloni; Naprave za izboljšanje zvoka in slike, namenjene za izboljšanje svetlosti in jasnosti vizualnih prikazovalnikov igralnih konzol, kakovosti prikazovanja DVD in drugih predvajalnikov, vključno avdio in video mešalnik, video/avdio pretvornik, naprava za pretočno predvajanje/snemanje videa, video sprejemniki in video adapterji; Diskovni pogoni za računalnike; Kasete za video igre; Programi za video igre; Programska oprema za video igre; Programska oprema za izboljšanje in razvoj video iger; Slušalke; Dodatne naprave, instrumenti in oprema za računalnike, predvsem tipkovnice, monitorji, miške, igralne palice in podloge za miške, spletne kamere in priklopne postaje; Optična stekla in očala; Verižice za očala; Animirani filmi; Čelade; Zvočniki; Magneti in okrasni magneti; Megafoni; Neonski znaki; Pedometri; Prenosni radio (walkman); Prenosen radijski sprejemni in oddajni aparat (radiotelefon); Magnetne ali kodirane darilne kartice; Programska oprema za izmenjavo darilnih kartic in virtualne valute; Poddaje in programi za prenašanje prek spleta; Dodatki in etuiji za mobilne telefone, pametne telefone in tablične računalnike; Simulatorji vožnje in nadzor vozil; Simulatorji za preigravanje bitk; Deli in komponente za vse omenjeno blago.
Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; Magnetiska databärare, inspelningsbara minnesskivor; CD-skivor, DVD's och andra digitala inspelningsbara media; Databehandlingsutrustningar, datorer; Mjukvaror; Datorhårdvaror; Kringutrustning anpassade för användning med datorer; Spelprogramvara; Datorprogramvara för videospel eller för spelmaskiner; Datorprogram för video- och datorspel; Applikationsprogram för datorer; Dataprogramvara för mobiltelefoner, smarttelefoner och surfplattor; programvara för mobila datorer; Programvara för datorapplikationer för mobiltelefoner; Videoskivor, skivor, band, videoband, kassetter, cd-skivor; Optiska skivor; Skivor (magnetiska); Cd-romskivor, databärande medier för datorer; Portabla USB-flashminnesanordningar; Ljudinspelningar; Videoinspelningar; Programvara för att spela video-, dator- och direktanslutna spel; Programvara för att möjliggöra video-, dator- och direktanslutna spel att köras på flera plattformar; Nedladdningsbar programvara för utveckling, formgivning, modifiering och anpassning av video-, dator- och direktanslutna spel; Spelprogram för mobiltelefoner, smarttelefoner och datorplattor; Utbildningsprogram med instruktioner för spel; Elektroniska publikationer (nedladdningsbara) för direktåtkomst från databaser för Internet; Videoskärmar; Ljud- och bildförbättrare avsedda att förbättra ljusstyrka och klarhet i visuella displayer från spelkonsoler, kvaliteten på utsändning från dvd- och andra spelare, inklusive ljud- och videomixrar, video/ljudomvandlare, videoströmnings/inspelningsanordningar, videomottagare och videoadaptrar; Skivenheter för datorer; Videospelkassetter; Videospelprogram; Programvara för videospel; Programvara som förbättrar och utvecklar videospel; Hörlurar; Kringutrustning, instrument och utrustning för datorer, speciellt tangentbord, bildskärmar, möss, styrspakar, musmattor, webbkameror och dockningsstationer; Optiska glasögon; Glasögonkedjor; Tecknade filmer; Hjälmar; Högtalare; Magneter och dekorativa magneter; Megafoner; Neonskyltar; Stegräknare; Bandspelare (bärbara -) [freestyle]; Walkie-talkies; Magnetiska eller kodade presentkort; Programvara för utbyte av presentkort och virtuell valuta; Podsändningar och webbsändningar; Tillbehör och fodral för mobiltelefoner, smarttelefoner och datorplattor; Simulatorer för styrning och kontroll av fordon och farkoster; Simulatorer för återskapande av slag; Delar och komponenter till alla nämnda varor.
Игри и играчки; Оборудване за ръчни компютърни игри; Устройства за домашни видеоигри и устройства за портативни видеоигри; Оборудване за компютърни игри, пригодени за употреба с телевизионни приемници; Части и принадлежности за всички горепосочени стоки.
Hry, hračky; Vybavení pro ruční počítačové hry; Domácí videoherní přístroje a ruční videoherní přístroje; Vybavení ke hraní počítačových her upravené pro použití s televizními přijímači; Části a doplňky pro všechno výše uvedené zboží.
Spil og legetøj; Håndholdt udstyr til computerspil; Maskiner til videospil til hjemmebrug, håndholdte maskiner til videospil; Udstyr til computerspil, kun til brug med fjernsynsapparater; Dele og tilbehør til alle de nævnte varer.
Spiele, Spielzeug; Taschencomputerspiel-Ausrüstungen; Heimvideospielgeräte und Taschenvideospielgeräte; Ausrüstungen für Computerspiele zur Verwendung mit Fernsehapparaten; Teile und Zusatzteile für alle zuvor genannten Waren.
Παιχνίδια, αθύρματα· Εξοπλισμός για παιχνίδια χειρός για ηλεκτρονικούς υπολογιστές· Οικιακές μηχανές παιχνιδιών βίντεο και μηχανές χειρός για βιντεοπαιχνίδια· Εξοπλισμός παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών προσαρμοσμένος για χρήση με τηλεοπτικούς δέκτες· Μέρη και εξαρτήματα για όλα τα προαναφερθέντα είδη.
Games and playthings; handheld computer games equipment; home video game machines and hand-held video game machines; computer games equipment adapted for use with TV receivers; parts and fittings for all the aforesaid goods.
Juegos y juguetes; Equipos portátiles para juegos de ordenador; Máquinas de videojuegos de uso doméstico y máquinas de videojuegos portátiles; Equipos para juegos de ordenador para su uso con receptores de televisión; Piezas y accesorios para todos los productos citados.
Mängud, mänguasjad; Pihushoitavad arvutimänguseadmed; Koduvideomängude seadmed ja pihushoitavad videomänguseadmed; Arvutimänguseadmed, mis on kohandatud kasutamiseks koos teleritega; Kõigi eelnimetatud kaupade osad ja tarvikud.
Pelit ja leikkikalut; Kädessä pidettävät tietokonepelilaitteet; Kotivideopelilaitteet ja kädessä pidettävät videopelilaitteet; Televisiovastaanottimen kanssa käytettävät tietokonepelilaitteet; Osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille.
Jeux, jouets; Équipements de jeux informatiques de poche; Machines de jeux vidéo domestiques et machines de jeux vidéo portables; Équipement de jeux électroniques conçu pour être utilisé avec des récepteurs de télévision; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Igre i igračke; Oprema za prijenosne računalne igrice; Kući uređaji za igranje videoigara i ručni uređaji za videoigre; Oprema za računalne igre prilagođena za korištenje s TV prijamnicima; Dijelovi i oprema za sve prethodno navedene proizvode.
