Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi frumusete pentru oameni sau pentru animale; servicii din agricultură, horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse în această clasă conform clasificării de la Nisa).
Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse în această clasă conform clasificării de la Nisa).
Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi dezvoltare hardware şi software. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă de produse/servicii incluse în această clasă conform clasificării de la Nisa).
Educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse în această clasă conform clasificării de la Nisa).
Prelucrarea materialelor. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse în această clasă conform clasificării de la Nisa).
Transport; ambalare şi depozitare a mărfurilor; organizare de călătorii. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse în această clasă conform clasificării de la Nisa).
Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse în această clasă conform clasificării de la Nisa).
Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse în această clasă conform clasificării de la Nisa).
Asigurări; afaceri financiare, monetare, imobiliare. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse în această clasă conform clasificării de la Nisa).
Publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a tuturor produselor aflate in lista alfabetica a claselor 3, 8, 16, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 şi 34 precum şi a lacurilor şi vopselelor, substanţelor dietetice de uz medical, suplimentelor alimentare, suplimentelor dietetice, alimentelor pentru sugari, dezinfectanţilor, produselor pentru distrugerea dăunătorilor, fungicidelor, erbicidelor, CD-uri, DVD-uri, BD-uri (Blu-ray Disck), şi altor suporturi de date/media, bateriilor; acumulatorilor, echipamentelor pentru stingerea incendiilor; spirtului medicinal, aparatelor de iluminat, becurilor, instalaţiilor sanitare, ceasurilor, produselor din sau placate cu metale preţioase, produselor din piele si din imitaţii din piele, geamantanelor şi valizelor, umbrelelor şi bastoanelor, fructelor şi legumelor proaspete, seminţelor, plantelor şi florilor naturale, hranei pentru animale, ustensilelor şi recipiente de menaj sau de bucătărie, pieptenilor şi bureţilor, periilor, pensulelor (exceptând transportul), pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de magazine en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace electronice, de exemplu online, prin intermediul site-urilor web, sau al emisiunilor de teleshopping, vânzare de produse (inclusiv online).
Hârtie, carton şi produse din aceste materiale neincluse în alte clase; tipărituri; articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişi; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în alte clase); caractere tipografice; forme de tipar. (Solicităm protecţie pentru întreaga listă de produse incluse în această clasă conform clasificării de la Nisa).
Trade mark
(350)
MEGA ONLINE
(210)/(260)Application numberM 2014 02786
(270)Application languagero
(220)Application date2014-04-17
Trade mark officeRomania - OSIM
(190)Registration officeRO
(111)Registration number134318
(151)Registration date2015-01-15
(141)Expiry date2024-04-17
(550)Trade mark typeWord
(551)Kind of markIndividual
(511)Nice classification44,43,42,41,40,39,38,37,36,35,16
Current trade mark statusRegistered
Status date2015-01-15
(510)List of goods and services
Classification version
Mark standard character
TMclass translation service is not enabled
The translation was found in a different class
Several translations were found in different classes
Service provided by TMclass and
Note
(730)/(731)/(732)/(733)Owner
No entry for application number RO502014008350944
(740)Representative
Representative identifier1326
NameSCHOENHERR INTELLECTUAL PROPERTY SRL
Legal entityLegal Entity
Address countryRO
StreetBd. Dacia nr. 30, et.4, camera - Echipa Sebastian 01, sector 1
CityBUCUREŞTI
Postcode010413
(750)Correspondence address
No entry for application number RO502014008350944
(350)Seniority
No entry for application number RO502014008350944
Exhibition priority
No entry for application number RO502014008350944
Priority
No entry for application number RO502014008350944
International registration transformation
No entry for application number RO502014008350944
Publication
No entry for application number RO502014008350944
Opposition
No entry for application number RO502014008350944
Recordals
No entry for application number RO502014008350944
Cancellation
No entry for application number RO502014008350944
Appeals
No entry for application number RO502014008350944
Renewals
No entry for application number RO502014008350944