Co je TMview?
TMview zobrazuje informace o ochranné známce. Tento nástroj:
· je bezplatný,
· je k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu,
· je denně aktualizován úřady pro ochranné známky,
· K dispozici v nejméně jednom úředním jazyce každého zapojeného úřadu

Jak vám může TMview pomoci?
Tmview můžete využít k tomu, abyste:
· zkontrolovali přípustnost svého nápadu na název ochranné známky,
· našli zboží a služby chráněné ochrannými známkami vašich konkurentů,
· dostávali aktuální informace o zvolených ochranných známkách týkající se: změny statusu, změny názvu a konce lhůty k podání námitek.

Tip dne

Více odkazů

Informace o úřadu

Národní úřady