Játékok, játékszerek; Hordozható számítógépes játékeszközök; Otthoni videó játékgépek és kézi videó játékgépek; TV-készülékekkel történő használatra kifejlesztett számítógépes játékberendezések; A fent említett összes áru alkatrészei és szerelvényei.
Giochi, giocattoli; Apparecchiature per giochi elettronici tascabili; Macchine per videogiochi per uso domestico e videogiochi portatili; Attrezzature per giochi per computer, adattati per essere utilizzati con ricevitori televisivi; Parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati.
Žaidimai ir žaislai; Rankinių kompiuterinių žaidimų įranga; Namų vaizdo žaidimų automatai ir rankiniai vaizdo žaidimų aparatai; Kompiuterinių žaidimų įranga, pritaikyta naudoti su televizoriais; Visų anksčiau nurodytų prekių dalys ir priedai.
Spēles un rotaļlietas; Pārnēsājams datorspēļu aprīkojums; Mājas videospēļu iekārtas un rokās turamas videospēļu iekārtas; Datorspēļu aprīkojums, kas pielāgots lietošanai ar TV uztvērējiem; Visu iepriekš minēto preču daļas un piederumi.
Logħob u ġugarelli; Tagħmir għal-logħob tal-kompjuter li jinżamm fl-idejn; Magni tal-logħob tal-vidjo tad-dar u magni tal-logħob tal-vidjo li jinżammu fl-idejn; Tagħmir għal-logħob tal-kompjuter adattat għall-użu ma' riċevituri tat-TV; Partijiet u tagħmir għall-affarijiet kollha imsemmija.
Spellen, speelgoederen; Draagbare computerspelapparatuur; Videospelmachines voor thuis en draagbare videospelmachines; Computerspelapparatuur, in samenhang met een tv-toestel te gebruiken; Onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen.
Gry i zabawki; Przenośny sprzęt do gier komputerowych; Domowe urządzenia do gier wideo i ręczne urządzenia do gier wideo; Sprzęt do gier komputerowych przystosowany do użytku z odbiornikami telewizyjnymi; Części i akcesoria do wszystkich wyżej wymienionych towarów.
Jogos e brinquedos; Equipamento portátil para jogos de computador; Máquinas de jogos de vídeo doméstico e máquinas de jogos de vídeo de bolso; Equipamento para jogos de computador adaptados á utilização com receptores de televisão; Peças e acessórios para todos os produtos atrás citados.
Jocuri, jucării; Echipamente manuale pentru jocuri pe calculator; Aparate cu jocuri video pentru acasă şi aparate cu jocuri video portabile; Jocuri de calculator adaptate pentru a fi utilizate cu receptoare TV; Piese şi accesorii pentru toate produsele menţionate anterior.
Hry a hračky; Vreckové počítačové herné zariadenia; Domáce videoherné zariadenia a vreckové videoherné zariadenia; Herné počítačové vybavenie prispôsobené na použitie s televíznymi prijímačmi; Časti a súčasti pre všetky vyššie uvedené výrobky.
Igre, igrače; Oprema za ročne računalniške igre; Domače naprave za video igre in ročne naprave za video igre; Oprema za računalniške igre, prilagojena za uporabo s televizijskimi sprejemniki; Deli in komponente za vse omenjeno blago.
Spel och leksaker; Handhållen utrustning för datorspel; TV-spelkonsoler och handhållna TV-spelapparater; Datorspelsutrustning för användning tillsammans med tv-apparater; Delar och komponenter till alla nämnda varor.
Образование; Обучение; Развлечение; Спортна и културна дейност; Развлечения предоставени чрез интернет; Услуги за он-лайн игри; Осигуряване на онлайн компютърни игри, услуги за съгласуване на множество играчи и онлайн развлечение от рода на турнири, кибер или виртуални спортни лиги, шоу за игри; Осигуряване онлайн на информация в сферата на компютърните развлекателни игри; Предоставяне на игри чрез клетъчна телефонна комуникация; Предоставяне на игри чрез мобилни телефони или за използване върху тях; Доставка на онлайн електронни публикации [без възможност да бъдат прехвърляни върху друг носител]; Издателска дейност; Организиране на състезания и културни дейности или развлечения; Увеселителни паркове; Предоставяне на онлайн ръководства; Организиране и провеждане на онлайн уроци; Информационни, съветнически и консултантски услуги, свързани с всички горепосочени услуги.
Výchova; Vzdělávání; Zábava; Sportovní a kulturní aktivity; Zábava poskytovaná prostřednictvím internetu; Služby online her; Poskytování on-line počítačových her, spojování více hráčů a on-line zábava ve formě turnajů, kybernetických nebo virtuálních sportovních lig a herních představení; Poskytování online informací v oblasti zábavy týkající se počítačových her; Poskytování počítačových her prostřednictvím celulárních mobilních telefonů; Poskytování her prostřednictvím mobilních telefonů nebo pro použití na mobilních telefonech; Poskytování elektronických publikací online bez možnosti stažení; Služby vydavatelství; Organizování soutěží a kulturních akcí; Služby zábavních parků; Poskytování on-line výukových programů; Pořádání a vedení on-line výukových programů; Informační, poradenské a konzultační služby vztahující se k výše uvedeným službám.
Uddannelsesvirksomhed; Undervisningsvirksomhed; Underholdningsvirksomhed; Sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; Underholdning udbudt via internettet; Udbydelse af onlinespil; Tilvejebringelse af onlinecomputerspil, matchning af flere spillere samt onlineunderholdning i form af turneringer, cybersportsligaer eller virtuelle sportsligaer og quizzer; Onlineinformation vedrørende computerspil; Udbydelse af spil gennem kommunikation via mobiltelefoner; Levering af spil til mobiltelefoner; Tilvejebringelse af online elektroniske publikationer, ikke downloadable; Forlagsvirksomhed; Organisering af konkurrencer og kulturelle arrangementer; Forlystelsesparkvirksomhed; Tilvejebringelse af online vejledninger; Arrangering og ledelse af onlinevejledning; Information, rådgivning og bistand i forbindelse med alle ovennævnte tjenesteydelser.
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Sportliche und kulturelle Aktivitäten; Über das Internet bereitgestellte Unterhaltung; Durchführung von Online-Spielen; Bereitstellung von Online-Computerspielen, Spielpartnersuche für Mehrspielerspiele und Online-Unterhaltung in Form von Turnieren, Cyber- oder virtuellen Sportligen und Spielshows; Erteilen von Online-Auskünften im Bereich Computerspielunterhaltung; Bereitstellung von Spielen über Mobiltelefonkommunikation; Bereitstellung von Spielen über oder für Mobiltelefone; Online Bereitstellen von elektronischen, nicht herunterladbaren Publikationen; Verlagsdienstleistungen; Organisation von Wettbewerben und Kulturveranstaltungen; Dienstleistungen von Vergnügungsparks; Zurverfügungstellen von Online-Tutorien; Organisation und Durchführung von Online-Tutorien; Information und Beratung in Bezug auf alle vorstehend genannten Leistungen.
