Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej planuje uruchomienie nowej usługi dla małych i średnich przedsiębiorców. Będzie to usługa „szyta na miarę”, świadczona w siedzibie firmy, obejmująca identyfikację własności intelektualnej w przedsiębiorstwie oraz wskazanie możliwości ochrony dóbr niematerialnych.

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 5 minut.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.