Hva er TMview?

TMview viser opplysninger om varemerker. TMview:
· er gratis.
· er tilgjengelig alle dager, døgnet rundt.
· oppdateres daglig av varemerkemyndighetene.
· tilgjengelig på minst ett offisielt språk for hvert integrert kontor.

Hvordan kan TMview hjelpe deg?

Bruk TMview til å:
· sjekke om navnet du ønsker å bruke som varemerke er ledig.
· finne ut hvilke varer og tjenester som er beskyttet av dine konkurrenters varemerker.
· motta meldinger for utvalgte varemerker om statusendringer, navneendringer og når innsigelsesperioden løper ut.

Dagens tips

Flere lenker

Info om nasjonal myndighet

Varemerkemyndigheter