Εκπαίδευση· Επιμόρφωση (επαγγελματική κατάρτιση)· Ψυχαγωγία· Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες· Ψυχαγωγία παρεχόμενη μέσω του Διαδικτύου· Υπηρεσίες παιχνιδιών στο διαδίκτυο (οn-line)· Παροχή παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών επί γραμμής, υπηρεσίες αντιστοίχισης πολλών παικτών και ψυχαγωγία επί γραμμής υπό μορφή πρωταθλημάτων, διαδικτυακών ή εικονικών αθλητικών πρωταθλημάτων και εκπομπών παιχνιδιών· Παροχή πληροφοριών μέσω διαδικτυακής σύνδεσης (on-line) στον τομέα της ψυχαγωγίας μέσω παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών· Παροχή παιχνιδιών μέσω επικοινωνίας κυψελοειδούς τηλεφωνίας· Παροχή παιχνιδιών από ή για χρήση σε κυψελοειδή τηλέφωνα· Παροχή ηλεκτρονικών εκδόσεων on-line μη τηλεφορτώσιμων· Υπηρεσίες δημοσιεύσεων· Οργάνωση διαγωνισμών και πολιτιστικών εκδηλώσεων· Πάρκα αναψυχής· Παροχή επιγραμμικών μαθημάτων· Διοργάνωση και διεξαγωγή επιγραμμικών μαθημάτων· Υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και συμβουλών σε σχέση με το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών.
Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; entertainment provided via the Internet; online gaming services; providing on-line computer games, multiplayer matching services, and on-line entertainment in the nature of tournaments, cyber or virtual sports leagues and games shows; providing on-line information in the field of computer gaming entertainment; providing games by cellular telephone communication; providing games by or for use on cellular telephones; providing on-line electronic publications (not downloadable); publishing services; organisation of competitions and cultural events; amusement parks; provision of online tutorials; arranging and conducting of online tutorials; information, advisory and consultancy services relating to all of the aforementioned services.
Educación; Formación; Servicios de entretenimiento; Actividades deportivas y culturales; Esparcimiento facilitado a través de Internet; Servicios de juegos en línea; Suministro de juegos informáticos en línea, servicios de correspondencia con múltiples jugadores y esparcimiento en línea del tipo de torneos, ligas de deportes o deportes cibernéticos y virtuales y espectáculos de juegos; Facilitación de información en línea en materia de entretenimiento de juegos informáticos; Facilitación de juegos mediante comunicación telefónica celular; Facilitación de juegos por teléfono celular o para su uso en teléfonos celulares; Suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; Servicios de publicaciones; Organización de competiciones y eventos culturales; Servicios de parques de atracciones; Puesta a disposición de manuales de aprendizaje en línea; Organización e impartición de tutorías en línea; Servicios de información, asesoramiento y consultas relacionados con los servicios mencionados.
Haridus; Väljaõpe; Meelelahutus; Spordi- ja kultuurialane tegevus; Interneti kaudu pakutav meelelahutus; Mänguteenused veebikeskkonnas; Sidusarvutimängude, mitme mängija sobitamisteenuste ja sidusmeelelahutuse pakkumine turniiride, küber- või virtuaalspordiliigade ja mänguetenduste kujul; Arvutimängumeelelahutuse alase info pakkumine veebis; Veebipõhiste arvutimängude pakkumine mobiiltelefoniside kaudu; Mängud mobiiltelefoni kaudu või mobiiltelefonidega kasutamiseks; Elektronväljaannete pakkumine arvutivõrgus, v.a allalaaditavad; Kirjastamisteenused; Kultuuriürituste ja võistluste korraldamine; Lõbustuspargiteenused; Õppetundide pakkumine veebis; Sidusjuhenduse korraldamine ja läbiviimine; Info- ja nõustamisteenused ning konsultatsioonid eelmainitud teenuste kohta.
Koulutus; Koulutuksen järjestäminen; Ajanviete; Urheilu- ja kulttuuritoiminnat; Ajanviete Internetin välityksellä tarjottuna; Online-pelipalvelut; Online-muotoisten tietokonepelien, useiden pelaajien yhteensovituspalvelujen ja online-muotoisen viihteen tarjoaminen turnausten, kyber- tai virtuaalisten urheiluliigojen ja peliohjelmien muodossa; Tietokonepeliviihdettä koskevien online-tietojen tarjoaminen; Pelien tarjoaminen matkapuhelinviestinnän avulla; Pelien tarjoaminen matkapuhelimien kautta tai matkapuhelimissa käytettäviksi; Sähköisten, ei-ladattavien julkaisujen on-line tarjoaminen; Kustantamopalvelut; Kilpailujen ja kulttuuritapahtumien järjestäminen; Huvipuistot; Pienryhmäluentojen tarjoaminen online-muodossa; Online-pienryhmäistuntojen järjestäminen ja vetäminen; Kaikkiin edellä mainittuihin palveluihin liittyvät neuvonta-, tiedotus- ja konsultointipalvelut.
Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Divertissement fourni via Internet; Services de jeux en ligne; Fourniture en ligne de jeux informatiques, services d'appariement de plusieurs joueurs, et divertissement en ligne sous la forme de tournois, cyberligues ou ligues sportives virtuelles et spectacles de jeux; Information en ligne dans le domaine des jeux et du divertissement informatiques; Fourniture de jeux par téléphones cellulaires; Fourniture de jeux par le biais de téléphones portables ou à utiliser sur ces derniers; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Services d'édition; Organisation de compétitions et évènements culturels; Services de parcs d'attractions; Mise à disposition de cours particuliers en ligne; Organisation et conduite de tutoriels en ligne; Services d'informations, conseils et assistance relatifs à tous les services précités.
Obrazovanje; Stručno osposobljavanje; Razonoda; Sportske i kulturne djelatnosti; Zabava putem Interneta; Usluge online igranja; Ponuda on-line računalnih igara, usluge namijenjene većem broju igrača i on-line zabave u vidu turnira, internetskih ili virtualnih sportskih liga i utakmica; Pružanje online informacija u svezi sa opremom za računalne igre; Pružanje igara putem komunikacije mobilnim telefonom; Osiguravanje igara preko ili za mobilne telefone; Pružanje online elektroničkih publikacija [nisu za preuzimanje]; Nakladničke usluge; Organiziranje natjecanja i kulturnih događanja; Cirkusi [zabavni parkovi]; Pružanje tutoriala putem Interneta; Organiziranje i održavanje mrežnih tutorijala; Informacijske i savjetodavne usluge te usluge savjetovanja povezane sa svim prethodno navedenim uslugama.
