Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela michal golacki (michal.golacki@uprp.gov.pl).