Τι είναι το TMview;

Το TΜview παρέχει πληροφορίες σχετικά με εμπορικά σήματα. Είναι:
· Ελεύθερο προς χρήση.
· Διαθέσιμο επί 24 ώρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα.
· Ενημερωμένο καθημερινά από τα Γραφεία εμπορικών σημάτων.
· Διατίθεται σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες κάθε ενιαίου γραφείου

 Πώς μπορεί το TMview να σας βοηθήσει;

Χρησιμοποιήστε το TΜview για να:
· Ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της ονομασίας του εμπορικού σήματος που σκεφτήκατε.
· Ανακαλύψετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προστατεύονται από εμπορικά σήματα των ανταγωνιστών σας.
· Λάβετε ενημέρωση για προεπιλεγμένα εμπορικά σήματα αναφορικά με: την αλλαγή της κατάστασης τους, την αλλαγή του ονόματος και τη λήξη της περιόδου υποβολής ένστασης.

Συμβουλή της ημέρας

Περισσότεροι σύνδεσμοι

Πληροφορίες Γραφείου

Γραφεία Εμπορικών Σημάτων