Nevelés; Szakmai képzés; Szórakoztatás; Sport- és kulturális tevékenységek; Interneten keresztül nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; Online játékszolgáltatások; On-line számítógépes játékok, többjátékosos meccsek, és on-line szórakoztatás nyújtása bajnokságok, internetes vagy virtuális sportligák és játékshow-k formájában; Számítógépes játékokkal kapcsolatos szórakoztatásról nyújtott online információk; Játékok szolgáltatása mobiltelefonos kommunikáció által; Mobiltelefonon vagy mobiltelefonnal játszható játékok szolgáltatása; On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; Kiadói szolgáltatások; Versenyek és kulturális rendezvények szervezése; Vidámparkok; Online oktatás biztosítása; Online tanórák rendezése és lebonyolítása; Összes fent említett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató és tanácsadó szolgálat.
Educazione; Formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali; Intrattenimento fornito via Internet; Giochi di denaro on line; Fornitura di giochi per computer on-line, servizi d'abbinamento di più giocatori e intrattenimento on-line in forma di tornei, campionati sportivi virtuali o informatici e spettacoli di giochi; Fornitura di informazioni on-line relative all'intrattenimento mediante giochi per computer; Giochi disponibili tramite comunicazione su telefoni cellulari; Giochi da utilizzare su telefoni cellulari; Fornitura on-line di pubblicazioni elettroniche non scaricabili; Servizi di editoria; Organizzazione di competizioni e manifestazioni culturali; Servizi di parchi di divertimento; Fornitura di tutorial online; Organizzazione e conduzione di programmi di insegnamento on-line; Informazioni e consulenza relative ai suddetti servizi.
Švietimas; Mokymas; Pramogos; Sportinė ir kultūrinė veikla; Pramogos internetu; Internetinių žaidimų paslaugos; Tinklinių kompiuterių žaidimų, keleto žaidėjų žaidimų derinimo paslaugų ir tinklinių pramogų, susijusių su turnyrais, kibernetinėmis arba virtualiomis sporto lygomis ir žaidimų šou, teikimas; Tiesioginės informacijos teikimas apie kompiuterinių žaidimų pramogas; Žaidimų teikimas koriniu telefono ryšiu; Žaidimų mobiliaisiais telefonais arba skirtų naudoti mobiliaisiais telefonais teikimas; Elektroninių publikacijų tiesioginis pateikimas per kompiuterių tinklą (ne parsisiunčiamųjų); Leidybos paslaugos; Konkursų ir kultūrinių renginių organizavimas; Atrakcionų parkų paslaugos; Mokomųjų konsultacijų teikimas internetu; Mokomųjų konsultacijų rengimas ir vedimas internetu; Informacinės, patariamosios ir konsultacinės paslaugos, susijusios su aukščiau nurodytomis paslaugomis.
Audzināšana; Apmācība; Izpriecas; Sporta un kultūras pasākumi; Izklaide, kas nodrošināta internetā; Tiešsaistes spēļu pakalpojumi; Tiešsaistes datorspēļu, vairāku spēlētāju savietošanas pakalpojumu un tiešsaistes izklaides nodrošināšana turnīru, kiber vai virtuālo sporta līgu un spēļu šovu veidā; Tiešsaistes informācijas nodrošināšana attiecībā uz datorspēļu izklaidi; Spēļu nodrošināšana mobīlajos telefonos; Spēļu nodrošināšana ar mobilo telefonu palīdzību vai izmantošanai mobilajā telefonā; Nelejupielādējamu elektronisku publikāciju nodrošināšana; Izdevējdarbība; Konkursu un kultūras pasākumu organizēšana; Atrakciju parku pakalpojumi; Tiešsaistes apmācību nodrošināšana; Tiešsaistes apmācību organizēšana un vadīšana; Informācijas, padomdevēju un konsultāciju pakalpojumi, kas saistīti ar visiem iepriekšminētajiem pakalpojumiem.
Edukazzjoni; Provvediment ta' taħriġ; Divertiment; Attivitajiet kulturali u sportivi; Servizzi ta' divertiment provduti permezz tal-Internet; Servizzi ta' logħob fuq l-internet; Il-provvista ta' logħob tal-kompjuter onlajn, servizzi tat-tqabbil b'diversi plejers, u divertiment onlajn fl-għamla ta' turnamenti, kampjonati sportivi elettroniċi jew virtwali u wirjiet tal-logħob; Il-provvista ta' informazzjoni onlajn fil-qasam tad-divertiment tal-logħob bil-kompjuter; Il-provvista ta' logħob tal-kompjuter online; Il-provvista ta' logħob bi jew għal użu f'telefons ċellulari; Provvista ta' pubblikazzjonijiet elettroniċi fuq l-internet, li ma jistgħux jitniżżlu; Servizzi ta' pubblikazzjoni; L-organizzazzjoni ta' kompetizzjonijiet u avvenimenti kulturali; Parks tad-divertiment; Provvista ta' tagħlim individwali onlajn; L-arranġament u t-tmexxija ta' lezzjonijiet privati onlajn; Servizzi ta' informazzjoni, pariri u konsulenza dwar is-servizzi kollha hawn fuq imsemmija.
Opvoeding; Opleiding; Ontspanning; Sportieve en culturele activiteiten; Ontspanning via internet; Gokspellen online; Verschaffing van onlinecomputerspellen, het bij elkaar brengen van meerdere spelers en onlinevermaak in de vorm van toernooien, cyber- of virtuele sportliga's en spelshows; Informatie op het gebied van amusement in de vorm van computerspellen (Ter beschikking stellen van -); Verschaffing van spellen via mobiele telefonie; Verschaffing van spellen door middel van of voor gebruik op mobiele telefoons; Ter beschikking stellen van online, niet-downloadbare elektronische publicaties; Diensten van een uitgeverij; Organisatie van culturele evenementen en wedstrijden; Attractieparken; Verstrekken van online instructiehandleidingen; Het organiseren en houden van onlinelessen; Informatie, advisering en consultancy met betrekking tot de voornoemde diensten.
Nauczanie; Kształcenie; Rozrywka; Działalność sportowa i kulturalna; Usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet; Usługi gier online; Udostępnianie online gier komputerowych, świadczenie usług doboru współgraczy oraz rozrywki online w postaci turniejów, cybernetycznych lub wirtualnych lig sportowych i pokazów gier; Informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych; Udostępnianie gier za pośrednictwem telefonii komórkowej; Udostępnianie gier za pośrednictwem telefonów komórkowych lub do użytku na telefonach komórkowych; Udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania]; Usługi wydawnicze; Organizacja zawodów i imprez kulturalnych; Usługi parków rozrywki; Zapewnianie zajęć online dla niewielkiej grupy uczniów; Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń online; Usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich, uprzednio wymienionych usług.
