CD-ROM-spillere; Apparater for registrering, sending og/eller reproduksjon av lyd og/eller bilder; DVD-spillere og -opptakere; DVD-ROM-spillere; Videospillprogramvare i form av ROM-kassetter, kassetter, bånd, magnetiske og optiske plater og trykte kretskort; Videospill-programvarekassetter for håndholdte, selvstendige elektroniske underholdningsapparater med flytende krystallskjermer (LCD-skjermer); Internettspill [nedlastbare]; Nedlastbar spillprogramvare; Nedlastbar spillprogramvare for spilling på mobiltelefoner; Datamaskiner; Dataprogrammer; Spillprogrammer; Datamaskinprogramvare for autorisering av tilgang til et Internett-nettsted; Skjermsparer-programvare og bakgrunnsbilde-programvare; Nedlastbar skjermsparer-programvare og bakgrunnsbilde-programvare for mobiltelefoner; Nedlastbare bilder, bevegelige bilder og musikk for mobiltelefoner; Pengevekslingsmaskiner; Mobiltelefontoner [nedlastbare]; Digital musikk [nedlastbar] tilveiebrakt fra Internett; Eksponerte spillefilmer; Eksponerte lysbildefilmer; Opptak; Forhåndsinnspilte lydplater; Forhåndsinnspilte videoplater; Forhåndsinnspilte lydbånd; Forhåndsinnspilte videobånd; Forhåndsinnspilte CD-ROM; Forhåndsinnspilte DVD-ROM; Interaktive multimediadataspillprogrammer; Eksterne dataenheter; Mus; Musematter; Stropper for mobiltelefoner; Nedlastbare elektroniske publikasjoner; Nedlastbare bildefiler; Nedlastbare filer med bevegelige bilder; Nedlastbare musikkfiler; Deler, armaturer og tilbehør for alle ovennevnte varer, alle inkludert i klasse 9.
Underholdningstjenester; Internettspill [ikke-nedlastbare]; Tilveiebringe spill ved hjelp av et datamaskinbasert system; Spilltjenester tilveiebrakt online fra et datanettverk; Tilveiebringe elektroniske spill for mobiltelefoner på Internett; Tilveiebringe elektroniske spill for smarttelefoner på Internett; Tilveiebringe elektroniske spill for datamaskiner på Internett; Tilveiebringe elektroniske spill for håndholdt elektronisk underholdningsutstyr og videospill på Internett; Arrangering, organisering og gjennomføring av online spillkonkurranser; Tilveiebringe bilder og bevegelige bilder [ikke-nedlastbare] fra Internett; Tilveiebringe online interaktive flerbrukerdataspill; Tilveiebringe ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner; Tilveiebringe ikke-nedlastbare nyhetsbrev; Digital musikk [ikke-nedlastbar] tilveiebrakt fra Internett; Tilveiebringe online elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; Tilveiebringe spillehalltjenester; Tilveiebringe fritidsanlegg, inkludert videospillhaller, fornøyelsessenter, fornøyelsesparker, spilleautomatsalonger, kasinoer, biljardspill, dansesteder og mahjongsalonger; Organisering av underholdningskonkurranser; Fremvisning av kinematografiske filmer; Produksjon og distribusjon av kinematografiske filmer i form av filmer, videobånd og optiske plater; Fremføring av forestillinger, teaterstykker og musikkonserter; Fremvisning av direktesendte forestillinger og musikalske fremføringer; Regissering og fremføring av teaterstykker; Produksjon av radio- og TV-programmer; Utleie av fornøyelsesparkutstyr, spillehallutstyr, bowlingapparater, sportsutstyr, musikkinstrumenter og lydutstyr; Utleie av eksponerte spillefilmer, eksponerte lysbildefilmer, opptak, forhåndsinnspilte lydplater, forhåndsinnspilte videoplater, forhåndsinnspilte lydbånd, forhåndsinnspilte videobånd, forhåndsinnspilte CD-ROM og forhåndsinnspilte DVD-ROM; Tilveiebringe informasjon relatert til alle ovennevnte tjenester, alle inkludert i klasse 41.
Trade mark
MONSTER HUNTER: WORLD
(210)/(260)Application number201707234
(270)Application languageno
(220)Application date2017-06-02
Trade mark officeNorway - NIPO
(190)Registration officeNO
(111)Registration number304628
(151)Registration date2019-07-01
(141)Expiry date2027-06-02
Kind of IPRTrade mark
(550)Trade mark typeWord
(511)Nice classification9,41
Current trade mark statusRegistered
Status date2019-07-01
Opposition period start date2019-07-08
(510)List of goods and services
Classification version
Mark standard character
TMclass translation service is not enabled
The translation was found in a different class
Several translations were found in different classes
Service provided by TMclass and
Note
(730)/(731)/(732)/(733)Owner
NameCAPCOM CO., LTD.
Address countryJP
Street3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku
CityOSAKA
(740)Representative
NameZACCO NORWAY AS
Address countryNO
StreetPostboks 488
CityOSLO
Postcode0213
(750)Correspondence address
No entry for application number NO502017000007234
(350)Seniority
No entry for application number NO502017000007234
Exhibition priority
No entry for application number NO502017000007234
Priority
No entry for application number NO502017000007234
International registration transformation
No entry for application number NO502017000007234
Publication
No entry for application number NO502017000007234
Opposition
No entry for application number NO502017000007234
Recordals
No entry for application number NO502017000007234
Cancellation
No entry for application number NO502017000007234
Appeals
No entry for application number NO502017000007234
Renewals
No entry for application number NO502017000007234