Educação; Formação; Divertimento; Actividades desportivas e culturais; Fornecimento de entretenimento através da Internet; Serviços de jogos on-line; Fornecimento de jogos de computador em linha, serviços de correspondência de múltiplos jogadores e divertimento em linha sob a forma de torneios, ligas desportivas cibernéticas ou virtuais e concursos; Prestação de informações on-line no domínio do entretenimento por jogos de computador; Fornecimento de jogos mediante comunicação por telefone celular; Fornecimento de jogos por telemóvel ou para utilização em telemóveis; Fornecimento de publicações eletrónicas on-line [não descarregáveis]; Serviços de edição; Organização de competições e eventos culturais; Parques de diversão; Disponibilização de tutoriais online; Organização e realização de tutoriais em linha; Serviços de informações, assessoria e consultadoria relacionados com todos os serviços atrás referidos.
Educaţie; Instruire; Divertisment; Activitaţi sportive şi culturale; Furnizarea de divertisment prin intermediul internetului; Servicii de jocuri online; Furnizare de jocuri de calculator on-line, servicii de asociere de mai mulţi jucători şi divertisment on-line sub formă de turnee, campionate sportive cibernetice sau virtuale şi spectacole de jocuri; Furnizare de informaţii online în domeniul divertismentului cu jocuri pe calculator; Furnizarea de jocuri pe telefonul mobil; Furnizarea de jocuri prin intermediul telefoanelor mobile sau utilizarea jocurilor pe aceste telefoane; Furnizarea de publicaţii electronice, care nu pot fi descărcate; Servicii de editare; Organizare de concursuri şi de evenimente culturale; Parcuri de distracţie; Furnizarea de tutoriale online; Organizare şi coordonare de tutoriale online; Servicii de informare, asistenta si consultanta cu privire la toate serviciile mentionate anterior.
Vzdelávanie; Zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; Zábava; Športová a kultúrna činnosť; Zábava poskytovaná prostredníctvom internetu; On-line herné služby; Poskytovanie on-line počítačových hier, služieb v oblasti vyhľadávania a priraďovania hráčov a on-line zábavy v podobe turnajov, kybernetických alebo virtuálnych športových líg a herných podujatí; Poskytovanie on-line informácií v oblasti počítačovej hernej zábavy; Poskytovanie hier cez mobilné telefonické prostriedky; Poskytovanie hier prostredníctvom alebo pre použitie v mobilných telefónoch; Online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); Vydavateľské služby; Organizovanie súťaží a kultúrnych podujatí; Zábavné parky; On-line poskytovanie výučbových programov; Organizovanie a vedenie on-line kurzov; Informačné, poradenské a konzultačné služby týkajúce sa všetkých vyššie uvedených služieb.
Izobraževanje; Pouk; Razvedrilo; Športne in kulturne dejavnosti; Razvedrilne storitve preko interneta; Storitve spletnega igranja; Nudenje spletnih računalniških iger, storitve iger z več igralci in spletnega razvedrila v obliki turnirjev, kibernetičnih ali virtualnih športnih lig in predstav z igrami; Zagotavljanje spletnih informacij na področju zabave z računalniškimi igrami; Nudenje iger prek komunikacije z mobilnimi telefoni; Zagotavljanje iger prek ali za uporabo na mobilnih telefonih; Nudenje spletnih elektronskih publikacij, nenaložljivih; Storitve objavljanja; Organiziranje tekmovanj in kulturnih prireditev; Storitve zabaviščnih parkov; Nudenje spletnih vadnic; Prirejanje in izvajanje spletnih vadnic; Informacijske in svetovalne storitve v zvezi z omenjenimi storitvami.
Undervisning/utbildning; Anordnande av handledning/instruktion; Underhållning; Sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; Upplåtande av underhållning via internet; Speltjänster online; Upplåtande av direktanslutna datorspel, tjänster för matchning av flera spelare och direktansluten underhållning i form av turneringar, cyberidrottsserier eller virtuella idrottsserier och spelshower; Direktansluten information rörande datorspelunderhållning; Upplåtande av spel via mobiltelefonkommunikation; Tillhandahållande av spel av eller för användning på mobiltelefoner; Upplåtande av elektroniska publikationer on-line, inte nedladdningsbara; Förlags- och utgivningstjänster; Organisation av tävlingar och kulturevenemang; Nöjesfält; Tillhandahållande av direktanslutna handledningar; Arrangerande och utförande av direktansluten handledning; Informations-, rådgivnings- och konsulttjänster avseende alla nämnda tjänster.
Научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги; Промишлени анализи и проучвания; Проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер; Разработване на онлайн софтуерни платформи; Услуги за хостинг на сървър; Предоставяне на пространство за уеб страници; Софтуер като услуги; Актуализиране на компютърен софтуер; Проектиране, създаване, хостинг и поддръжка на уеб сайтове за трети лица; Отдаване на приложения под наем, в частност експлоатация на софтуерни приложения за трети лица; Разработване на софтуер за компютърни игри; Разработване на хардуер за компютърни игри; Предоставяне на временно ползване на компютърен софтуер, без възможност за сваляне за игри; Предоставяне на софтуер като услуга (SaaS), включващ софтуер, който позволява на потребителите да създават, качват и споделят генерирани от потребителите видеоклипове, базирани на разиграване на компютърни игри.
Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; Vývoj on-line softwarových platforem; Služby hostingu serverů; Hosting webových stránek; Software jako služba [SaaS]; Aktualizace počítačového softwaru; Návrh, vytváření, hosting a správa webových stránek pro jiné subjekty; Poskytování aplikačních služeb (ASP), jmenovitě hosting počítačových softwarových aplikací pro třetí osoby; Vývoj softwaru počítačových her; Vývoj hardwaru pro počítačové hry; Poskytování dočasného používání počítačového herního softwaru bez možnosti stažení; Poskytování služeb softwaru jako služby (SaaS) zaměřených na software umožňující uživatelům vytvářet, uploadovat a sdílet uživateli vytvořená videa založená na hraní počítačových her.
Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; Industriel analyse og forskning; Design og udvikling af computer hardware og computer software; Udvikling af onlinesoftwareplatforme; Vært for servere; Webstedshosting; Software as a service [saas]; Ajourføring af computerprogrammer; Design, oprettelse, hosting og vedligeholdelse af websteder for andre; Programtjenesteudbyder [ASP], nemlig hosting af andres softwareapplikationer; Udvikling af software til computerspil; Udvikling af computerspilhardware; Formidling af midlertidig brug af computersoftware, der ikke kan downloades, til spil; Udbydelse af software som en tjeneste (SaaS) med software, der gør det muligt for brugere at danne, uploade og dele brugergenererede videoer baseret på computerspil.
Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwicklung von Online-Softwareplattformen; Server-Hosting-Dienste; Webhosting; Software as a Service [SaaS]; Aktualisieren von Computer-Software; Entwurf, Erstellung und Wartung von Websites Dritter sowie Übernahme von Host-Funktionen für diese; Dienstleistungen eines Anwendungsdienstanbieters, nämlich Hosting von Computersoftwareanwendungen für Dritte; Entwicklung von Software für Computerspiele; Entwicklung von Hardware für Computerspiele; Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Computerspielsoftware; Software as a Service [SaaS] mit Software, die es dem Nutzer ermöglicht, von Nutzern erzeugte Videos auf Basis von Computerspielen zu erstellen, hochzuladen und gemeinsam zu nutzen.
Τεχνολογικές και επιστημονικές υπηρεσίες και σχετικές υπηρεσίες έρευνας και σχεδιασμού· Υπηρεσίες βιομηχανικής ανάλυσης και έρευνας· Σχεδιασμός και ανάπτυξη υλισμικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών· Ανάπτυξη επιγραμμικών πλατφορμών λογισμικού· Υπηρεσίες φιλοξενίας διακομιστή· Φιλοξενία ιστοθέσεων· Λογισμικό σαν υπηρεσία· Ενημέρωση λογισμικού· Σχεδιασμός, δημιουργία, φιλοξενία και συντήρηση ιστοθέσεων για λογαριασμό άλλων· Παροχέας υπηρεσιών εφαρμογών (ASP), συγκεκριμένα φιλοξενία εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών τρίτων· Ανάπτυξη λογισμικού για παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών· Ανάπτυξη υλικού για παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών· Παροχή δυνατότητας προσωρινής χρήσης μη τηλεφορτώσιμου λογισμικού παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών· Υπηρεσίες λογισμικού ως υπηρεσίας με λογισμικό για παροχή σε χρήστες δυνατότητας δημιουργίας, φόρτωσης και μερισμού βίντεο παραγόμενων από χρήστες με βάση διεξαγωγή παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; development of online software platforms; server hosting services; web hosting services; software as a service [SaaS]; updating of computer software; design, creation, hosting and maintenance of websites for others; Application Service Provider (ASP), namely, hosting computer software applications of others; development of computer game software; development of computer game hardware; providing temporary use of non-downloadable computer game software; providing software as a service (SaaS) services featuring software that enables users to create, upload, and share user-generated videos based on computer game play.
Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; Servicios de análisis e investigaciones industriales; Diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; Desarrollo de plataformas de software en línea; Servicios de hospedaje de servidores; Alojamiento de sitios web; Software como servicio [SaaS]; Actualización de software; Diseño, creación, alojamiento y mantenimiento de sitios web para terceros; Proveedor de servicios de aplicación [ASP], en concreto, alojamiento de aplicaciones de software informático para terceros; Desarrollo de software de juegos de ordenador; Desarrollo de hardware para juegos de ordenador; Uso temporal de software de juegos informáticos no descargables; Prestación de servicios de software como servicio (SaaS) que comprende software que permite a los usuarios crear, cargar y compartir vídeos generados por usuarios basados en juegos informáticos.
Teaduslikud ja tehnoloogilised uuringud ja projekteerimine teenusena; Tööstuslikud analüüsid ja uuringud teenusena; Arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; Sidustarkvaraplatvormi arendamine; Serveriteenused; Veebisaitide majutamine, hostimine; Pilveteenused [SaaS]; Tarkvara uuendamine; Veebisaitide kujundus, loomine ja hooldus kolmandatele isikutele; Rakendusteenuste pakkumine, nimelt arvuti tarkvararakenduste hostimine; Arvutimängutarkvara arendamine; Arvutimängude riistvara arendamine; Mängude mitte-allalaaditava arvutitarkvara ajutise kasutamise pakkumine; Teenustarkvara (SaaS) teenused tarkvaraga, mis võimaldab kasutajatel luua, üles laadida ja jagada arvutimängul põhinevaid kasutajate loodud videoklippe.
Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; Teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; Tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen; Online-muotoisten ohjelmistoympäristöjen kehittäminen; Palvelinten ylläpitopalvelut; Web-sivustojen ylläpito; Verkkosovelluspalvelut [SaaS]; Ohjelmistojen päivitys; Verkkosivustojen suunnittelu, luominen, isännöinti ja huolto muille; Sovelluspalvelun [ASP] tarjoaja, eli toisten tietokoneohjelmistosovellusten tarjoaminen; Tietokonepeliohjelmistojen kehittäminen; Tietokonepelilaitteistojen kehittäminen; Muiden kuin ladattavien tietokonepeliohjelmistojen tilapäisen käyttömahdollisuuden tarjoaminen; Verkkosovelluspalvelut (SaaS) ohjelmistoilla, joiden avulla käyttäjät voivat luoda, ladata palvelimelle ja yhteiskäyttää käyttäjien tietokonepelien pelaamisen perusteella tuottamia videoita.
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Développement de plateformes logicielles en ligne; Services d'hébergement de serveurs; Hébergement de sites Web; Logiciel-service [SaaS]; Mise à jour de logiciels; Conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; Fournisseur de services d'application [ASP], à savoir hébergement de logiciels d'application de tiers; Développement de logiciels de jeux d'ordinateur; Développement de matériel pour jeux informatiques; Fourniture de l'utilisation temporaire d'un logiciel de jeux informatique non téléchargeable; Fourniture de services de logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels qui permettent aux utilisateurs de créer, télécharger vers le serveur et partager des vidéos générées par les utilisateurs et basées sur un jeu informatique.
Znanstvene i tehnološke usluge kao i pripadajuće usluge istraživanja i koncepcije; Usluge industrijskih analiza i istraživanja; Koncepcija i razvoj računala i računalnih programa [softvera]; Razvoj softverskih platformi na mreži; Usluge poslužiteljskog hostinga; Hosting web stranica; Softver kao usluga [SaaS]; Ažuriranje računalnog softvera; Dizajn, kreiranje, hosting i održavanje internetskih stranica za druge; Pružatelj aplikacijski usluga [ASP] to jest, hosting softverskih aplikacija za druge; Razvoj softvera računalnih igara; Razvoj hardvera za računalne igre; Omogućavanje privremenog korištenja softvera za računalne igre koji se ne može preuzimati; Pružanje usluga softvera kao usluge (SAAS) sa softverom koji korisnicima omogućuje izradu, učitavanje, i dijeljenje videozapisa koje stvaraju korisnici, koji se temelje na iskustvu igranja računalnih igara.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; Ipari elemző és kutató szolgáltatások; Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; Online szoftverfelületek fejlesztése; Szerver hosting szolgáltatások; Webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz; Szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; Szoftverek frissítése; Webhelyek tervezése, készítése, tárolása [hosztolása] és karbantartása mások számára; Alkalmazás-szolgáltató [ASP], nevezetesen számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; Számítógépes játékszoftverek fejlesztése; Számítógépes játékokhoz való hardverek fejlesztése; Nem letölthető számítógépes játékszoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele; Szoftver mint szolgáltatás (SaaS) szolgáltatások biztosítása, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a felhasználó által létrehozott videók megalkotását, feltöltését és megosztását.
Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; Servizi di analisi e di ricerche industriali; Progettazione e sviluppo di hardware e software; Sviluppo di piattaforme software on-line; Concessione di server; Alloggiamento di siti web; Servizi di software [SaaS]; Aggiornamento di software; Progettazione, creazione, hosting e manutenzione di siti web per terzi; Servizi di provider per applicazioni [TASP], ovvero concessione di applicazioni software di terzi; Sviluppo di software per giochi per computer; Sviluppo di hardware per giochi per computer; Fornitura di utilizzo temporaneo di software non scaricabili per giochi; Fornitura di servizi di software come servizio (SaaS) riguardanti software che consentono agli utenti di creare, caricare e condividere video generati dagli utenti basati su giochi per computer.
Mokslo ir technologijų paslaugos ir su tuo susiję tyrimai ir projektavimas; Pramoninės analizės ir tyrimų paslaugos; Kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos projektavimas ir tobulinimas; Tinklinių programinės įrangos platformų kūrimas; Serverio prieglobos paslaugos; Žiniatinklio svetainių priegloba; Programinė įranga kaip paslauga [SaaS]; Programinės įrangos atnaujinimas; Interneto svetainių projektavimas, kūrimas, priegloba ir techninė priežiūra tretiesiems asmenims; Programinių paslaugų teikimas [ASP], būtent kompiuterių programinės įrangos programų priegloba kitiems; Kompiuterinių žaidimų programinės įrangos kūrimas; Kompiuterinių žaidimų aparatinės įrangos tobulinimas; Neatsisiunčiamojo kompiuterinio žaidimo programinės įrangos teikimas laikinai naudoti; Programinės įrangos kaip paslaugos („SaaS“) paslaugų teikimas su programine įranga, leidžiančia vartotojams kurti, įkelti ir dalytis vartotojo sukurtais vaizdo įrašais, žaidžiant kompiuterinius žaidimus.
Zinātniskie un tehnoloģiskie pakalpojumi, izpēte un projektēšana šajās jomās; Rūpnieciskā izpēte un izstrādnes; Datoru aparatūras un programmatūras projektēšana, izstrāde un pilnveidošana; Tiešsaistes programmatūras platformu izstrāde; Serveru izvietošanas pakalpojumi; Tīmekļa mitināšanas [hostinga] pakalpojumi; Programmatūra kā pakalpojums [SaaS]; Datoru programmatūras atjaunināšana; Tīmekļa vietņu projektēšana, izveidošana, mitināšana un uzturēšana citu personu labā; Lietojumprogrammu pakalpojumu sniedzējs, proti, datoru programmatūras lietojumprogrammu mitināšana trešām personām; Datorspēļu programmatūras izstrāde; Datorspēļu aparatūras izstrāde; Nelejupielādējamas datorspēļu programmatūras pagaidu lietošanas nodrošināšana; Programmatūras kā pakalpojuma (SaaS) pakalpojumu nodrošināšana, ietverot programmatūru, kas piedāvā lietotājiem izveidot, augšupielādēt un koplietot lietotāju radītus video ierakstus uz datorspēļu bāzes.
Servizzi xjentifiċi u teknoloġiċi u riċerka u disinn relatati ma' l-istess; Analiżi industrijali u servizzi ta' riċerka; Disinn u żvilupp ta' ħardwer u softwer tal-kompjuter; Żvilupp ta' pjattaformi ta' softwer onlajn; Servizzi ta' tiżmim ta' server; Żamma ta' siti tal-Internet; Softwer bħala servizz [SaaS]; Aġġornamenti ta' softwer; Id-disinn, il-ħolqien, il-ħosting u l-manutenzjoni ta' websajts għal oħrajn; Fornitur ta' servizz ta' applikazzjoni (ASP), jiġifieri, iż-żamma ta' applikazzjonijiet tas-softwer tal-kompjuter ta' oħrajn; Żvilupp ta' softwer għal-logħob fuq il-kompjuter; Żvilupp ta' ħardwer ta' logħob informatiku; Provvista ta' użu temporanju ta' softwer tal-kompjuter tal-logħob li ma jistax jitniżżel; Il-provvista ta' servizzi ta' softwer bħala servizz (SaaS) li jinkludu softwer li jippermetti li l-utenti joħolqu, itellgħu, u jikkondividu vidjos iġġenerati mill-utenti bbażati fuq l-użu ta' logħob tal-kompjuter.
Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; Dienstverlening op het gebied van industriële analyse en industrieel onderzoek; Ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; Ontwikkeling van online-softwareplatforms; Server hosting; Webhosting; Ter beschikking stellen van software [SaaS]; Software-updating; Ontwerp, creatie, hosting en onderhoud van websites voor derden; Applicatieserviceprovider [ASP], te weten het hosten van softwareapplicaties van derden; Ontwikkeling van software voor computerspellen; Ontwikkeling van computerspelapparatuur; Verschaffing, voor tijdelijk gebruik, van niet-downloadbare computerspelsoftware; Het aanbieden van software als een dienst (SaaS) met software om gebruikers in staat te stellen zelf-gegenereerde video's op basis van computerspellen te creëren, te uploaden en te delen.
Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; Przemysłowe analizy i usługi badawcze; Projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania; Rozwój platform oprogramowania online; Usługi związane z hostingiem serwerów; Hosting stron internetowych; Oprogramowanie jako usługa [SaaS]; Aktualizowanie oprogramowania komputerowego; Projektowanie, tworzenie, hosting i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich; Usługi dostawcy usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich; Opracowywanie oprogramowania gier komputerowych; Rozwój sprzętu do gier komputerowych; Umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania komputerowego nie do pobrania, do gier; Świadczenie usług oprogramowania jako usługi (SaaS), obejmujących oprogramowanie, które umożliwia użytkownikom tworzenie, wczytywanie i udostępnianie wideo generowanych przez użytkowników, opartych na grze w gry komputerowe.
Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de concepção a eles referentes; Serviços de análises e de pesquisas industriais; Concepção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores; Desenvolvimento de plataformas de software em linha; Serviços de computador hospedeiro de servidores; Hospedagem de websites; Software como serviço [SaaS]; Atualização de software; Conceção, criação, hospedagem e manutenção de sites para terceiros; Provedor de serviços de aplicação [ASP], nomeadamente, hospedagem de aplicações de software de computador de terceiros; Desenvolvimento de software para jogos de computador; Desenvolvimento de hardware para jogos de computador; Fornecimento de acesso temporário a software de jogos de computador não descarregável; Prestação de serviços de software como serviço (SaaS) contendo software que permite aos utilizadores criarem, carregarem e partilharem vídeos criados pelos utilizadores com base num jogo de computador.
Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea; Servicii de analiză şi cercetare industrială; Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de calculator; Dezvoltarea de platforme software online; Servicii de găzduire a serverelor; Găzduirea site-urilor de internet [site-uri web]; Software ca serviciu [SaaS]; Actualizarea software-ului pentru computer; Design, creare, găzduire şi întreţinere de site-uri web pentru terţi; Furnizare de servicii de aplicaţii informatice [ASP], şi anume găzduire de aplicaţii software de calculator pentru terţi; Dezvoltare de programe pentru jocuri de calculator; Dezvoltare de hardware pentru jocuri de calculator; Furnizarea accesului temporar la software pentru jocuri de calculator nedescărcabile; Furnizarea de servicii de software ca un serviciu (SaaS) care conține software ce le permite utilizatorilor să creeze, să încarce și să distribuire materiale video generate de utilizatori pe baza jucării jocurilor de calculator.
Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; Priemyselné analýzy a priemyselný výskum; Návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; Vývoj on-line softvérových platforiem; Služby v oblasti serverhostingu [prenájmu serverov]; Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); Poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); Aktualizovanie počítačového softvéru; Dizajn, tvorba, hosting a údržba internetových stránok pre klientov; Poskytovanie aplikačných služieb [ASP] menovite hosting softvérových aplikácií pre klientov; Vývoj softvéru počítačových hier; Vývoj počítačového herného hardvéru; Poskytovanie dočasného používania počítačového softvéru bez možnosti prevzatia; Poskytovanie služieb softvéru ako služby (SaaS), zahŕňajúcej softvér umožňujúci používateľom vytvárať, nahrávať a zdieľať videá vytvorené používateľmi na základe hrania počítačových hier.
Znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; Industrijske analize in raziskave; Oblikovanje in razvoj računalniške strojne in programske opreme; Razvoj spletnih programskih platform; Posredovanje spletnih strani; Gostovanje internetnih strani; Programska oprema kot storitev [SaaS]; Posodabljanje programske opreme; Oblikovanje, izdelava, gostovanje in vzdrževanje spletnih mest za druge; Storitve ponudnikov aplikacijskih storitev [ASP], in sicer gostitev računalniških programskih aplikacij za druge; Razvoj programske opreme za računalniške igre; Razvoj strojne opreme za računalniške igre; Nudenje začasne uporabe neprenosljive računalniške programske opreme za igre; Nudenje programske opreme kot storitve (SaaS) s programsko opremo, ki uporabnikom omogoča izdelavo, nalaganje in souporabo video posnetkov, ki so jih uporabniki izdelali na podlagi igranja računalniških iger.
Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; Industriella analyser och forskningstjänster; Design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; Utveckling av direktanslutna programplattformar; Servervärdtjänster; Webbhotelltjänster (hosting); Molntjänster [SaaS]; Uppdatering av programvara; Utformning, skapande, hosting och underhåll av webbplatser åt andra; Programuthyrningstjänster [ASP], nämligen värdskap för andras programvarutillämpningar; Utveckling av programvara till datorspel; Utveckling av maskinvara för datorspel; Tillhandahållande av tillfällig användning av ej nerladdningsbar programvara för spel; Tillhandahållande av programvara som en tjänst (SaaS) med programvara som möjliggör för användare att skapa, ladda upp och dela användargenererade videor baserade på spelning av datorspel.
Trade mark
BATTLE PRIME
(210)/(260)Application number018082676
(270)Application languageen
(220)Application date2019-06-13
Second languagefr
Application referenceTBC.TBC/SRC/PDA/MGA
Trade mark officeEUIPO - EUIPO
(190)Registration officeEM
Receiving office numberE63724713
(151)Registration date2019-11-05
Receiving office date2019-06-13
(141)Expiry date2029-06-13
(550)Trade mark typeWord
(551)Kind of markIndividual
(511)Nice classification9,28,41,42
Current trade mark statusRegistration cancellation pending
Status date2020-06-18
Opposition period start date2019-07-29
Opposition period end date2019-10-29
(521)Acquired distinctivenessfalse
(510)List of goods and services
Classification version
Mark standard character
TMclass translation service is not enabled
The translation was found in a different class
Several translations were found in different classes
Service provided by TMclass and
Note
(730)/(731)/(732)/(733)Owner
Applicant identifier734085
Organization nameWargaming.net Limited
Legal formLimited Company
(842)Applicant legal entityLegal Entity
(811)Applicant nationality codeCY
Applicant incorporation country codeCY
Address countryCY
Street105 Agion Omologiton Avenue, Agioi Omologites
CityNicosia
Postcode1080
(740)Representative
Representative identifier90621
NameWIGGIN LLP
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeBE
Representative incorporation country codeBE
Address countryBE
Street72-74 rue de Namur
CityBrussels
Postcode1000
(750)Correspondence address
(350)Seniority
No entry for application number EM500000018082676
Exhibition priority
No entry for application number EM500000018082676
Priority
No entry for application number EM500000018082676
International registration transformation
No entry for application number EM500000018082676
Publication
Publication numberPublication sectionPublication datePublication page
2019/141A.12019-07-290
2019/211B.12019-11-060
2020/115C.9.12020-06-190
Opposition
No entry for application number EM500000018082676
Recordals
018041981
Kind of recordRevocation and declaration of invalidity - Application for revocation or for a declaration of invalidity
Record identifier018041981
Record referenceC.9.1
Publication date2020-06-19
Record statusPublished
Record status date2020-06-19
018101777
Kind of recordTrade mark - Total Surrender
Record identifier018101777
Record referenceC.3.1
Record statusExam deficiency
Record status date2020-07-03
Representative details
Representative identifier90621
NameWIGGIN LLP
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeBE
Representative incorporation country codeBE
Address countryBE
Street72-74 rue de Namur
CityBrussels
Postcode1000
Cancellation
000043547
Kind of recordCancellation - Cancellation based on invalidity
Record identifier000043547
Record statusDecision taken
Record status date2021-02-12
Claimant details
Applicant identifier1085173
Organization namePress Fire Games LLC
Legal formLimited Liability Company
(842)Applicant legal entityLegal Entity
(811)Applicant nationality codeBY
Applicant incorporation country codeBY
Address countryBY
Streetul. Platonova, d. 49A, pom. 24,
CityMinsk
Postcode220012
Representative details
Representative identifier31982
NameMARKIDES, MARKIDES & CO.
Legal entityLegal Person
Representative kindAssociation
Representative nationality codeCY
Representative incorporation country codeCY
Address countryCY
StreetMarkides House, 1 Heroes Str.
CityNicosia
Postcode1703
Appeals
No entry for application number EM500000018082676
Renewals
No entry for application number EM500000018082676